Przejdź do treści

Poniedziałek, 17.12.2018

Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Powiat Sztumski

2013-03-05

Lepszy start - lepsza przyszłość - cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo-psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ W PERPSEKTYWIE FINANSOWEJ 2007- 2013

Tytuł projektu: „Lepszy start - lepsza przyszłość - cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo-psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim”

  • Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-22-158/08
  • Źródło finansowania: Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  • Wartość projektu: 1 155 931,20 złotych
  • Pozyskane dofinansowanie: 1 155 931,20 złotych
  • Wkład własny: 0,00 złotych
  • Okres realizacji projektu: styczeń 2009 – listopad 2010r.


Projekt składał się z 4 wzajemnie ze sobą powiązanych działań, a mianowicie:

  1. Cykl zajęć pozalekcyjnych – 8566 godzin wykładowych,
  2. Cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – 7878 godzin wykładowych,
  3. Cykl zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności edukacyjne, społeczne i emocjonalne – 1227 godzin wykładowych,
  4. Cykl szkoleń podnoszący kwalifikacje zawodowe nauczycieli – 112 godzin szkoleniowych dla 115 nauczycieli.

Działania projektu realizowane były w 11 szkołach (podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych) na terenie powiatu sztumskiego.  
Działanie nr 3 zostało realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Sztumie.

Wszystkie zajęcia dla dzieci i młodzieży ujęte w zakresie rzeczowym projektu były realizowane przez nauczycieli i pedagogów zatrudnionych w placówkach dydaktycznych, w których realizowane są wspomniane cykle zajęć.
W 2-letnim toku realizacji projektu wzięło udział 2150 uczniów począwszy od klas I szkół podstawowych kończąc na uczniach klas maturalnych.
Zakres rzeczowo – finansowy projektu, oprócz kosztów personalnych objął także koszty odwozu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć oraz koszty zakupu pomocy naukowo – dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

wydruk, pdf

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Projekty > Fundusze Strukturalne

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.