Przejdź do treści

Piątek, 29.5.2020

Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-04-06

Zmiana terminów rejestracji pojazdów zakupionych lub zbytych oraz wydawania praw jazdy kierowcy wykonującego przewóz drogowy

Rejestracja pojazdów

Dla pojazdów zakupionych lub zbytych

w okresie od 1 marca 2020r.

wydłuża się z 30 do 180 dni termin na:

- rejestrację pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z    terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- zawiadomienie o zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP

- zawiadomienie o nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP

 

Tych, którzy nabyli czy sprowadzili pojazdy w lutym 2020 r. bądź
wcześniej obowiązuje wcześniej określony krótszy termin ustawowy na
realizację w/w obowiązków.

 

Prawa jazdy

W okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii od dnia ogłoszenia tego stanu zawiesza się wykonywanie obowiązków dla:

kierowcy wykonującego przewóz drogowy, podlegającemu badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym,

- pracownika podlegającego okresowym badaniom lekarskim.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca i pracownik

w okresie 60 dni od dnia odwołania danego stanu

zobowiązany jest do:

- wymiany prawa jazdy z kodem „95”  dla kierowców zawodowych,

- wymiany zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Postępowania administracyjne

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych m. in. w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Właściwy organ może wezwać obowiązanego do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo szkodę materialną.

(podstawa prawna: art. 1 pkt 11, art. 31i, art. 15 zzr ust. 3, art. 15 zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568))

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.