Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2020-07-08T06:20:44+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Mieszkanka naszego powiatu wyróżniona za pomoc seniorom]]> 2020-06-07T00:00:00+02:00 2020-06-07T10:36:03+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/mieszkanka-naszego-powiatu-wyrozniona-za-pomoc-seniorom.html Aurelia Sitek-Juszczak z Powiatu Sztumskiego została wyróżniona przez Urząd Marszałkowski w konkursie wojewódzkim promującym pomaganie seniorom. Wymienioną laureatkę nagrodzono w kategorii Zwyczajny Niezwyczajny Senior z dziewięcioma innymi osobami. <![CDATA[Oferta kursów motorowodnych na przystani w Białej Górze]]> 2020-06-07T00:00:00+02:00 2020-06-07T14:42:44+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/oferta-kursow-motorowodnych-na-przystani-w-bialej-gorze.html Zapraszamy do korzystania z oferty kursów motorowodnych na patent sternika motorowodnego.To szansa na nowe umiejętności i wodniacką przygodę! Kursy będą prowadzone na przystani żeglarskiej w Białej Górze przez spółkę Wind Hunter we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sztumie. <![CDATA[Ruszył fotograficzny konkurs „Pomorskie w kadrze”]]> 2020-03-07T00:00:00+01:00 2020-03-07T08:21:47+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ruszyl-fotograficzny-konkurs-pomorskie-w-kadrze.html Mieszkańcy i sympatycy Pomorza mogą już zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące najciekawsze krajobrazy naszego regionu. Nagrodą dla zwycięzców będą bony na zakup urządzeń i akcesoriów fotograficznych o wartości 4-5 tys. zł. Konkurs „Pomorskie w kadrze" organizowany jest w ramach działań związanych z tzw. audytem krajobrazowym. <![CDATA[ Adresatami programu „Dobry Start” jest 4,5 miliona dzieci!]]> 2020-02-07T00:00:00+01:00 2020-02-07T14:16:03+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/adresatami-programu-dobry-start-jest-4-5-miliona-dzieci.html Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci, to rządowe wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie z programu „Dobry Start” trafia do 4,5mln dzieci. Od początku programu na jego realizację programu rząd przeznaczył 4,26 mld zł. Od 1 lipca można składać wnioski. Program realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. <![CDATA[5 tys. zł na zbieranie deszczówki na Pomorzu. Budżet programu w skali kraju to 100 mln zł!]]> 2020-02-07T00:00:00+01:00 2020-02-07T14:20:19+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/5-tys-zl-na-zbieranie-deszczowki-na-pomorzu-budzet-programu-w-skali-kraju-to-100-mln-zl.html Problem suszy to temat, który coraz częściej i głośniej wybrzmiewa także w Polsce. Rozważna gospodarka wodą nabiera niebagatelnego znaczenia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku będzie dofinansowywał przydomowe instalacje do zbierania wód opadowych. <![CDATA[Charytatywna akcja Gaszyn Challenge ogarnęła cały kraj]]> 2020-01-07T00:00:00+01:00 2020-01-07T09:26:03+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/charytatywna-akcja-gaszyn-challenge-ogarnela-caly-kraj.html Jako pracownicy Starostwa Powiatowego w Sztumie postanowiliśmy włączyć się aktywnie do akcji, połączonej ze zbiórką na rzecz małej Tosi Popławskiej. Cierpi ona na SMA typu 2, czyli powolne umieranie mięśni, które prowadzi nawet do śmierci chorego. <![CDATA[Stulecie Plebiscytu na Powiślu]]> 2020-01-07T00:00:00+01:00 2020-07-07T15:32:36+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/plebiscyt2020.html <![CDATA[Wybory prezydenckie 2020. W powiecie Sztumski wygrał Andrzej Duda. W woj. pomorskim Rafał Traszkowski!]]> 2020-06-29T00:00:00+02:00 2020-06-29T10:31:22+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wybory-prezydenckie-2020-w-powiecie-sztumski-wygral-andrzej-duda-w-woj-pomorskim-rafal-traszkowski.html Te wyniki oczywiście oznaczają, że będzie II tura. Według stanu na 28 czerwca godz. 17.00 w wyborach prezydenckich w kraju odnoto0wano frekwencję na poziomie – 47,89 proc. W woj. pomorskim frekwencja   wyniosła – 47,51 proc. <![CDATA[Życzenia]]> 2020-06-26T00:00:00+02:00 2020-07-07T15:37:56+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zyczenia20200626.html <![CDATA[Transmisja - XVII sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2020-06-26T00:00:00+02:00 2020-06-26T00:33:02+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/transmisja-xvii-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html <![CDATA[Samorządy POWIATU SZTUMSKIEGO ze wsparciem Rządu - 5,6 mln zł w ramach TARCZY DLA SAMORZĄDÓW ]]> 2020-06-26T00:00:00+02:00 2020-06-26T09:02:48+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/samorzady-powiatu-sztumskiego-ze-wsparciem-rzadu-5-6-mln-zl-w-ramach-tarczy-dla-samorzadow.html Samorządy gminne i powiatowe otrzymają od państwa pomoc finansową. Środki popłyną z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Na konto Powiat Sztumskiego w Sztumie wpłynie blisko 1 313 779 zł. Na konta samorządów Powiatu Sztumskiego wpłynie blisko 5 ,6 mln zł❗ <![CDATA[UWAGA! TARCZA 4.0 - pożyczka dla mikroprzedsiębiorców. Nowe informacje. Ważne linki!]]> 2020-06-26T00:00:00+02:00 2020-06-26T09:52:40+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/uwaga-tarcza-4-0-pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcow-nowe-informacje-wazne-linki.html   Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu informuje, że w ramach rządowej Tarczy antykryzysowej wprowadzono już nabór wniosków dla organizacji pozarządowych o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. <![CDATA[Gabriela Smolińska nową Skarbnik Powiatu Sztumskiego! Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu]]> 2020-06-26T00:00:00+02:00 2020-06-29T13:05:56+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/gabriela-smolinska-nowa-skarbnik-powiatu-sztumskiego-radni-udzielili-absolutorium-zarzadowi-powiatu.html Podczas XVII sesji Rady Powiatu radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonaniu budżetu za 2019  r. Odbyło się także powołanie na stanowisko Skarbnika Powiatu Pani Gabrieli Smolińskiej. <![CDATA[Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej]]> 2020-06-25T00:00:00+02:00 2020-06-26T00:18:23+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej.html Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania tych miejsc.Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie itp. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.Dodatkowo zaznaczam, że w myśl art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.(...)Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacjii eksploatacji, z poprawką PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08.Główny Inspektor Nadzoru BudowlanegoNorbert KsiążekWarszawa, czerwiec 202 <![CDATA[Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY - dofinansowanie na realizację Waszych pomysłów!]]> 2020-06-25T00:00:00+02:00 2020-06-27T01:14:59+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/fundusz-akumulator-spoleczny-dofinansowanie-na-realizacje-waszych-pomyslow.html Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie! Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego. Nabór wniosków trwa do 5 lipca 2020! Projekty mogą być realizowane od 1 sierpnia do 15 listopada 2020. Do zdobycia maksymalnie 5000 zł na realizację Waszych inicjatyw! Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się na stronach Funduszu: akumulatorspoleczny.pl i Operatora: fundacjapokolenia.pl. Bieżące informacje także na: facebook.com/akumulatorspoleczny. Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line. UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu! Masz pytania, dotyczące konkursu lub realizacji projektów? Potrzebujesz pomocy w obsłudze generatora wniosków? Weź udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym on-line: 27.06. (sobota) o godz. 10:00 – tutaj możesz się zarejestrować. Operator – w subregionie nadwiślańskim Fundacja Pokolenia – zachęca także do udziału w konsultacjach, gdzie animatorzy pomogą dopracować Wasze wnioski. Istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę i formę spotkania (rozmowa telefoniczna / wideokonferencja / spotkanie indywidualne w biurze FP przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie)! Kontakt tel. 58 352 45 46, e-mail: akumulatorspoleczny@fundacjapokolenia.pl, FB: facebook.com/fundacja.pokolenia.