Misja Starostwa Powiatowego w Sztumie


Misją Starostwa Powiatowego w Sztumie jest budowanie nowoczesnej administracji publicznej poprzez skuteczną i zgodną z przepisami prawa realizację zadań publicznych a rzecz rozwoju powiatu oraz obsługę jego mieszkańców w sposób profesjonalny, nowoczesny, przyjazny i zgodny z przepisami prawa przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości obsługi.