Kierownictwo


Starosta Powiatu
Cymerys Wojciech
tel. (055) 267 74 41
starosta@powiatsztumski.pl
4177c168d408cfd862e48f92d627d14e.jpg
Wicestarosta Powiatu
Downarowicz Antoni Ryszard
tel. (055) 267 74 41
wicestarosta@powiatsztumski.pl
75dc39fdddb67e54db1410ff75b054d2.jpg


Skarbnik Powiatu
Lucyna Bednarska
tel. (055) 267 74 40
skarbnik@powiatsztumski.pl
81d014c904d907c75531356c23c286eb.jpg


Sekretarz Powiatu
Halina GieraƂa
tel. (055) 267 74 32
sekretarz@powiatsztumski.pl
693cacc66c8de87b29d880b20af49012.jpg