Przejdź do treści

Wtorek, 24.11.2020

Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Powiat Sztumski

2013-03-01

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POWIATU SZTUMSKIEGO

Współpraca z partnerami zagranicznymi ma duże znaczenie dla wzrostu w społeczeństwach Unii Europejskiej akceptacji procesu jej poszerzania.

Powiat Sztumski nawiązał współpracę z następującymi powiatami zagranicznymi:

  • Powiatem Rotenburg (Niemcy)
  • Powiatem Biełogorsk (Ukraina)
  • Powiatem Telavi (Gruzja)


Pierwsza zapoczątkowana współpraca zagraniczna rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy to podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Sztumskim, a Powiatem Rotenburg (Niemcy). Współpraca z Powiatem Rotenburg jest jedną z najbardziej aktywnych. Od czasu podpisania porozumienia odbyło się wiele wizyt i spotkań dzięki którym pogłębiane były stosunki miedzy zaprzyjaźnionymi powiatami. Dla przykładu w roku 2008 we wrześniu odbyła się wizyta partnerska przedstawicieli z Powiatu Rotenburg w leśniczówce Wydry. W roku 2009 delegacja z Niemiec uczestniczyła w obchodach Dni Powiatu Sztumskiego. Natomiast w roku 2010 w Niemczech goszczona była delegacja z Polski, w skład której wchodził miedzy innymi Komendant Straży Pożarnej w Sztumie. We wrześniu 2012 roku gościliśmy ponownie delegacje z zaprzyjaźnionego powiatu niemieckiego.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Sztumskim a Powiatem Biełogorsk podpisane zostało w styczniu 2008r.
W roku 2009 w Starostwie Powiatowym gościliśmy wizytę delegacji z powiatu Biełogorsk. Była to jedyna wizyta przedstawicieli powiatu ukraińskiego.


Porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Sztumskim a Powiatem Telawskim – podpisane zostało w dniu 14 kwietnia 2010 r.
Pierwsza wizyta delegacji Powiatu Telavi odbyła się w dniach od 10 do 17 kwietnia 2010 r. (6 osób w delegacji). Rok wcześniej przed podpisanym porozumieniem w czerwcu Starostwo Powiatowe zorganizowało pobyt szesnastoosobowej grupy gruzińskich dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku działań wojennych w 2008 r. wraz z czterema opiekunami na naszym terenie. W czerwcu 2011 r. delegacja samorządowców powiatu sztumskiego i malborskiego odbyła wizytę partnerską w Powiecie Telawskim w Gruzji. Na stronie internetowej powiatu sztumskiego został utworzona specjalna „zakładka” pt. Gruzja, gdzie znajdują się informacje o Gruzji, jej walorach, ciekawych miejscach.

Do jednej z aktywnych form współpracy zagranicznej, która zasługuje na szczególną uwagę jest współorganizacja ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska wypoczynku letniego dla polskiej dzieci i młodzieży mieszkającej na Białorusi. Wypoczynek ten organizowany jest od roku 2008. W 2011 r. na terenie powiatu gościliśmy prawie 100 osobową grupę dzieci. W lipcu 2012 r. odbyła się wizyta 40 dzieci polonii białoruskiej.

Należy zaznaczyć kreatywność w kontaktach międzynarodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. W 2011 roku szkoła brała udział w zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekcie „Poznać, by zrozumieć” – Międzynarodowa Wymiana Młodzieży. W ramach tego projektu 10 uczniów i dwóch nauczycieli udali się na wyjazd edukacyjny do Izraela w celu pogłębienia wiedzy o kulturze żydowskiej i losach Żydów w Polsce.
Szkoła w tym samym roku napisała projekt „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości” realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe Zycie” Leonardo da Vinci. Celem projektu było poszerzenie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczniów. W październiku 16 uczniów odbyło 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Podobny projekt realizowany będzie w roku bieżącym oraz w 2013 r.


wydruk, pdf

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Powiat Sztumski

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.