Przejdź do treści

Poniedziałek, 17.12.2018

Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Powiat Sztumski

2013-03-05

Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ W PERPSEKTYWIE FINANSOWEJ 2007- 2013

Tytuł projektu: „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”

 • Numer projektu: WND-POKL.05.02.01-00-031/10
 • Źródło finansowania: Priorytet V  „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Wartość projektu: 2 568 713,52 złotych
 • Wnioskowane dofinansowanie: 2 274 089,52 złotych
 • Wkład własny rzeczowy: 294 624,00 złotych
 • Okres realizacji projektu: wrzesień 2010 – grudzień 2011r.


Partnerski projekt samorządu powiatu tczewskiego (Lidera projektu) oraz samorządu powiatu sztumskiego, Miasta i Gminy Gniew, Gminy Lichnowy, Gminy Morzeszczyn, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Działania w projekcie:

 1. Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i nowoczesnego systemu zarządzania danymi
  (SP Tczew oraz UMiG Gniew)
 2. Stworzenie systemu opisów stanowisk pracowników i potrzeb szkoleniowo-rozwojowych – długoterminowych – w partnerskich urzędach
  (SP Tczew, SP Sztum, UMiG Gniew, UG Morzeszczyn, UG Lichnowy oraz FRDL)
 3. Szkolenia ogólne dla pracowników partnerskich urzędów
  (SP Tczew, SP Sztum, UMiG Gniew, UG Morzeszczyn, UG Lichnowy, FRDL oraz WSB w Gdańsku)‏
 4. Studia podyplomowe dla pracowników partnerskich urzędów
  (SP Tczew, SP Sztum, UMiG Gniew, UG Morzeszczyn, UG Lichnowy oraz WSB w Gdańsku)‏
 5. Stworzenie systemu obsługi klienta w partnerskich urzędach
  (SP Tczew, SP Sztum, UMiG Gniew, UG Morzeszczyn, UG Lichnowy oraz FRDL)
 6. Opracowanie i wdrożenie w partnerskich urzędach Kodeksy Etycznego
  (SP Tczew, SP Sztum, UMiG Gniew, UG Morzeszczyn, UG Lichnowy oraz FRDL)


Rodzaje szkoleń realizowane w projekcie:

 1. Równe traktowanie pracowników (3 szkolenia 1 dniowe x 8 godz.)
 2. Bezpieczeństwo i Informacja Publiczna (5 szkoleń po 2 dni x 8 godz.) - Dostęp do informacji publicznej, a ograniczenia zapewniające  bezpieczeństwo informacji ustawowo chronionych.
 3. Informatyka (3 dni x 8 godz.) - Microsoft Windows Server 2003/2008
 4. Fundusze Europejskie (2 dni x 8 godz.) - Zasady kontroli projektów w ramach PO KL – Przygotowanie dokumentacji projektu do kontroli
 5. Fundusze Europejskie (2 dni x 8 godz.) - Pozyskiwanie funduszy i wdrażanie projektów – Podstawy funduszy UE
 6. Fundusze Europejskie (2 dni x 8 godz.) - Kontrola projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego
 7. Finanse Publiczne (2 dni x 8 godz.) - Podstawy
 8. Finanse Publiczne (2 dni x 8 godz.) - Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych. Kontrola zarządcza.
 9. Finanse Publiczne (2 dni x 8 godz.) - Podstawy rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczości budżetowej
 10. Finanse Publiczne (2 dni x 8 godz.) - Przygotowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz praktyczne aspekty jego wdrażania (na podstawie nowej ustawy o finansach publicznych oraz gospodarki finansowej jst)
 11. Prawo budowlane (2 szkolenia po 2 dni x 8 godz.)
 12. Wstęp do prawa (4 szkolenia po 2 dni x 8 godz.)
 13. Kodeks Postępowania Administracyjnego (4 szkolenia po 15 dni x 8 godz.)
 14. Zamówienia Publiczne (2 szkolenia po 15 dni x 8 godz.)


Ilość przeszkolonych osób w podziale na poszczególnych Partnerów:

Studia Menadżerskie

 • 10 zjazdów (dwu dniowych)
 • 160 godz. zajęć
 • 20 studentów (9 z Powiatu Tczewskiego, 5 z Powiatu Sztumskiego, 4 z Gminy Gniew oraz 2 z Gminy Morzeszczyn)


Stworzenie systemu obsługi klienta w partnerskich urzędach
(SP Tczew, SP Sztum, UMiG Gniew, UG Morzeszczyn, UG Lichnowy oraz FRDL)

 • Stworzono „Biura Obsługi Klientów”, które pełnią rolę Punktów Informacyjnych i Biur Podawczych dla klienta urzędu
 • Zakupiono infomaty oraz zainstalowano HotSpot-y (29 830,34 zł – koszt zakupu i wdrożenia systemu kart chipowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie)
 • Zmodernizowano i poprawiono funkcjonalności stron www i Bip-ów w partnerskich urzędach
 • Stworzono „Standard Obsługi Klienta” – dokument przyjęty zarządzeniem
 • Przeszkolono pracowników z obsługi klienta
 • Przeprowadzono badanie poziomu satysfakcji klienta (ankieterzy oraz tajemniczy klienci) – wyniki w raporcie z badania


Projekt w liczbach:

 • 4 zmodernizowane portale internetowe (154 409,50 zł)
 • 5 stron www dostosowanych do potrzeb osób niedowidzących
 • 5 zakupionych infomatów z HotSpotami (41 820,00 zł)
 • 5 zarządzeń wdrażających Standardy Obsługi Klienta
 • 2 500 szt. wydrukowanych broszur nt. Standardu Obsługi Klienta
 • 12 (dwu dniowych) szkoleń z obsługi klienta – 192 godz. szkoleniowe
 • 180 pracowników urzędów przeszkolonych z obsługi klienta
 • 5 stworzonych Biur Obsługi Klienta


Opracowanie i wdrożenie w partnerskich urzędach Kodeksy Etycznego
(SP Tczew, SP Sztum, UMiG Gniew, UG Morzeszczyn, UG Lichnowy oraz FRDL)

 • 1 warsztat nt. tworzenia Kodeksu Etycznego
 • 7 500 szt. wydrukowanych Kodeksów Etycznych
 • 5 zarządzeń wdrażających Kodeksy Etyczne w urzędach
 • 5 jedno dniowych szkoleń nt. Etyki w pracy (40 godz.)
 • 180 pracowników urzędów przeszkolonych z Etyki

wydruk, pdf

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Projekty > Fundusze Strukturalne

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.