Przejdź do treści

Piątek, 19.4.2019

Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-03-20

XXXIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j
Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXVIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie za 2017 rok – referuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Bulkowska.
8. Informacja z działalności i realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie za 2017 rok – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie Agnieszka Mackiewicz  

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2017 rok – referuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów Halina Gierałą
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2018 roku – referuje Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Ewelina Łęgowska
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie– referuje Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Ewelina Łęgowska
c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej – referuje Naczelnik Wydziału OŚ Adriana Dobrzyńska
d) w sprawie zwrotu niewykorzystanej części darowizny dokonanej przez Gminę Stary Targ na rzecz Powiatu Sztumskiego – referuje Geodeta Powiatowy Krystyna Szczepanek
e) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej - referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
f) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
g) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok – referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
h) w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2018-2028  – referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.             
14. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.