Przejdź do treści

Piątek, 19.4.2019

Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-04-16

Wizyta studyjna

W dniu 13 kwietnia 2018r. samorząd powiatu sztumskiego gościł w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach Komisję działającą przy Kierowniku Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie”. Komisji przewodniczyła Pani Teresa Szakiel Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wizyta studyjna Komisji obejmowała monitoring postępu realizacji projektu zintegrowanego realizowanego przez powiat sztumski w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkól zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” .

W ramach przedsięwzięcia strategicznego, o którym mowa powyżej w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wdrażane są niżej wymienione projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

 1. 1. Projekt nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej,

 1. 2. Projekt nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”, współfinansowany ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

W ramach projektu inwestycyjnego powstał nowoczesny obiekt warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, w którym powstanie 6 pracowni i warsztatów dydaktycznych w branży Transport, logistyka i motoryzacja oraz branży Środowisko:

 • Pracownia Diagnostyki Samochodowej
 • Pracownia Metrologii
 • Pracownia Napraw Pojazdów Samochodowych
 • Pracownia Produkcji Roślinnej
 • Pracownia Produkcji Zwierzęcej
 • Pracownia Techniki Rolniczej

Ponadto w ramach projektu zostaną także wyposażone 3 pracownie w branży ICT i elektronika, a mianowicie:

 • Pracownia Aplikacji Internetowych i Baz Danych
 • Pracownia Sieci Komputerowych i Interfejsów HMI
 • Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej, Robotyki i Prototypowania Układów Elektronicznych

Z kolei w ramach projektu „miękkiego”, uczniowie szkoły uczestniczą w cyklach ponadprogramowych zajęć zawodowych, szkoleniach zawodowych w zakresie obsługi wózków widłowych, kombajnu oraz programowania robotów, a także ponadprogramowych stażach i praktykach zawodowych. W zakresie doskonalenia kadry dydaktycznej placówki prowadzone są branżowe kursy i szkolenia zawodowe oraz studia podyplomowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.