Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2018-11-14T22:49:57+01:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Ogłoszenie ]]> 2018-11-13T00:00:00+01:00 2018-11-13T10:54:33+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ogloszenie201811pcpr.html Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.>> Plik do pobraniaOgłoszenie <![CDATA[ I inauguracyjna sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-11-13T00:00:00+01:00 2018-11-13T11:22:08+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/i-inauguracyjna-sesje-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie art. 15 ust.3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 995, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Gdańsku II na podstawie Postanowienia z dnia 5 listopada 2018r. zwołuje I inauguracyjną sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 15:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje:1. Otwarcie obrad i prowadzenie sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Ślubowanie radnych.4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego;a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu;b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;c) przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego  Rady Powiatu;d) przeprowadzenie głosowania;e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego;a)  zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu;b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;c) przyjęcie Regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego  Rady Powiatu;d) przeprowadzenie głosowania;e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.6. Zakończenie obrad. <![CDATA[Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wręczenie Stypendiów Starosty Sztumskiego]]> 2018-11-09T00:00:00+01:00 2018-11-09T16:34:39+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/upamietnienie-100-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-i-wreczenie-stypendiow-starosty-sztumskiego.html Dnia 9 listopada 2018 r.  w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu  powiatu sztumskiego odbyły się obchody upamiętniające setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  Z tej okazji zorganizowano apele połączone z występami artystycznymi. Szkoły wzięły udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” poprzez odśpiewanie przez uczniów i nauczycieli czterozwrotkowego hymnu narodowego.  Ponadto  w Zespole Szkół w Sztumie miało miejsce złożenie kwiatów przy głazie pamięci oraz zasadzenie Dębu 100-lecia. Uroczystość ta została połączona z wręczeniem Stypendiów Starosty Sztumskiego. Wśród zdolnej młodzieży z terenu powiatu sztumskiego znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida  w Dzierzgoniu oraz z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach. Starosta Sztumski Wojciech Cymerys serdecznie gratulował  wyróżnionym uczniom. <![CDATA[Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych ]]> 2018-11-08T00:00:00+01:00 2018-11-09T00:23:51+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/201811ogloszenie-naboru-do-komisji-konkursowych.html Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Formularz zgłoszeniowy Klauzula informacyjna <![CDATA[Informacja]]> 2018-11-05T00:00:00+01:00 2018-11-05T15:14:45+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20181105.html Starosta Sztumski Wojciech Cymerys informuje, że z dnia 06/07.11.2018 r. w godzinach od 18:00 do 6:00 wprowadzone zostaną utrudnienia w postaci zamknięcia odcinka ulicy Kochanowskiego w Sztumie od ronda przy drodze krajowej nr 55 do ronda przy ulicy Kochanowskiego. Za utrudnienia przepraszamy. <![CDATA[Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego]]> 2018-10-31T00:00:00+01:00 2018-10-31T23:17:30+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-i-absolwentow-oraz-kadry-ksztalcenia-zawodowego.html   >> Plik do pobrania: Załączniki <![CDATA[Wyniki wyborów samorządowych w powiecie sztumskim]]> 2018-10-25T00:00:00+02:00 2018-10-25T15:12:30+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wyniki-wyborow-samorzadowych.html PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU - ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1 WYBORY DO RADY POWIATU - ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2 WYBORY DO RADY POWIATU - ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3 WYBORY DO RADY POWIATU - ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4 WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA - PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU SZTUMSKIEGO, Okręg nr 5 <![CDATA[Informacia o wynikach konsultacii Rocznego Programu Wspólpracy na 2019 rok.]]> 2018-10-25T00:00:00+02:00 2018-10-25T15:24:44+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20181025.html Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Rocznego Programu WspółpracySamorządu Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na2019 rok. >> Plik do pobrania: Informacja <![CDATA[Ostrzeżenie meteorologiczne ]]> 2018-10-23T00:00:00+02:00 2018-10-23T14:17:27+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/20181023ostrzezenie-meteorologiczne.html Ostrzeżenie meteorologiczne nr 52 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni Zjawisko/Stopień zagrożenia : SILNY WIATR /1 Obszar : powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski, tczewski Ważność :od godz. 10:00 dnia 23.10.2018 do godz. 24:00 dnia 23.10.2018 Przebieg : Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h. Wiatr południowo-zachodni, po południu skręcający na północno-zachodni. Prawdopodobieństwo : 80% <![CDATA[XLVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-10-23T00:00:00+02:00 2018-10-26T12:48:42+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2018xlvi-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 30 października 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje:1. Otwarcie obrad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XLV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.09.2018 roku.5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.6. Interpelacje i zapytania. <![CDATA[OGŁOSZENIE]]> 2018-10-22T00:00:00+02:00 2018-10-22T16:30:52+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ogloszenie201810ko.html OGŁOSZENIEo naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Sztumskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego >> Pliki do pobrania: Ogłoszenie UCHWAŁA NR 283/2018 ZARZĄDU POWIATUSZTUMSKIEGO z dnia 22 października 2018 roku <![CDATA[Zaproszenie]]> 2018-10-18T00:00:00+02:00 2018-10-18T11:25:43+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zaproszenie20181018.html <![CDATA[Termomodernizacja]]> 2018-10-16T00:00:00+02:00 2018-10-16T22:25:16+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/termomodernizacja2018.html Dobiegły końca roboty termomodernizacyjne w ramach realizacji projektu nr RPPM.10.02.01-22-0023/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjnoedukacyjnymi”) współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt, o którym mowa powyżej jest przedsięwzięciem partnerskim wdrażanym wspólnie przez 7 partnerów w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum tj. Miasto Malbork, Miasto i Gminę Sztum, Gminę Malbork, Gminę Nowy Staw, Gminę Stare Pole oraz Powiat Sztumski i Malborski. Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje realizację robót termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej, połączoną z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. W ramach otrzymanej dotacji, samorząd powiatu sztumskiego zrealizował następujący zakres robót budowlano – montażowych: •    Termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wraz z wymianą sieci CO oraz montażem instalacji fotowoltaicznych,•    Montaż instalacji fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Dzierzgoniu,•    Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sztumie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku głównego Zespołu Szkół w Sztumie,•    Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie,•    Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Sztumie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, •    Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu,•    Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.W ramach inwestycji powiatu sztumskiego zastosowano rozwiązania technologiczne, umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż elektrowni fotowoltaicznych na obiektach wszystkich trzech szkół ponadgimnazjalnych oraz budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie o łącznej mocy 83,58kW.Wartość inwestycji: 3 907 832,36 złDofinansowanie: 2 247 546,41 zł <![CDATA[Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej]]> 2018-10-16T00:00:00+02:00 2018-10-16T22:41:36+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2018powiatowe-obchody-dnia-edukacji-narodowej.html Dnia 12 października 2018 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Starosta Powiatu Sztumskiego, Pan Wojciech Cymerys wręczył nagrody dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski. Ponadto w tym dniu dyrektorzy wręczyli nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Całość uroczystości uświetnił doskonały występ młodzieży oraz Zespołu „Norwid Folk Dance” z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu <![CDATA[Życzenia]]> 2018-10-12T00:00:00+02:00 2018-10-12T07:56:23+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zyczenia201810.html