Projekty


PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZDOLNI Z POMORZA

POMORSKIE – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy


NADKONTRAKTACJA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2004-2006

INNE ŹRÓDŁA POZABUDŻETOWE

FUNDUSZE STRUKTURALNE

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH

ORLIKI 2011

Szkolenia - "Szkoła Liderów"

Festyn plenerowy dania i potrawy rybne w tradycji kuchni polskiej

Ryby zdrowa dieta