Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2019-08-25T06:56:17+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Zaproszenie]]> 2019-08-22T00:00:00+02:00 2019-08-23T00:43:07+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zaproszenie20190822.html <![CDATA[Informacja]]> 2019-08-22T00:00:00+02:00 2019-08-23T00:46:56+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20190822.html <![CDATA[Spotkanie przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień ]]> 2019-08-16T00:00:00+02:00 2019-08-16T23:14:42+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/spotkanie-przedstawicieli-wojskowej-komendy-uzupelnien.html W dniu 12.08.2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierzgoniu z/s w Sztumie odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień z osobami wyrażającymi chęć wstąpienia do wojska. Na spotkaniu udzielane były wszelkie informacje dotyczące tego jak zostać żołnierzem zawodowym. Zebrani mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z aspektami dotyczącymi m.in. prestiżu munduru oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano informacji dotyczących służby w 71 Batalionie Lekkiej Piechoty w Malborku. W wyniku spotkania złożono wstępne wnioski do WKU w Malborku o powołanie do służby w wojsku. <![CDATA[Święto Wojska Polskiego]]> 2019-08-14T00:00:00+02:00 2019-08-14T16:18:07+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/swieto-wojska-polskiego2019.html <![CDATA[6 sierpnia br. podpisano wniosek o dofinansowanie!]]> 2019-09-08T00:00:00+02:00 2019-09-08T23:31:43+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/6-sierpnia-br-podpisano-wniosek-o-dofinansowanie.html Powiat Malborski wraz z Powiatem Sztumskim złożyli wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim  i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II)” w ramach Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. szans na zatrudnienie 320 osób bezrobotnych w wieku  30  lat i więcej z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (spełniających jedno z n/w kryteriów: kobieta, osoba w wieku 50 lat i więcej, osoba długotrwale bezrobotna, osoba niepełnosprawna, osoba o niskich kwalifikacjach).Uczestnikom/Uczestniczkom zaoferowane zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wynikające z opracowanego na początkowym etapie ich udziału w projekcie Indywidualnego Planu Działania, uwzględniające:-    indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym identyfikację potrzeb uczestników, -    poradnictwo grupowe, w tym warsztaty: "Pokonywanie trudności w poszukiwaniu pracy- rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy";-    szkolenia i kursy, prowadzące do podniesienia, uzupełniania lub zmiany kwalifikacji zawodowych, -    staże służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,-    organizacja subsydiowanego zatrudnienia.W celu wspierania mobilności przestrzennej uczestnicy/uczestniczki będą mogli/mogły skorzystać z możliwości zwrotu kosztów dojazdu w przypadku podejmowania działań poza miejscem zamieszkania oraz refundacji kosztów opieki na dzieckiem/osobą zależną.   <![CDATA[OSTRZEŻENIE]]> 2019-07-08T00:00:00+02:00 2019-07-08T22:23:00+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ostrzezenie20190807.html Powiat sztumski Ostrzeżenie: Silny deszcz z burzami/2 woj. pomorskie Od godz. 18:00 dnia 07.08.2019 do godz. 08:00 dnia 08.08.2019 prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami od 25 mm do 40 mm, miejscami 60 mm. Będą również występować burze z porywami wiatru do 80 km/h. <![CDATA[Zawody]]> 2019-05-08T00:00:00+02:00 2019-05-08T22:25:05+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zawody20190805.html <![CDATA[75. rocznica Powstania Warszawskiego]]> 2019-02-08T00:00:00+01:00 2019-02-08T23:50:11+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/75-rocznica-powstania-warszawskiego.html 1 sierpnia o godz. 17.00 w Sztumie zawyły syreny. Starosta Sztumski Sylwia Celmer wraz z Przewodniczącym Komisji Edukacji Adamem Krupą oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego i mieszkańcami uczcili 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Złożono kwiaty pod Głazem Pamięci oraz Pomnikiem Rodła oddając w ten sposób hołd bohaterom walczącym o wolność. Starosta Sylwia Celmer podziękowała przybyłym za obecność oraz wspomniała, „że dzień 1 sierpnia 1944 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. W godzinę „W”, o 17:00, minutą ciszy i dźwiękiem syren każdego roku upamiętniamy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz czcimy pamięć tych, którzy zginęli za wolność stolicy i jednocześnie niepodległość Polski. To z postawy powstańców, ich poczucia obowiązku, patriotyzmu i niezwykłej odwagi powinniśmy wszyscy brać przykład. Naszymi czynami pokażmy, że pamiętamy o ich poświęceniu i heroizmie. Bohaterowie tamtych dni, są wśród nas. W Powstaniu Warszawskim polegli także mieszkańcy powiatu sztumskiego”.Starosta przypomniała również, „że to dzięki śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zapadły ostateczne decyzje o budowie Muzeum Powstania Warszawskiego”. Przeznaczono na siedzibę Muzeum zabytkowy budynek dawnej Elektrowni Tramwajowej, powołano Radę Honorową i Radę Programową Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum zostało otwarte 31 lipca 2004, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania, prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. <![CDATA[Informacja]]> 2019-01-08T00:00:00+01:00 2019-01-08T14:36:57+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20190801.html Informujemy, że w ramach treningu systemu alarmowania na obszarze powiatu, celem jednoczesnego upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu   1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny. <![CDATA[Spotkanie]]> 2019-07-26T00:00:00+02:00 2019-07-26T16:19:33+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/spotkanie201907.html <![CDATA[PRZED NAMI LETNIA KAMPANIA PROMOCYJNA „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ”]]> 2019-07-25T00:00:00+02:00 2019-07-25T15:12:07+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/przed-nami-letnia-kampania-promocyjna-zostan-zolnierzem-rzeczypospolitej.html W dniach od 5 do 9 sierpnia br. w ramach kolejnego etapu kampanii promocyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, WKU w Malborku, prowadzić będzie działania informacyjno-promocyjne. Zespoły rekrutacyjne złożone z żołnierzy i pracowników WKU oraz żołnierzy z 22. BLT i 71. blpiech  w Malborku, można będzie spotkać w miejscach letniego wypoczynku: w Krynicy Morskiej i w Malborku. Podczas spotkań można będzie uzyskać informacje dotyczące naboru i służby w Wojsku Polskim, ale także przez chwile poczuć się jak żołnierz, poznając i przymierzając elementy ekwipunku żołnierskiego czy broni indywidualnej. Ponadto będzie można uzyskać informacje, o możliwości wstąpienia do Wojska Polskiego na jeden dzień, w każdą sobotę w wybranych jednostkach do 24 sierpnia pod hasłem „Wojskowe Wyzwanie.” Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania, do punktów promocyjno – informacyjnych, gdzie będzie można uzyskać rzetelne informacje związane ze służbą zawodową, przygotowawczą, terytorialną służbą wojskową, szkolnictwem wojskowym, czy Legią Akademicką. Mobilne punkty rekrutacyjne czynne w godzinach od godz. 9.00 do 17.00: Termin funkcjonowania punktu promocyjno – informacyjnego Miejsce funkcjonowania punktu promocyjno – informacyjnego 05.08.2019 r. Krynica Morska, pasaż przy Punkcie Informacji Turystycznej (przy porcie jachtowym i przystani Żeglugi Gdańskiej). 06.08.2019 r. Krynica Morska, pasaż przy Punkcie Informacji Turystycznej (przy porcie jachtowym i przystani Żeglugi Gdańskiej). 07.08.2019 r. Krynica Morska, pasaż przy Punkcie Informacji Turystycznej (przy porcie jachtowym i przystani Żeglugi Gdańskiej). 08.08.2019 r. Malbork, Plac Jagiellończyka. 09.08.2019 r. Malbork, Plac Jagiellończyka. <![CDATA[Apel do rolników]]> 2019-07-23T00:00:00+02:00 2019-07-23T14:04:03+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/apel-do-rolnikow.html <![CDATA[Wernisaż poplenerowy]]> 2019-07-19T00:00:00+02:00 2019-07-19T14:58:24+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wernisaz-poplenerowy.html Dnia 9 lipca br. w sali Czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż poplenerowy pn. „Uroki ziemi sztumskiej” zorganizowany przez Stowarzyszenie Nadbałtyckie plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Starosta Sztumski Sylwia Celmer, Wicestarosta Sztumski Kazimierz Szewczun, Radni Powiatu Sztumskiego, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz zainteresowani mieszkańcy. W trakcie wystawy artyści zaprezentowali swoje prace zainspirowane pięknem zabytków i natury powiatu sztumskiego. Zgromadzeni goście, dzięki twórczej wrażliwości plastyków, mieli doskonałą okazję do zapoznania się z postrzeganiem walorów naszego powiatu. Jednocześnie informujemy, iż wystawa będzie dostępna dla mieszkańców do 31 lipca br. w Sztumskim Centrum Kultury. <![CDATA[Trwa rekrutacja uzupełniająca ]]> 2019-07-19T00:00:00+02:00 2019-07-19T15:14:23+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/trwa-rekrutacja-uzupelniajaca.html Drogi Absolwencie, jeśli nie dostałeś się do wybranej przez siebie szkoły i nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji, do której placówki chciałbyś uczęszczać informujemy, że trwa rekrutacja uzupełniająca do:- Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, - Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.Przypominamy, iż rekrutacja dodatkowa potrwa aż do 14 sierpnia. Szkoły w powiecie sztumskim zapraszają! <![CDATA[Uroczysta przysięga]]> 2019-07-19T00:00:00+02:00 2019-07-19T15:29:35+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/uroczysta-przysiega.html Dnia 13 lipca br. Starosta Sztumski Sylwia Celmer wraz z Przewodniczącym Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Grzegorzem Kostrzewą na zaproszenie Dowódcy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio, kmdr Tomasza Laskowskiego wzięli udział w uroczystej przysiędze nowo przyjętych żołnierzy w szeregi WOT. Uroczystość ta miała miejsce na terenie 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, na którą przybyli zaproszeni goście oraz najbliższe osoby 100 nowo zaprzysiężonych żołnierzy. Przypominamy, iż wszystkie osoby, które chciałyby wstąpić w szeregi 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać się do właściwych terenowo wojskowych komend uzupełnień.