Przejdź do treści

środa, 25.11.2020

Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-10-27

Uczniowie Zespołu Szkół w Barlewiczkach podjęli rękawice. Zawalczą w konkursie wojewódzkim!

Fot. pixabay

Konkurs „Razem do zawodu” organizowany jest w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Także uczniowie z terenu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach biorą udział  konkursie dla uczniów pomorskich szkół zawodowych, organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Zmagania naukowe odbędą się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

Konkurs zawodowy to szansa na zdobycie nowych umiejętności  i wiedzy dla jego uczestników, a także możliwość zaprezentowania talentów i predyspozycji zawodowych młodych Pomorzan. Nie bez znaczenie jest także możliwość promowania szkolnictwa zawodowego w środowisku lokalnym.

Uczniowie z ZSZ w Barlewiczkach startują w kategorii ICT i elektronika. Zespół liczy 4 osoby, które startują pod kierunkiem Opiekunów Zespołu Projektowego nauczycieli: Macieja Bajura i Pawła Radomskiego.

W odpowiedzi na rynek pracy

Celem głównym konkursu zawodowego jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionu w obszarach odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy poprzez przygotowanie kompetentnych kadr na rynek pracy, a także:

1) poprawa zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych,

2) podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim,

3) promocja szkolnictwa zawodowego, w szczególności w zawodach odpowiadających branżom kluczowym ICT i elektronika.

5) nawiązywanie trwałej współpracy na linii: uczeń, pracodawca, szkoła wyższa, instytucje otoczenia biznesu - współpraca międzypokoleniowa,

6) poprawa kompetencji społecznych m.in. współpracy w zespole poprzez działania projektowe.

Konkurs zawodowy ma charakter regionalny, obejmując zasięgiem obszar województwa pomorskiego i jest adresowany do uczniów pomorskich szkół zawodowych (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa/branżowa szkoła I stopnia).

Celem organizacji konkursu „Razem do zawodu” jest wyłonienie najlepszych prac wykonanych metodą projektu edukacyjnego przez zespoły projektowe złożone od 3 do 5 uczniów (każdy zespół).

Konkurs składa się z 4 etapów:

Przy ocenie merytorycznej Karty Projektu zespół konkursowy weźmie pod uwagę następujące kryteria:

a) czy projekt dotyczy rzeczywistych problemów, istniejących lub mogących zaistnieć w świecie pozaszkolnym, pozwalających wzbudzić ciekawość poznawczą uczniów;

b) czy projekt stwarza możliwość rozwoju aktywności, samodzielności i odpowiedzialności uczniów;

c) czy projekt jest realistyczny – możliwy do wykonania w istniejących warunkach, z wykorzystaniem dostępnych zasobów.

Prace konkursowe ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym zostaną zakwalifikowane do IV etapu konkursu.

Organizatorem konkursu jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku. 7 grudnia br. dowiemy się czy nasi uczniowie zakwalifikowali się do IV etapu Konkursu „Razem do zawodu”. Naszym uczniom gratulujemy podjęcia wyzwania. Trzymamy kciuki i liczymy na sukces zawodników ze sztumskiego Powiśla!

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.