Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2019-02-21T16:55:19+01:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Ferie 2019]]> 2019-02-20T00:00:00+01:00 2019-02-20T15:01:35+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ferie-2019.html Dnia 18 lutego 2019 r. odbył się Dzień Otwarty w Centrum Rekreacji i Sportu w Dzierzgoniu dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W zajęciach sportowych brało udział   27 wychowanków oraz rodzice zastępczy. Oprócz zajęć sportowych oraz zawodów podopieczni mieli możliwość skorzystania z Fotobudki, co cieszyło się wysoką popularnością. Dzieci miały zapewnione zimne przekąski oraz napoje. Pod koniec imprezy w podziękowaniu za aktywny udział wychowankowie otrzymali słodki poczęstunek. W wydarzeniu brali również udział Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska oraz Wicestarosta Powiatu Sztumskiego Kazimierz Szewczun.Kierownik PCPR dziękuje obecnym za udział w Dniu Otwartym. <![CDATA[POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY PN. „POWIAT SZTUMSKI – TU JEST PIĘKNIE”]]> 2019-02-19T00:00:00+01:00 2019-02-19T15:30:27+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/powiatowy-konkurs-fotograficzny-pn-powiat-sztumski-tu-jest-pieknie.html Zarządzeniem Starosty Sztumskiego nr 5/2019 z dnia 07.02.2019r. został ogłoszony powiatowy konkurs fotograficzny pn. „Powiat Sztumski – tu jest pięknie”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas od 4 do 8 szkół podstawowych z terenu powiatu sztumskiego oraz klas od 1 do 5 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu sztumskiego. Regulamin konkursu Załącznik nr 1 – Oświadczenie autora zdjęć Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica/opiekuna Załącznik nr 3 – Karta zgłoszeniowa Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. <![CDATA[Moja Komenda]]> 2019-02-14T00:00:00+01:00 2019-02-14T15:35:12+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/moja-komenda.html Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodatkowo dodaliśmy do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.„Moja Komenda” już dziś dostępna jest na telefony z Android i iOS.  Usługa jest bezpłatna.Pobierze aplikację "Moja Komenda"Moja Komenda w Google PlayMoja Komenda w App Store <![CDATA[Szkolenie–kurs podstawowy żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Wojsko Obrony Terytorialnej.]]> 2019-02-12T00:00:00+01:00 2019-02-12T13:52:33+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/szkolenie-kurs-podstawowy-zolnierzy-7-pomorskiej-brygady-wojsko-obrony-terytorialnej.html Informujemy, że w związku z planowanym szkoleniem programowym żołnierzy 71 Batalionu Lekkiej  Piechoty w dniach 9-24.02.2019r. na terenie przyległym do Powiatu i gminy Sztum oraz Nadleśnictwa Kwidzyn odbędzie się szkolenie kursu podstawowego żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenie realizowane jest w ramach zajęć z przedmiotu „Taktyka”.   <![CDATA[Wspieraj lokalnie]]> 2019-02-12T00:00:00+01:00 2019-02-12T14:53:15+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wspieraj-lokalnie.html Starostwo Powiatowe w Sztumie przystapilo do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego. Link z poniższej grafiki prowadzi do bezpłatnego programu rozliczeniowego PIT - PITax.pl Łatwe podatki, który ułatwi skuteczne pozyskiwanie 1% podatku na rzecz lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego w powiecie sztumskim. w powiecie sztumskim <![CDATA[WSTĄP W SZEREGI WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ- TRWA REKRUTACJA]]> 2019-02-12T00:00:00+01:00 2019-02-12T14:59:26+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wstap-w-szeregi-wojsk-obrony-terytorialnej-trwa-rekrutacja.html Fot. ppor. Dariusz Wysocki W Gdańsku tworzona jest 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. W jej strukturach znajduje się 71 Batalion Lekkiej Piechoty (71blp) w Malborku. Do każdego powiatu województwa pomorskiego zostanie przypisana kompania lekkiej piechoty WOT. Każda z nich będzie odpowiadała za swój stały rejon odpowiedzialności(SRO) - jednym z nich jest Powiat Sztumski. Na jego terenie będą odbywały się cykliczne szkolenia weekendowe jednej z kompanii. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Wcielenia w szeregi WOT odbywać się będą na terenie 71 blp w Malborku, natomiast cały proces szkolenia ,,terytorialsów’’ potrwa 3 lata. Informacje na temat procesu rekrutacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Malborku pod nr tel. 261 536 038, 261 536 125 lub na stronie internetowej  wkumalbork.wp.mil.pl Po spełnieniu wszystkich wymagań, kandydaci odbędą szkolenie i zostaną żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Oficer Wychowawczy71 Batalionu Lekkiej Piechoty ppor. Dariusz WYSOCKI <![CDATA[Ferie ]]> 2019-02-07T00:00:00+01:00 2019-02-07T15:45:36+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ferie2019.html kliknij, aby powiększyć <![CDATA[Zintegrowany System Kwalifikacji]]> 2019-02-06T00:00:00+01:00 2019-02-06T14:42:37+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2019zintegrowany-system-kwalifikacji.html 04 lutego br. w sali Zakładu Aktywności Zawodowej w Barlewiczkach odbyło się seminarium informacyjne pn. „Zintegrowany System Kwalifikacji – czym jest i dlaczego jest potrzebny?” zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych i Starostwo Powiatowe w Sztumie. Seminarium otworzył Wicestarosta Sztumski Kazimierz Szewczun. W konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz doradcy zawodowi powiatu sztumskiego. <![CDATA[Otwarty konkurs ofert]]> 2019-02-06T00:00:00+01:00 2019-02-07T15:40:37+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/otwarty-konkurs-ofert19.html UCHWAŁA NR 23/2019ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGOZ DNIA 04.02.2019 ROKUw sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. UCHWAŁA NR 24/2019ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGOZ DNIA 04.02.2019 ROKUw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert <![CDATA[Wideorelacja - IV sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2019-01-31T00:00:00+01:00 2019-01-31T15:55:54+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wideorelacja-iv-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html <![CDATA[Sztumski Klaster Energetyczny]]> 2019-01-29T00:00:00+01:00 2019-01-29T13:12:45+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/sztumski-klaster-energetyczny.html W dniu 24 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbyło się spotkanie z udziałem Pani Starosty Powiatu Sztumskiego Sylwii Celmer w spawie przystąpienia Powiatu do Sztumskiego Klastra Energetycznego.Sztumski Klaster Energetyczny powołany do życia w 2018 roku zrzesza przedstawicieli producentów energii elektrycznej i cieplnej i jej odbiorców w postaci samorządów, instytucji oraz firm. Jego ambicją jest wypracowanie możliwości uzyskania nowych lepszych warunków dostarczania energii dla wszystkich odbiorców z terenu powiatu bazując na odnawialnych źródłach energii. Było to kolejne spotkanie robocze Klastra, które może zaowocować zakupem niższej energii.   <![CDATA[Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych]]> 2019-01-28T00:00:00+01:00 2019-01-28T15:49:05+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/organizacja-i-koordynacja-przedsiewziec-sportowyc.html W wyniku wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w siedzibie Starostwa  podpisano umowę z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Sztumie na zadanie pod tytułem: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym, dla dzieci i młodzieży z Powiatu Sztumskiego”. <![CDATA[Spotkanie z samorządowcami powiatu sztumskiego]]> 2019-01-28T00:00:00+01:00 2019-01-28T15:39:28+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/spotkanie-z-samorzadowcami-powiatu-sztumskiego.html 24 stycznia w Starostwie Powiatowym w Sztumie, na zaproszenie Starostów odbyło się spotkanie z samorządowcami powiatu sztumskiego. Przedmiotem spotkania było analizowanie potrzeb gmin w zakresie długoletniego  planu remontu dróg powiatowych. W tym roku Fundusz Dróg Samorządowych zagwarantuje zwiększenie centralnego wsparcia na lokalne inwestycje drogowe. Gminy i powiaty będą mogły otrzymać nawet 80 procent dofinansowania z FDS. Tematem były również potrzeby komunikacyjne mieszkańców. W 2015 r. Starostwo Powiatowe uczestniczyło w powstaniu opracowania dotyczącego zrównoważonego planu transportowego, uwzględniającego tendencje w zakresie sytuacji demograficznej oraz rozwoju gospodarczego regionu. Zapowiadania ustawa z 2016 r. może być podjęta przez Parlament w 2019 roku, co da możliwość ubiegania się o środki na organizację dowozów pasażerskich. Obecnie prowadzone są rozmowy z przewoźnikami obsługującymi lokalne linie w celu zwiększenia zakresu oraz częstotliwości kursowania pojazdów. Na dzień dzisiejszy gminy we własnym zakresie starają się zabezpieczyć transport, czego przykładem jest Gmina Stary Dzierzgoń. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach, który omówił temat dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu. <![CDATA[Przekazanie terenu budowy]]> 2019-01-23T00:00:00+01:00 2019-01-23T15:34:06+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2019przekazanie-terenu-budowy.html W wyniku zawartej umowy z dnia 16 listopada 2018 r. w dniu 17 stycznia br. w siedzibie ZSZ w Barlewiczkach odbyło się przekazanie terenu budowy pod budowę budynku hali garażowo-magazynowej na sprzęt rolniczy wraz z placem manewrowym w ramach zadania: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” - Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”W przekazaniu terenu, ze strony Zamawiającego Starostwa Powiatowego w Sztumie. Uczestniczyli: Dyrektor ZSZ w Barlewiczkach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz  Naczelniki Wydziału Architektury i Budownictwa. Ze strony Wykonawcy: uczestniczyli przedstawiciele firmy MSP „SMOK” ze Starogardu Gdańskiego, w tym kierownik budowy. Koszt inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj wynosi 726.080,42 zł brutto i będzie stanowił dopełnienie niedawno oddanych do użytkowania warsztatów jako zaplecza techniczno-naukowego tworzonego na terenie ZSZ w Barlewiczkach. <![CDATA[Zintegrowany System Kwalifikacji]]> 2019-01-22T00:00:00+01:00 2019-01-22T11:23:30+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zintegrowany-system-kwalifikacji.html