Przejdź do treści

Niedziela, 21.7.2019

Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-12-11

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTRY

Dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2019 roku”

Zarząd Powiatu Sztumskiego na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2018r poz. 450 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017r poz. 2030 ze zm.) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 roku zapoznał się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w w/w konkursie.

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

Oferenci, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość uzyskanych punktów

1.

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

ul. Dworcowa 18

89-632 Brusy

78

2.

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego

ul. Szlak 77/222

31-153 Kraków

84

3.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego

ul. Kołłątaj 9

83-110 Tczew

90

4.

Fundacja Honeste Vivere

ul. Amałowicza-Tatara 7

04-474 Warszawa

69

5.

Fundacja Togatus Pro Bono

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

69

Zarząd Powiatu Sztumskiego do realizacji zadania, w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, wybrał ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego z Tczewa.

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.