X Jubileuszowy Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Stół Wielkanocny”

X Jubileuszowy Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Stół Wielkanocny”

X Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich odbył się 07 kwietnia 2017 roku w sali sportowej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu i cieszył się dużą popularnością. Podczas prezentacji poszczególnych wystawców atmosferę umilały piosenki regionalne  i ludowe odśpiewywane przez uczniów ośrodka z Kołozębia, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz uczniów z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach.


W Przeglądzie uczestniczyli: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kołozębia, Ośrodek Szkolno–Wychowawczy z Uśnic, Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida z Dzierzgonia, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z Barlewiczek, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Mikołajczanki” z Mikołajek Pomorskich, Stowarzyszenie Mieszkańców Jasnej i Okolic, Osiedlowe Stowarzyszenie w Jasnej, Forum Żuławskich Dziewczyn z Żuławski Sztumskiej, Wielka Konfraternia Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła z Parpar, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Koniecwałdu, Koło Gospodyń Wiejskich z Czernina, Koło Gospodyń Wiejskich z Piekła, Koło Gospodyń Wiejskich z Bągartu, Koło Gospodyń Wiejskich z Postolina oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Przezmarku.
Barwnie przyozdobione stoły, na których znajdowały się potrawy wielkanocne tworzyły niezwykle przyjemne i apetyczne widowisko. Wszyscy uczestnicy prezentowali na swoich stołach "potrawy wielkanocne", a także brali udział w konkurencji na najładniejszy „Koszyk Wielkanocny”.

W podziękowaniu za udział w Przeglądzie upominki wszystkim uczestnikom wręczył Starosta Sztumski Wojciech Cymerys. W konkurencji na najładniejszy „Koszyk Wielkanocny” nagrodę główną zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Przezmarku. Wyróżnienia za występy artystyczne  otrzymali: uczniowie Zespół Szkół w Dzierzgoniu oraz uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Uśnic. Dwie nagrody specjalne wręczył Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sztumie Pan Jan Wieczorek. Koło Gospodyń Wiejskich z Piekła otrzymało wyróżnienie za wystrój stołu wielkanocnego a Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kołozębia za koszyk wielkanocny.

Składamy serdeczne podziękowania Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu z Kołozębia
za pomoc w organizacji X Jubileuszowego Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich.

 

01.JPG

02.JPG

03.JPG

04.JPG

05.JPG

06.JPG

07.JPG

08.JPG

09.JPG

10.JPG

11.JPG

12.JPG

13.JPG

14.JPG

15.JPG

16.JPG

17.JPG

18.JPG

19.JPG

20.JPG

21.JPG

22.JPG

23.JPG

24.JPG

25.JPG

26.JPG

27.JPG

28.JPG

29.JPG

30.JPG

31.JPG

32.JPG

33.JPG

34.JPG

35.JPG

36.JPG

37.JPG

38.JPG

39.JPG

40.JPG

41.JPG

42.JPG

43.JPG

44.JPG

45.JPG

46.JPG

47.JPG

48.JPG

49.JPG

50.JPG

51.JPG

52.JPG

53.JPG

54.JPG

55.JPG

56.JPG

57.JPG

58.JPG

59.JPG

60.JPG

61.JPG

62.JPG

63.JPG

64.JPG

65.JPG

66.JPG

67.JPG

68.JPG

69.JPG

70.JPG

71.JPG

72.JPG

73.JPG

74.JPG