Przejdź do treści

Wtorek, 18.9.2018

Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

Powiat Sztumski

2013-03-05

Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ W PERPSEKTYWIE FINANSOWEJ 2007- 2013

Tytuł projektu: „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”

  • Numer projektu: WND-RPPM.09.01.00-00-091/09
  • Źródło finansowania: 9 Oś priorytetowa „Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie”, Działanie 9.1. „Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Wartość projektu: 3 097 611,53 złotych
  • Pozyskane dofinansowanie: 1 544 216,26 złotych
  • Wkład własny: 1 175 762,90 złotych
  • Wkład Miasta i Gminy Sztum: 317 632,37 złotych
  • Wkład Gminy Mikołajki Pomorskie: 60 000,00 złotych
  • Okres realizacji projektu: luty 2010 – wrzesień 2011


Przedmiotem projektu był podstawowy remont bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Sztumie i Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, połączony z zakupem wyposażenia niezbędnego do uruchomienia profesjonalnych laboratoriów językowych i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodów.
W ramach projektu w Zespole Szkół w Sztumie powstały laboratorium językowe oraz 2 pracownie logistyczno-magazynowe, zaś w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach uruchomione zostaną 2 laboratoria językowe, pracownia gastronomiczna oraz pracownia CNC.
Głównym celem realizacji projektu jest podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim.

wydruk, pdf

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Projekty > Fundusze Strukturalne

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.