Przejdź do treści

Poniedziałek, 16.7.2018

Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-09-01

Udzielenie Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/184/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 sierpnia  2017 r.

w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu  pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. -  Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) rada Powiatu sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie  20.000 złotych ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na naprawę dróg po przejściu nawałnicy.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do podpisania umowy na udzielenie pomocy finansowej w kwocie określonej  w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

UZASADNIENIE

Starosta Powiatu Chojnickiego wystąpił z apelem o pomoc finansową do innych samorządów „ Noc z 11 na 12 sierpnia 2017 r. zapisała się czarnymi literami w historii powiatu chojnickiego, a także kilku innych powiatów województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W ciągu pół godziny kataklizm zmiótł z terenu powiatu chojnickiego blisko 16 tys. ha lasów, pozbawił dorobku całego życia kilkaset rodzin, pozostawił ogromne zniszczenia w tysiącach gospodarstw domowych i rolnych, pozrywał linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości. Nawałnica pociągnęła za sobą poważne straty gospodarcze, a co najgorsze - także ofiary śmiertelne i wielu rannych…”. W odpowiedzi na apel Powiat Sztumski postanowił udzielić pomocy finansowej w kwocie 20.000 zł. na remont dróg, które zostały zniszczone podczas nawałnicy.

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.