Przejdź do treści

Piątek, 21.2.2020

Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-09-07

"Zróbmy to razem!" - nowy projekt dla młodzieży

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjna S.A. wraz z Partnerami Malborską Fundacją Rozwoju Regionalnego, Powiatem Malborskim i Powiatem Sztumskim zapraszają do udziału w projekcie.

Tytuł projektu: Zróbmy to razem!

Numer i nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ‐ 2020

Celem projektu jest wzrost do 30.09.2020 r. liczby młodych osób w wieku 15-29 (49K i 51M) z powiatu malborskiego i sztumskiego, które zdobyły bądź udoskonaliły kompetencje społeczne służące w odnalezieniu się na rynku pracy, poprzez szkolenia mające charakter dydaktyczno-praktyczny, działania międzykulturowe i warsztaty z psychologiem, który zapozna uczestników projektu z kompetencjami społecznymi. Działania skierowane są do osób dotąd nieaktywnych, nieuczestniczących w zajęciach pozaszkolnych, głównie do młodych z ostatnich dwóch lat na danym etapie edukacji. Będą miały one formę uczestnictwa w działaniach na rzecz lokalnej społeczności w charakterze wolontariusza.

REKRUTACJA
Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać osobiście lub poprzez pocztę tradycjną do Biura Projektu (ul. Wojska Poslkiego 3, 82-440 Dzierzgoń - siedziba RTI S.A.) bądź do biur Partnerów.

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Kwestionariusz samooceny I

3. Oświadczenie UP o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie

4. Zaświadczenie o potwierdzeniu statusu osoby uczącej się

5. Zgoda na przetwarzanie danych

6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

7. Regulamin

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.