Przejdź do treści

Poniedziałek, 17.12.2018

Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Powiat Sztumski

2013-03-05

Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ W PERPSEKTYWIE FINANSOWEJ 2007- 2013

Tytuł projektu: „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze”

  • Numer projektu: WND-RPPM.04.01.00-00-025/12
  • Źródło finansowania: Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013.
  • Wartość projektu: 230 000,00 złotych
  • Pozyskane dofinansowanie: 172 500,00 złotych
  • Wkład własny: 57 500,00 złotych, w tym wkład Miasta i Gminy Sztum 28 750,00 złotych
  • Okres realizacji projektu: styczeń 2013r. – listopad 2013r.


W ramach realizacji projektu planowane jest opracowanie dokumentacji dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 obejmującej następujące opracowania:

  1. dokumentacja techniczna,
  2. raport z oceny oddziaływania na środowisko (z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia),
  3. studium wykonalności projektu,


Zakres rzeczowy projektu obejmujący powyższe opracowania umożliwi ubieganie się o pozwolenie na budowę oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a co za tym idzie nastąpi przyspieszenie podjęcia procesu inwestycyjnego.
Ponadto raport z oceny oddziaływania na środowisko zapewni zgodność realizacji planowanego procesu inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie oceny oddziaływania na środowisko naturalne.
Z kolei dokumentacja techniczna umożliwią oszacowanie kosztów przebudowy oraz pozwolą zaplanować harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji.
Dodatkowo wspomniane opracowania, w szczególności studium wykonalności projektu będą mogły stanowić wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu, w przypadku gdyby przebudowa drogi wojewódzkiej nr 603 była przedmiotem projektu aplikującego o dofinansowanie z funduszy unijnych w przyszłej perspektywie finansowej.

wydruk, pdf

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Projekty > Fundusze Strukturalne

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.