Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2019-06-18T09:04:25+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[UWAGA!!! BURZE Z GRADEM]]> 2019-06-15T00:00:00+02:00 2019-06-15T13:47:14+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/uwaga-burze-z-gradem.html WCZKG.1324 woj. pomorskie UWAGA!!! IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/3 pomorskie (wszystkie powiaty) od 18:00 15 czerwca (sobota) do 04:00 16.06.2019 - deszcz 60 mm- porywy 130 km/h- grad- ryzyko trąb powietrznych <![CDATA[Powiat przygotowuje się na nadejście groźnych zjawisk pogodowych.]]> 2019-06-15T00:00:00+02:00 2019-06-15T22:34:14+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/powiat-przygotowuje-sie-na-nadejscie-groznych-zjawisk-pogodowych.html W związku z prognozowanymi burzami, gradem, a nawet trąbami powietrznymi, zwołane zostało w dniu dzisiejszym  posiedzenie Powiatowego Centrum Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który pracuje do chwili obecnej.Sprawdzamy gotowość służb do ewentualnych działań.PCZK utrzymuje stały kontakt z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i służbami powiatowymi. Na bieżąco monitorujemy sytuację meteorologiczną.Prosimy mieszkańców o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz nie wychodzenie z domu. Sylwia CelmerStarosta Powiatu Sztumskiego <![CDATA[Zakończenie Projektu Zdolni z Pomorza - Powiat Sztumski w roku szkolnym 2018/19]]> 2019-06-14T00:00:00+02:00 2019-06-14T09:30:17+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zakonczenie-projektu-zdolni-z-pomorza-powiat-sztumski-w-roku-szkolnym-2018-19.html W dniu 12.06.2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie Projektu Zdolni z Pomorza- Powiat Sztumski. Wsparcie uczniów zdolnych odbywa się już ósmy rok. W tym roku szkolnym projekt ukończyło 49 uczestników, w tym 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 27 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W ciągu roku szkolnego odbywały się zajęcia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych, zarówno w formie zajęć indywidualnych jak i grupowych.Uczniowie brali też udział w zajęciach z psychologiem. Zimą miał miejsce obóz naukowy. Odbyło się 10 wyjazdów akademickich na wyższe uczelnie. Uczestniczono w wykładach i laboratoriach na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim i Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Pierwszy raz miał miejsce wyjazd do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak się robi tabletki, maści, plastry, iniekcje. Opieką mentora objętych było dwóch uczniów:  Jakub Nenczak i Michał Zdziennicki. Odbywała się również Liga Zadaniowa i Konkurs Projektów. Na etapie wojewódzkim Michał Zdziennicki zajął 15 miejsce i Jakub Drohomirecki 16 miejsce z przedmiotu informatyka.Uczestników czeka jeszcze wyjazd na Galę Laureatów do Gdańska w poniedziałek 17 czerwca 2019, a później wakacje i obóz naukowy. Życzymy dużo słońca, wielu wrażeń i ciekawych doświadczeń.   <![CDATA[Informacja]]> 2019-06-14T00:00:00+02:00 2019-06-14T23:04:35+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja201906a.html W dniu 13.06.2019 r. w godzinach popołudniowych przez obszar powiatu sztumskiego przeszła burza. Najbardziej dotknięte zostały obszary Mikołajek Pomorskich, Dzierzgonia, Starego Dzierzgonia. W w/w gminach uszkodzeniu uległy linie energetyczna, telefoniczne, zabudowania (zniszczenia dachów), zalane zostały cztery domostwa oraz część dróg dojazdowych do Mikołajek Pomorskich. Połamaniu uległy drzewa przy drogach wojewódzkich i powiatowych w ilości ok. 100 szt. W Mikołajkach Pomorskie w czasie braku zasilania oczyszczalni ścieków groziło przelanie. Całkowity obraz zniszczeń będzie widoczny po oszacowaniu strat. W chwili obecnej drogi powiatu sztumskiego są przejezdne. Służby powiatowe monitorują sytuację. Dodatkowo w porozumieniu z 7 Brygadą Obrony Terytorialnej w Gdańsku z macierzystej JW w Malborku wysłana została stacja zasilania do Mikołajek Pomorskich w celu zasilenia w/w oczyszczalni. Ze względu na zaistniałą sytuację powołano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierzgoniu, w skład PCZK wchodzili: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Komoszyński, Starosta Sztumski Sylwia Celmer, Wicestarosta Sztumski Kazimierz Szewczun, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji w Sztumie, przedstawiciele samorządów gminnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotnicze Straże Pożarne zgodnie z dyspozycją, GOPS Mikołajki Pomorskie. Poinformowano także odpowiednie służby tj. Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Energa. <![CDATA[Plac zabaw]]> 2019-06-14T00:00:00+02:00 2019-06-14T14:53:47+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja201906b.html   W związku z ukończeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw – Ruch to zdrowie, Nasz (Anielski) pomost ponad podziałami, łączyć nie dzielić, wspólnie przełamujemy bariery wraz z organizacją festyny inauguracyjnego”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER”, w dniu 14.06. br. nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach, połączone z Festynem Rodzinnym „Anielskie Hawaje”. Niestety, z powodu wydarzeń, które miały miejsce 13.06. br. i powołania sztabu kryzysowego, Starostowie nie mogli uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu. W imprezie wzięli udział pracownicy Starostwa Powiatowego w Sztumie, Radni Powiatowi oraz inni zaproszeni goście. Uczestnicy imprezy, którzy w różny sposób przyczynili się do realizacji tak oczekiwanego zadania, jakim było powstanie placu zabaw, otrzymali ręcznie robione medale z symbolem serca. Wychowankowie Ośrodka (nie tylko Ci najmłodsi) nie kryli zadowolenia, ponieważ zyskali bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw. Zamontowano tu m.in. piaskownicę, bujaki, zjeżdżalnie, huśtawki. Trzeba przyznać, że nowoczesny plac zabaw prezentuje się pięknie! Poniżej fotorelacja z wydarzenia. <![CDATA[Nadzwyczajna odprawa ze względu na sytuację kryzysową]]> 2019-06-14T00:00:00+02:00 2019-06-14T22:55:54+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/nadzwyczajna-odprawa-ze-wzgledu-na-sytuacje-kryzysowa.html W dniu dzisiejszym w godzinach porannych Starosta Powiatu Sztumskiego zwołała nadzwyczajną odprawę ze względu na sytuację kryzysową, która miała miejsce 13.06.2019 r. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy wydziałów: Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Finansowo-Budżetowego, Komunikacji Transportu i Dróg, Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu oraz Powiatowego Centrum Kryzysowego. W trakcie spotkania wypracowano priorytety działań na najbliższe godziny/dni w zakresie usuwania skutków nawałnicy jaka przeszła w dniu wczorajszym przez powiat sztumski. Po odprawie zespół udał się do pracy w terenie. W chwili obecnej w starostwie powiatowym odbywa się spotkanie z przedstawicielami samorządów gminnych dotkniętych żywiołem. Główną tematyką zebrania jest szacowanie szkód i określenie zakresu pomocy poszkodowanym.   <![CDATA[Ostrzeżenie meteorologiczne ]]> 2019-06-13T00:00:00+02:00 2019-06-13T14:02:38+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/13ostrzezenie-meteorologiczne.html <![CDATA[Komunikat meteorologiczny]]> 2019-06-13T00:00:00+02:00 2019-06-13T14:40:29+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/13komunikat-meteorologiczny.html <![CDATA[Komunikat]]> 2019-06-13T00:00:00+02:00 2019-06-14T14:43:04+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/komunikat20190613.html Starostwo Powiatowe w Sztumie informuje, że ze względu na anomalia pogodowe tj. silny wiatr, opady deszczu i gradu w rejonie gminy Mikołajek Pomorskich zostały uszkodzone oraz powalone drzewa W związku z zaistniałą sytuacją został powołanysztab kryzysowy na terenie gminy Dzierzgoń. <![CDATA[Piknik Technologiczny]]> 2019-12-06T00:00:00+01:00 2019-12-06T08:27:20+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/piknik-technologiczny.html W dniu 4 czerwca 2019 w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach odbył się Piknik Technologiczny podczas, którego dokonano otwarcia hali garażowej, która wraz z placem manewrowym została wybudowana w ramach projektu pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu powstał także nowoczesny budynek warsztatowy do praktycznej nauki zawodu, oddany do użytku w roku ubiegłym. Ponadto zakupiono sprzęt i wyposażenie dla potrzeb konfiguracji 9 pracowni dydaktycznych według poniższego zestawienia: w branży Transport, logistyka i motoryzacja: Pracownia Diagnostyki Samochodowej, Pracownia Metrologii, Pracownia Napraw Pojazdów Samochodowych, w branży Środowisko: Pracownia Produkcji Roślinnej, Pracownia Produkcji Zwierzęcej, Pracownia Techniki Rolniczej. Ponadto w obiekcie Internatu Zespołu Szkół Zawodowych, skonfigurowano nowoczesne pracownie w branży ICT i elektronika: Pracownia Aplikacji Internetowych i Baz Danych, Pracownia Sieci Komputerowych i Interfejsów HMI, Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej, Robotyki i Prototypowania Układów Elektronicznych. <![CDATA[Informacja]]> 2019-12-06T00:00:00+01:00 2019-12-06T14:20:58+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja201906.html Ze względu na utrzymujące się upały w dniu dzisiejszym (12 czerwca 2019 r.) Starostwo Powiatowe w Sztumie czynne będzie do godziny 14:30. Za utrudnienia przepraszamy. <![CDATA[BEZPIECZNY POWIAT – Piknik służb mundurowych]]> 2019-12-06T00:00:00+01:00 2019-06-13T12:53:52+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/bezpieczny-powiat-piknik-sluzb-mundurowych.html W dniu 11 czerwca br. na placu przy szkole podstawowej nr 2 w Sztumie, Komenda Powiatowa Policji przy współpracy z Zakładem Karnym w Sztumie, zorganizowała piknik dla uczczenia 100 rocznicy służb mundurowych. Festyn dedykowany był dzieciom i mieszkańcom powiatu sztumskiego. Gorącą atmosferę w oryginalny sposób schładzali strażacy PSP w Sztumie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wyposażenie sprzętu wojsk 7 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Straży Granicznej. Nad całością czuwał Komendant Powiatowej Policji w Sztumie Tomasz Czaja. Aktywnych mieszkańców wyróżniono atrakcyjnymi nagrodami. W imieniu Zarządu Powiatu Wicestarosta Sztumski Kazimierz Szewczun w asyście Pani Gabrieli Smolińskiej oraz Dominiki Antoniak przekazał upominki dla najmłodszych.Brawo mundurowi.   <![CDATA[DZIEŃ OTWARTY W BARLEWICZKACH - 4 CZERWCA 2019 r.]]> 2019-12-06T00:00:00+01:00 2019-06-13T12:56:13+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/dzien-otwarty-w-barlewiczkach-4-czerwca-2019-r.html W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach 4 czerwca 2019 r. odbył się Dzień Otwarty pod hasłem „PIKNIK TECHNOLOGICZNY W BARLEWICZKACH”. Głównymi odbiorcami wydarzenia byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Grono zaproszonych gości reprezentowali Starosta Powiatu Sztumskiego Sylwia Celmer, radni, nauczyciele, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane kształceniem zawodowym. W trakcie imprezy uroczyście otwarto halę maszyn przy nowych warsztatach szkolnych. Następnie dokonano prezentacji ofert firm związanych z kierunkami kształcenia tj. INTER TEAM, AGROMEP, RAITECH. Młodzież miała również możliwość zapoznania się z pełną ofertą placówki oraz perspektywą zdobycia zawodu.Podczas pikniku odbywały się także różnego rodzaju atrakcje np. pokazy samoobrony, zajęcia w pracowniach zawodowych, gry internetowe, pokaz diagnostyki samochodowej oraz sprzętu rolniczego. Nowością było zaprezentowanie hodowli koni zimnokrwistej rasy sztumskiej. <![CDATA[XXVIII Ogólnopolski i XVI Międzynarodowy Przeglądu Sztuki Więziennej w Sztumie]]> 2019-12-06T00:00:00+01:00 2019-06-13T12:57:54+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/xxviii-ogolnopolski-i-xvi-miedzynarodowy-przegladu-sztuki-wieziennej-w-sztumie.html 7 czerwca br. w Sztumskim Centrum Kultury odbył się XXVIII Ogólnopolski i XVI Międzynarodowy Przeglądu Sztuki Więziennej, cieszący się od lat wielkim uznaniem. Podczas wernisażu można było zobaczyć dziesiątki interesujących prac, obrazów czy rzeźb, które cechowały się wielką kreatywnością oraz szczegółowością. „Kontakt ze sztuką to świetna forma resocjalizacji” podkreśliła Starosta Sztumski Sylwia Celmer, biorąca udział w wydarzeniu. <![CDATA[Wycieczka wychowanków SOSW w Uśnicach do Torunia]]> 2019-12-06T00:00:00+01:00 2019-06-13T12:59:49+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wycieczka-wychowankow-sosw-w-usnicach-do-torunia.html W dniu 11 czerwca br. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach wybrali się w podróż do Torunia. Zbiórka uczestników wycieczki odbyła się już o 6 rano, gdzie dobrej drogi życzyła mi Starosta Sztumski Sylwia Celmer. Starosta podkreśliła, że remedium na upały to butelka wody i dobry humor, którą wręczyła uśmiechniętym dzieciom. Przypomniała również o konieczności noszenia czapeczek z daszkiem oraz obiecała, że chętnie uda się z nimi na następną niezapomnianą wycieczkę.