Przejdź do treści

Wtorek, 24.11.2020

Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Powiat Sztumski

2017-11-13

POWIŚLAŃSKIE E-ZDROWIE DLA PSYCHIATRII

2017-11-30

Konferencja  „ Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii”


Dnia 30 listopada  br. odbyła się konferencja dotycząca projektu „Powiślańskie e-zdrowie dla psychiatrii”  spółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w RAMACH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy Informatyczne i telemedyczne. Starostwo Powiatowe w Sztumie przystąpiło do udziału w powyższym projekcie jako partner, projektodawcą, a zarazem liderem partnerstwa jest NZOZ „Centrum Psychiatrii” Sp. z o.o. Partnerstwo powiatu z NZOZ „Centrum Psychiatrii” w powyższym projekcie wpisuje się w zadania wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020, gdzie ustawodawca wyznacza dla samorządów rolę podmiotu biorącego udział  w jego realizacji we współpracy z innymi podmiotami.

 

 

 

 


 

NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. w dniu 20 marca 2017 r. spółka zawarła umowę z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację projektu z zakresu informatyzacji pn.
„ Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii”

Niniejszy projekt współfinansowany zostanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy Informatyczne i telemedyczne.
Projekt, którego przedmiotem jest zakup oprogramowania, systemów, urządzeń
i sprzętu realizowany będzie w województwie pomorskim, w powiatach kwidzyńskim, sztumskim i malborskim, na terenie wszystkich lokalizacji Zamawiającego: Szpital Psychiatryczny w Prabutach, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Malborku, Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu
w Sztumie oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie.

wydruk, pdf

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Inwestycje drogowe

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.