Przejdź do treści

środa, 18.10.2017

Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

Powiat Sztumski

2017-05-11

Informacja

W dniu 08.05.2017 r. odbyła się rada budowy, w której uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy robót, przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, przy udziale Starosty Sztumskiego Wojciecha Cymerysa oraz inspektora nadzoru dotycząca etapu II tj. budowy ul. Kochanowskiego
w Sztumie. Tematem spotkania były roboty związane z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem.

czytaj całość: Informacja

2017-04-12

Przekazanie Wykonawcy placu budowy

W dniu dzisiejszym odbyło się okazanie granic geodezyjnych na ul. Kochanowskiego i sąsiednich działkach oraz  przekazanie Wykonawcy, Przedsiębiorstwu Budowy Dróg S.A. placu budowy. Rozpoczęcie prac od 18 kwietnia 2017 r.

czytaj całość: Przekazanie Wykonawcy placu budowy

2017-04-10

Podpisanie umowy - przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim

W dniu 10.04.2017 r. Wojciech Cymerys – Przewodniczący Zarządu Powiatu Sztumskiego, Antoni Downarowicz – Członek Zarządu Powiatu Sztumskiego oraz Wiceprezes Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A. Pan Kamil Rozmus podpisali umowę na realizację robót budowlanych przebudowy 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A w latach ubiegłych zrealizowało dla Powiatu Sztumskiego roboty budowlane polegające na:
Modernizacji drogi powiatowej nr 3109G Sztum – Kalwa na odcinku Sztum – Pietrzwałd – przejazd kolejowy o długości 6,000 km – 2005 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G Sztum – Postolin o długości 5,400 km – 2009 r

czytaj całość: Podpisanie umowy - przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim

2017-03-31

Wybór oferty - Przebudowa 4,489km dróg w powiecie sztumskim

W dniu 31.03.2017 r. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie zadania pod nazwa „Przebudowa 4,489km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”. Największą ilość punktów w oparciu o kryteria ustalone przez Zamawiającego uzyskała oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 3 129 682,96 zł brutto.

czytaj całość: Wybór oferty - Przebudowa 4,489km dróg w powiecie sztumskim

2017-03-20

Dofinansowanie projektu - Przebudowa 4,489km dróg w powiecie sztumskim

W dniu 20 marca 2017r.  Zarząd Powiatu Sztumskiego zawarł umowę z Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelichem o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa 4,489km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” ze środków  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Wartość projektu wynosi 3 819 588,71 złotych brutto, z czego pozyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 1 909 794,71 złotych. Wkład własny projektu został zabezpieczony na podstawie porozumień partnerskich przez samorząd powiatowy oraz trzy samorządy gminne partycypujące finansowo w kosztach projektu, według poniższego zestawienia:

Miasto i Gmina Sztum
Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G Sztum, ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina etap II,  długość odcinka 0,899km

Miasto i Gmina Dzierzgoń
Przebudowa drogi powiatowej nr 3159G – ul. Reja w Dzierzgoniu,  długość odcinka 0,150km

Gmina Stary Dzierzgoń
Przebudowa drogi powiatowej nr 3145G DW 515 Górki – (Obrzynowo), odcinek Monasterzysko Wielkie - Górki,  długość odcinka 3,440km

czytaj całość: Dofinansowanie projektu - Przebudowa 4,489km dróg w powiecie sztumskim

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Inwestycje drogowe

Informacje dla organizacji pozarządowych

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.