Przejdź do treści

Poniedziałek, 17.12.2018

Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Powiat Sztumski

2013-03-05

Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ W PERPSEKTYWIE FINANSOWEJ 2007- 2013

Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”

  • Numer projektu: WND-RPPM.08.01.01-00-040/08
  • Źródło finansowania: 8 Oś priorytetowa „Lokalna infrastruktura podstawowa” , Działanie 8.1 „Lokalny potencjał rozwojowy”, Poddziałanie 8.1.1 „Lokalna infrastruktura drogowa”  Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Wartość projektu: 5 653 522,88 złotych
  • Pozyskane dofinansowanie: 4 805 494,44 złotych
  • Wkład własny: 848 028,44 złotych
  • Okres realizacji projektu: wrzesień 2009 – sierpień 2010r.


Przedmiotem projektu była przebudowa 5,4km drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin, która przewiduje poszerzenie nawierzchni drogi do wymaganej szerokości 6,0 m wraz z budową chodników, zatok autobusowych, renowacją nawierzchni jezdni, mostów i przepustów oraz rowów przydrożnych i poboczy.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla.

wydruk, pdf

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Projekty > Fundusze Strukturalne

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.