POWIŚLAŃSKIE E-ZDROWIE DLA PSYCHIATRII


2017-11-30

Konferencja  „ Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii”


Dnia 30 listopada  br. odbyła się konferencja dotycząca projektu „Powiślańskie e-zdrowie dla psychiatrii”  spółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w RAMACH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy Informatyczne i telemedyczne. Starostwo Powiatowe w Sztumie przystąpiło do udziału w powyższym projekcie jako partner, projektodawcą, a zarazem liderem partnerstwa jest NZOZ „Centrum Psychiatrii” Sp. z o.o. Partnerstwo powiatu z NZOZ „Centrum Psychiatrii” w powyższym projekcie wpisuje się w zadania wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020, gdzie ustawodawca wyznacza dla samorządów rolę podmiotu biorącego udział  w jego realizacji we współpracy z innymi podmiotami.

cf11ccf980211984c1018cc9f5d03fc8.jpg

75387cce803e443a6c6bbc52ab7e2823.jpg

9e98a876a1e4d3057901bde2befac3d2.jpg

 

b5cb5b6d8e84d093037de50be26392e2.jpg

 

 

 


 

NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. w dniu 20 marca 2017 r. spółka zawarła umowę z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację projektu z zakresu informatyzacji pn.
„ Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii”

Niniejszy projekt współfinansowany zostanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy Informatyczne i telemedyczne.
Projekt, którego przedmiotem jest zakup oprogramowania, systemów, urządzeń
i sprzętu realizowany będzie w województwie pomorskim, w powiatach kwidzyńskim, sztumskim i malborskim, na terenie wszystkich lokalizacji Zamawiającego: Szpital Psychiatryczny w Prabutach, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Malborku, Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu
w Sztumie oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie.