Przejdź do treści

środa, 19.6.2019

Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-09-17

XLV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j
Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XLIV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28.08.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu za II półrocze 2017 roku i I półrocze 2018 roku – referuje zastępca Dyrektora PUP Roman Kulpa.
8. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sztumie za rok szkolny 2017/2018- referuje Dyrektor PPP w Sztumie Joanna Jachim – Poleszak.  
9. Stan przygotowań do roku szkolnego 2018/2019- informacja o wynikach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Powiatu Sztumskiego na rok szkolny 2018/2019 – referuje Naczelnik Wydziału EK Anta Kwiatkowska.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
b)  w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2018-2028– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.             
14. Zakończenie obrad.

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.