Przejdź do treści

Sobota, 23.6.2018

Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-08-25

XXXIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 28 sierpnia 2017 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 28 sierpnia 2017 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.06.2017 roku.
5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
8. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027 za I półrocze 2017 r. – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2017 roku.- referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska
b) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów – referuje Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska
c) w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Sztumskiego instrumentem płatniczym – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
d) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok- referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027 - referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Sprawy różne.             
13. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.