Przejdź do treści

środa, 25.11.2020

Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Powiat Sztumski

2013-03-01

Zdolni z Pomorza

W dniu 27 marca 2012 roku Rada Powiatu Sztumskiego podjęła uchwałę o współpracy z Województwem Pomorskim w zakresie realizacji projektu systemowego „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, który dla celów promocyjnych nosi nazwę „Zdolni z Pomorza”. Niniejszy projekt „skierowany jest do najwybitniejszych uczniów z całego Województwa Pomorskiego w tym uczniów z terenu powiatu sztumskiego i realizowany jest przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Pomorskiego Celem ogólnym projektu, jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.

W ramach projektu działaniami skierowanymi do uczniów i nauczycieli są:
- zajęcia pozalekcyjne w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego, które powstaną w każdym powiecie,
- spotkania akademickie na pomorskich uczelniach wyższych,
- obozy naukowe
- indywidualna opieka mentorów dla uczniów wybitnych,
- konkursy,
- wsparcie stypendialne,
- warsztaty dla nauczycieli.

Zajęcia będą odbywały się w małych kilkuosobowych grupach, a ich program będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów. Na uczniów w zależności od przedmiotu, czeka od 40 do 60 godzin zajęć podzielonych na 20 spotkań. W ramach zajęć prowadzonych w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego uczniowie będą uczestniczyć również w warsztatach prowadzonych przez psychologów. Zapewnione zostanie również wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla nauczycieli oraz konsultacje dla rodziców.

W powiecie sztumskim Lokalne Centrum Nauczania kreatywnego mieści się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie, natomiast zajęcia z uczniami prowadzone są w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie. Do udziału w naszym projekcie zakwalifikowało się 25 gimnazjalistów i 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie 40 uczniów. Zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych jak i gimnazjaliści odbywają zajęcia w  trzech grupach tj. informatycznej, matematycznej i fizycznej.

wydruk, pdf

Ścieżka do tej strony

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.