Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2018-09-18T17:26:43+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[XLV sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-09-17T00:00:00+02:00 2018-09-17T17:32:49+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/xlv-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje:1. Otwarcie obrad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XLIV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28.08.2018 roku.5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.6. Interpelacje i zapytania. <![CDATA[Projekt „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju” o numerze: POWR.02.18.00-00-0005/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020]]> 2018-09-15T00:00:00+02:00 2018-09-15T11:09:17+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/projekt-pomorscy-partnerzy-w-e-rozwoju-o-numerze-powr-02-18-00-00-0005-17-wspolfinansowany-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020.html Projekt „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju” o numerze: POWR.02.18.00-00-0005/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i partnerskie JST: Powiat Człuchowski, Powiat Wejherowski, Powiat Chojnicki, Powiat Starogardzki, Powiat Tczewski, Powiat Nowodworski, Powiat Malborski, Powiat Sztumski, Powiat Kartuski, Powiat Kościerski, Gmina Szemud, Gmina Ostaszewo, Gmina Przechlewo, Gmina Miasto Pelplin, Gmina Miasto Dzierzgoń, Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Targ, Gmina Smętowo Graniczne, Gmina Zblewo, Gmina Ryjewo, Gmina Stare Pole, Tracta Investments jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 22 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 - 31.12.2019 r. Termin realizacji projektu: od: 01.11.2017 – 31.12.2019 r. Wartość projektu: Wartość projektu: 3 917 305,57 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 616 224,00 zł Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 (doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej) poprzez: wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu  obsługi podatkowej oraz  zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; podniesienie kompetencji kadr JST (350 os w tym 245K i 105 M) przez szkolenia z obszarów podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych); zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa); wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online; elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości. <![CDATA[Zaproszenie]]> 2018-09-12T00:00:00+02:00 2018-09-15T11:44:20+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zaproszenie201809.html <![CDATA[Powiatowe Obchody 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej]]> 2018-09-04T00:00:00+02:00 2018-09-04T21:50:54+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2powiatowe-obchody-79-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-swiatowej.html Dnia 1 września 2018r. o godzinie 4.45 w Dzierzgoniu odbyły się Powiatowe Obchody 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystość rozpoczęła się od Apelu Pamięci oraz złożenia kwiatów pod Głazem Pamięci. W obchodach brały udział władze samorządowe Powiatu Sztumskiego: Starosta Sztumski Pan Wojciech Cymerys, Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Pani Jolanta Szewczun,  Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu, Turystki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Pan Ryszard Mazerski oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu i licznie zebrani mieszkańcy powiatu. W ramach obchodów zorganizowano również „Bieg Pamięci” ku uczczeniu pamięci bohaterów II Wojny Światowej.   <![CDATA[Życzenia]]> 2018-09-03T00:00:00+02:00 2018-09-03T09:16:42+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zyczenia201809.html <![CDATA[Wideotransmisja - XLIV Sesja Rady Powiatu]]> 2018-09-03T00:00:00+02:00 2018-09-03T12:05:51+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wideotransmisja-xliv-sesja-rady-powiatu.html 1/2   2/2 <![CDATA[Informacja]]> 2018-08-31T00:00:00+02:00 2018-08-31T15:23:53+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20180831.html <![CDATA[Informacja - uruchomione zostaną przewozy]]> 2018-08-29T00:00:00+02:00 2018-09-03T09:17:41+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja-uruchomione-zostana-przewozy.html Starosta Sztumski informuje, że z dniem 03 września 2018 r. uruchomione zostaną przewozy w zakresie drogowego, publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej Sztum PKP – Mikołajki Pomorskie - Cieszymowo. Przewozy wykonywane będą przez przedsiębiorcę AŻ Rydwan Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku ul. Zieleniecka 14A. <![CDATA[POWIATOWE OBCHODY 79 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ]]> 2018-08-29T00:00:00+02:00 2018-08-29T17:25:29+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/powiatowe-obchody-79-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-swiatowej.html Starosta Powiatu Sztumskiego Wojciech Cymerys oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Jolanta Szewczun zapraszają mieszkańców powiatu sztumskiego do udziału w obchodach 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, organizowanych dnia 1 września 2018r. w Dzierzgoniu.Program uroczystości:•    godz. 4.45   apel pamięci oraz złożenie kwiatów pod głazem pamięci,•    godz. 5.15 „Bieg Pamięci” ku uczczeniu pamięci bohaterów II Wojny Światowej,W ramach „Biegu Pamięci” przewiduje się:1.    Bieg K i M na 13,4 km /według poniższych kategorii/ limit czasowy - 2 godziny;2.    Rekreacyjny bieg K i M na dystansie 5 km na trasie Dzierzgoń – Nowiny – Dzierzgoń; 3.    Rekreacyjny marsz Nordic Walking – ok. 5 km na trasie j. w.;4.    Rajd rowerowy na dystansie 13,4 km.Na trasie biegu na 13,4 km przewiduje się następujące kategorie wiekowe:a)    Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,b)    Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:-    K i M – 20 (18 – 29 lat),-    K i M – 30 (30 - 39 lat),-    K i M – 40 (40 - 49 lat),-    K i M – 50 (50 - 59 lat),-    K i M – 60 (60 – 69 lat),-    K i M – 70+ (70 lat i więcej),Zapisów na w/w zawody, można dokonać na niżej podanej stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/3030/strona.html Trasa „Biegu Pamięci”:START: ul. Żurawia (droga gminna nr 220022G) Plac Wolności (droga wojewódzka nr 515 chodnik) – przecina drogę wojewódzką nr 527;ul. Elbląska (droga wojewódzka nr 515 chodnik) do drogi gminnej nr 220028G do Nowin skrzyżowanie do drogi powiatowej nr 3125G Nowiec – Bągart;droga powiatowa nr 3126G Bągart – Święty Gaj do drogi wewnętrznej nr 721;od drogi nr 721 poprzez drogi wewnętrzne gminne nr 735 i 745, drogi Skarbu Państwa (Wody Polskie) nr 289, 295 i 352 do drogi wojewódzkiej nr 527;od drogi wojewódzkiej nr 527 do Dzierzgonia;ul. Żeromskiego (droga powiatowa nr 3158G) do ul. Krzywej (droga gminna nr 220023G) – METAFilm z przebiegiem trasy „Biegu Pamięci”, można znaleźć na poniższej stronie:https://pl-pl.facebook.com/nadwislanskafundacjarozwoju/ <![CDATA[XLIV sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-08-21T00:00:00+02:00 2018-08-21T21:28:10+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2018xliv-sesje-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje:1. Otwarcie obrad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XLII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19.06.2018 roku.5. Przyjęcie Protokołu nr XLIII z sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.06.2018 roku.6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.7. Interpelacje i zapytania. <![CDATA[Informacja]]> 2018-07-30T00:00:00+02:00 2018-07-30T07:37:54+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20180730.html Informujemy, że od dnia 01.08.2018 r. Bank Spółdzielczy w Sztumie (oddział mieszczący się w budynku Starostwa Powiatowego)czynny będzie od godziny 8:00.   <![CDATA[Sygnał akustyczny 1 sierpnia 2018 r.]]> 2018-07-25T00:00:00+02:00 2018-07-25T14:36:55+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/sygnal-akustyczny-1-sierpnia-2018-r.html Dla uczczenia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018r. o godzinie 17.00 (środa), nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)– ciągły dźwięk syreny trwający jedną minutę. <![CDATA[Informacja]]> 2018-07-12T00:00:00+02:00 2018-07-12T15:40:30+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20180712.html Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje, że w dniu 05.07.2018 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu, złożona na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania zleconego z pominięciem otwartego konkursu ofert: Spotkania integracyjne, Wyjazd do Krynicy Morskiej. Uwagi do oferty można zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 19 lipca 2018 roku osobiście w Starostwie Powiatowym w Sztumie pok. 26 lub drogą elektroniczną na adres: edukacja@powiatsztumski.pl (skan z podpisem). >> Pliki do pobrania Formularz Oferta <![CDATA[Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G na odcinkach ul. Kochanowskiego w Sztumie oraz Dąbrówka Malborska – Czerwony Dwór.]]> 2018-07-05T00:00:00+02:00 2018-07-05T15:35:15+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-3105g-na-odcinkach-ul-kochanowskiego-w-sztumie-oraz-dabrowka-malborska-czerwony-dwor.html   Trwają prace budowlane w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”, Powiat Sztumski podpisał umowę na realizację robót z firmą Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. z Kwidzyna. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 3105G na odcinkach: - ul. Kochanowskiego w Sztumie o długości 0,807 km, obejmująca wykonanie: - przebudowy istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej na sieć z rur PE oraz sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowy sieci elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych oraz sieci telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową pasa drogowego, - przebudowy skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego na typ „Małe rondo”, - nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, - ściany oporowej na krawędzi ciągu pieszo-rowerowego i skarpy nasypowej z koszy gabionowych z siatki stalowej i barier ochronnych  o długość 210 m, -  ścieżki pieszo rowerowej z kostki brukowej betonowej, - zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, - oznakowania drogowego pionowego i poziomego,   - Dąbrówka Malborska – Czerwony Dwór o długości 2,121 km, obejmująca wykonanie: - przebudowy przepustów pod drogą w km 0+068 i 2+110, - oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu, - zjazdów na pola z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - zjazdów indywidualnych na posesje z kostki brukowej betonowej, - wykonanie chodnika o szer. 2,00 m z kostki brukowej betonowej, - wykonanie parkingu dla 10 samochodów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej   przy cmentarzu, - oznakowania pionowego,   Wartość zadania wynosi: Roboty budowlane:   5 900 361,18 zł brutto, Inspektor nadzoru:         41 082,00 zł brutto. Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację inwestycji w kwocie 2 432 836,00 zł ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, kwota finansowana z budżetu Powiatu Sztumskiego wynosi 2 262 758,18 zł, wkład partnerów projektu do odcinków drogi przebiegających przez teren gmin wynosi: -        Miasta i Gminy Sztum – 845 849,00 zł, -        Gminy Stary Targ – 400 000,00 zł.   <![CDATA[Informacja ]]> 2018-07-02T00:00:00+02:00 2018-07-02T14:55:18+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja201807.html W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym,  z dniem 1 lipca 2018 roku zakończono ogólnopolską akcję pogotowia protestacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce. Wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej będzie podwyższona o 100,00zł na uczestnika od 1 lipca 2018 roku o 100,00zł i w następnych latach po 100,00zł w roku 2019, 2020. Serdecznie dziękujemy za wsparcie dla dorosłych niepełnosprawnych osób będących uczestnikami warsztatu. Danuta SengerKierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie