Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2020-09-28T07:21:53+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Transmisja - XVIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2020-09-22T00:00:00+02:00 2020-09-22T10:09:42+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/transmisja-xviii-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html <![CDATA[81. rocznica agresji ZSRR na Polskę. Szkoły Powiatu Sztumskiego oddały cześć bohaterom...]]> 2020-09-17T00:00:00+02:00 2020-09-17T16:21:18+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/81-rocznica-agresji-zsrr-na-polske-szkoly-powiatu-sztumskiego-oddaly-czesc-bohaterom.html Z okazji 81 rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 r. oraz Dnia Sybiraka w szkołach Powiatu Sztumskiego miało miejsce upamiętnienie tego tragicznego rozdziału historii. <![CDATA[Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań w kierunku raka piersi]]> 2020-09-15T00:00:00+02:00 2020-09-15T13:57:41+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zachecamy-do-skorzystania-z-bezplatnych-badan-w-kierunku-raka-piersi.html Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi, w którym szczególnie warto pamiętać o bezpłatnych badaniach mammograficznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanych przez NFZ. <![CDATA[ II Ogólnopolski Dzień Promocji Elewarr – Dożynki 2020]]> 2020-09-15T00:00:00+02:00 2020-09-15T15:53:39+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ii-ogolnopolski-dzien-promocji-elewarr-dozynki-2020.html 18 września (piątek) odbędzie się II Ogólnopolski Dzień Promocji Elewarr – Dożynki 2020. Elewarr sp. z o.o. jest  spółką Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do 2017 r. Agencji Rynku Rolnego. Zajmuje się magazynowaniem i przechowywaniem zbóż, rzepaku i innych surowców pochodzenia rolniczego oraz obrotem tymi surowcami. Świadczy usługi przechowywania dla podmiotów komercyjnych oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Dodajmy, że oddział spółki znajduje się w Malborku. <![CDATA[XVIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2020-09-15T00:00:00+02:00 2020-09-22T15:32:32+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2020xviii-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie art. 15zzx Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 22 września 2020r. o godz. 13.00. Zarządzam obradowanie w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Porządek sesji przewiduje:   1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XVII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.06.2020 roku. 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- przygotowana przez Starostę p. Sylwię Celmer i przesłana drogą elektroniczną. 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu za I półrocze 2020 roku –przygotowane przez Dyrektor PUP p. Agnieszkę Mackiewicz i przesłane drogą elektroniczną. 7. Stan przygotowań do roku szkolnego 2020/2021- informacja o wynikach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Powiatu Sztumskiego na rok szkolny 2020/2021 – przygotowane przez Dyrektorów Szkół i przesłane drogą elektroniczną. 8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Elblągu i Tczewie ( Nadzór Wodny Elbląg, Malbork, Tczew, Kwidzyn) z działań ustawowych podejmowanych w 2019 roku na terenie powiatu sztumskiego – przygotowane przez Kierowników Nadzorów Wodnych i przesłane w wersji elektronicznej. 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przygotowane przez Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Marcina Jarockiego i przesłane drogą elektroniczną. 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku – przygotowane przez  Skarbnika Powiatu Sztumskiego p. Gabrielę Smolińską i przesłane drogą elektroniczną. 11. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 za I półrocze 2020 r. – przygotowane przez  Skarbnika Powiatu Sztumskiego p. Gabrielę Smolińską i przesłane drogą elektroniczną. 12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego: a) w sprawie udzielenia Powiatowi Przemyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie szkód wyrządzonych przez żywioł- referuje Skarbnik Powiatu Sztumskiego p. Gabriela Smolińska b) o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia 30.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028- referuje Skarbnik Powiatu Sztumskiego p. Gabriela Smolińska c) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok-referuje Skarbnik Powiatu Sztumskiego   p. Gabriela Smolińska d) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/2019 z 30.12.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2020 r.-referuje Skarbnik Powiatu Sztumskiego p. Gabrielę Smolińską e) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu- referuje Dyrektor PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu p. Agnieszka Mackiewicz f) zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku- referuje Dyrektor PCPR w Sztumie p. Ewelina Łęgowska g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku przy ul. Reja 8, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego na rzecz Szpitali Polskich S.A. z siedzibą w Katowicach- referuje Wicestarosta p. Kazimierz Szewczun h) w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/118/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Sztumski Samorządowej Karty Praw Rodzin- referuje radny Powiatu Sztumskiego p. Dariusz Browarczyk 13. Wnioski i oświadczenia. 14. Sprawy różne. 15. Zakończenie posiedzenia.   Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Dobrosława Frączek Wyjaśnienie: Materiały wskazane w pkt. 4-11 porządku obrad nie będą przedstawiane indywidualnie przez wykonawców na zdalnym posiedzeniu Rady Powiatu Sztumskiego, jedynie przesłane w wersji elektronicznej. Pytania w przedmiotowych obszarach należy składać w wersji papierowej lub elektronicznej na adres Biura Rady. >> Plik do pobrania: Sprawozdania <![CDATA[Wojewódzkie dziękczynienie za tegoroczne plony]]> 2020-09-14T00:00:00+02:00 2020-09-14T15:37:59+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wojewodzkie-dziekczynienie-za-tegoroczne-plony.html W sobotę 12 września w Bazylice Katedralnej w Pelplinie odbyła się dziękczynna msza  św. dożynkowa sprawowana pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Arkadiusza Okroja. <![CDATA[ „Mój pomysł na najlepszy symbol Powiatu Sztumskiego” 2020]]> 2020-11-09T00:00:00+01:00 2020-11-09T12:41:47+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/moj-pomysl-na-najlepszy-symbol-powiatu-sztumskiego-2020.html Fot. Materiały promocyjne Starostwo Powiatowe w Sztumie Starostwo Powiatowe w Sztumie, Stanowisko ds. Promocji ogłasza Internetowy Konkurs: „Mój pomysł na najlepszy symbol Powiatu Sztumskiego” 2020. Celem konkursu jest znalezienie najtrafniejszego symbolu Powiatu Sztumskiego poprzez: wyjątkowe zdjęcia lub charakterystyczne miejsce, wskazanie zabytku, miejsca do rekreacji/sportu, rysunku, owocowego albo słodkiego przysmaku. Celem jest znalezienie nowego, lepszego sposobu identyfikacji wizualnej Powiatu. <![CDATA[Zespół Szkół w Dzierzgoniu ze zgodą na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego ]]> 2020-11-09T00:00:00+01:00 2020-11-09T13:55:38+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zespol-szkol-w-dzierzgoniu-ze-zgoda-na-utworzenie-oddzialu-przygotowania-wojskowego.html Fot. ZS w Dzierzgoniu Wychodząc naprzeciw rosnącemu  zainteresowaniu młodzieży mundurem i służbą w siłach zbrojnych oraz innych formacjach mundurowych od września 2020 r. uruchomione zostają na terenie województwa pomorskiego oddziały przygotowania wojskowego.  Zajęcia w oddziałach realizowane będą, w bezpośredniej współpracy z wojskowymi jednostkami patronackimi na podstawie programu szkolenia opracowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.   <![CDATA[Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2020. Przypominamy podstawowe zasady rywalizacji]]> 2020-10-09T00:00:00+02:00 2020-10-09T14:04:29+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/konkurs-piekna-wies-pomorska-2020-przypominamy-podstawowe-zasady-rywalizacji.html Do etapu wojewódzkiego w kategorii „wieś” zakwalifikowało się Stanowo (gmina Dzierzgoń), w kategorii zagroda - Pan Ryszard Turo z m. Krastudy (gm. Mikołajki Pomorskie). <![CDATA[Wśród laureatów konkursu Piękna Wieś Pomorska 2020. Znalazła się wieś z Powiatu Sztumskiego!]]> 2020-10-09T00:00:00+02:00 2020-11-09T10:12:46+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wsrod-laureatow-konkursu-piekna-wies-pomorska-2020-znalazla-sie-wies-z-powiatu-sztumskiego.html Wcześniej przypomnieliśmy już podstawowe zasady i cel konkursu. Niedawno Komisja Urzędu Marszałkowskiego oceniła 13 wsi i 10 zagród z trzynastu pomorskich powiatów. Decyzja choć nie była łatwa, jest wyjątkową wiadomością dla mieszkańców ziemi sztumskiej!  Trzecie miejsce na podium zajęło Stanowo (gmina Dzierzgoń). Gratulujemy! <![CDATA[Placówki oświatowe ponownie otrzymały środki ochrony osobistej]]> 2020-08-09T00:00:00+02:00 2020-08-09T15:28:39+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/placowki-oswiatowe-ponownie-otrzymaly-srodki-ochrony-osobistej.html 7 września pracownicy Starostwa Powiatowego w Sztumie przyjęli zestawy, zawierające łącznie 36 tys. maseczek przeznaczonych do przekazania dla szkół podstawowych i średnich oraz placówek oświatowych na terenie Powiatu Sztumskiego. Dzięki temu uczniowie i pracownicy szkół zyskali lepszą ochronę i poczucie bezpieczeństwa. <![CDATA[Awaryjny zrzut ścieków z warszawskiej Czajki, groźny także dla Powiśla]]> 2020-07-09T00:00:00+02:00 2020-07-09T12:27:43+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/awaryjny-zrzut-sciekow-z-warszawskiej-czajki-grozny-takze-dla-powisla.html Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z awarią układu przesyłowego ścieków Czajka w Warszawie oraz zrzutem ścieków do Wisły, ostrzega wszystkich użytkowników wody rzeki Wisły: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i nawadniania upraw – przed zagrożeniem zanieczyszczeniami. <![CDATA[Zamiast tradycyjnych dożynek uroczyste msze święte, ale nie wszędzie…]]> 2020-07-09T00:00:00+02:00 2020-07-09T15:33:26+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zamiast-tradycyjnych-dozynek-uroczyste-msze-swiete-ale-nie-wszedzie.html Zagrożenie epidemiczne w związku z koronawirusem sprawiło, że wiele imprez organizowanych przez powiat znalazło się pod znakiem zapytania. Nie inaczej jest z dożynkami, tymi gminnymi i niestety także powiatowymi. <![CDATA[Informacja]]> 2020-07-09T00:00:00+02:00 2020-07-09T16:29:43+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja2020907.html <![CDATA[„Posiłek w szkole i w domu” w SOSW Kołoząb. Zobaczyliśmy efekty programu]]> 2020-04-09T00:00:00+02:00 2020-04-09T15:05:29+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/posilek-w-szkole-i-w-domu-w-sosw-kolozab-zobaczylismy-efekty-programu.html W lutym 2019 r. Uchwałą Rady Ministrów został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach w/w Programu, szkoły podstawowe miały możliwość pozyskania środków m.in. na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki i kuchni szkolnej. Z takiej możliwości skorzystał w tym roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu.