Regulamin Organizacyjny


Uchwała XVII/115/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie

Uchwała Nr XXXV/230/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie


Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie.


Uchwała  Nr XVIII/118/2012 Rady Powiatu Sztumskiego  z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie.