XLIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie §11 ust 1 i ust 4 statutu Rady Powiatu Sztumskiego, stanowiącego załącznik
nr 1 do uchwały Nr IX/51/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22.06.2015r. ( Dz. U. W. P. z 2015r. poz.2362) zwołuję XLIII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i wolne wnioski
5. Sytuacja w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Sztumie – przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę kierownikowi ZAZ Annie Serockiej
6. Informacja na temat kontroli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Sprawy różne.             
9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun