Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2018-03-20T04:56:40+01:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym ]]> 2018-03-16T00:00:00+01:00 2018-03-16T12:55:07+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/201803powiatowy-konkurs-wiedzy-o-samorzadzie-terytorialnym.html Dnia 15 marca 2018 roku o godzinie 9:00 w sali Starostwa Powiatowego  w Sztumie odbył się już po raz XIII powiatowy etap Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W konkursie wzięło udział 10 uczniów ze szkół średnich oraz 6 uczniów ze szkół gimnazjalnych i podstawowych. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, a kolejność na podium ustaliła dopiero dogrywka. Uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy. W kategorii gimnazjalistów zwyciężyli następujący uczniowie:1.    Agata Kwiatkowska, Gimnazjum Publiczne im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku,2.    Agata Lityńska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,3.    Zuzanna Walczak, Zespół Szkół im. św. Huberta w Czerninie. <![CDATA[Informacja]]> 2018-03-15T00:00:00+01:00 2018-03-15T11:06:08+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja201803.html Szanowni PaństwoPoniżej zamieszczamy pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  dotyczące obowiązków i sankcji wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.). <![CDATA[X EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”]]> 2018-03-14T00:00:00+01:00 2018-03-14T08:53:43+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/x-edycja-konkursu-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc.html Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie:  http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszloscTermin nadsyłania prac mija 31 lipca 2018 r. Zapraszamy do udziału w konkursie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” Ogłoszenie konkursuRegulamin konkursu Karta zgłoszeniowa <![CDATA[KONKURS „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2018” ]]> 2018-03-12T00:00:00+01:00 2018-03-12T15:34:53+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/konkurs-piekna-wies-pomorska-2018.html Starosta Powiatu Sztumskiego Wojciech Cymerys oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk serdecznie zapraszają do uczestnictwa w 25 edycji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”.Konkurs organizowany jest w dwóch  kategoriach: „Wieś” oraz „Zagroda”. Główną ideą Konkursu  jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi, poprzez aktywny udział społeczności wiejskiej w zrównoważonym rozwoju otoczenia oraz poprawy jego estetyki. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich wsi oraz zagród.Termin składania kart zgłoszeniowych do gmin: do 30.03.2018r. >> Pliki do pobraniaRegulamin KonkursuKarta zgłoszeniowa w kategorii „Zagroda"Karta zgłoszeniowa w kategorii „Wieś”Kryteria oceny <![CDATA[Informacja]]> 2018-03-12T00:00:00+01:00 2018-03-13T08:11:54+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20180312.html Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Uprzejmie informujemy, iż Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, na spotkanie z przedstawicielami Narodowego Instytutu Wolności, na którym zaprezentowany zostanie Regulamin konkursu FIO 2018 oraz zasady ubiegania się o dotację w ramach przedmiotowego konkursu. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 marca (wtorek) b.r. o godz. 10.00 w Historycznej Sali BHP, Gdańsk, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 (bud. 131A, dawniej ul. Doki 1).  Spotkanie to jest organizowane w ramach cyklu spotkań regionalnych na temat FIO 2018. Poniżej program ww. spotkania i formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń elektronicznie na adres e-mail: fio@gdansk.uw.gov.pl. Osoba do kontaktu Pan Jarosław Rutkowski – Koordynator Wojewody Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 30 77 227.Program spotkania <![CDATA[Informacja]]> 2018-03-07T00:00:00+01:00 2018-03-07T15:43:07+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20180307.html Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Informacja <![CDATA[Informacja]]> 2018-03-05T00:00:00+01:00 2018-03-15T15:34:36+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20180305.html <![CDATA[Wideorelacja - XXVIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-03-05T00:00:00+01:00 2018-03-05T14:22:10+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2018wideorelacja-xxviii-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Cz. 1/3 Cz. 2/3 Cz. 3/3 <![CDATA[II sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-02-23T00:00:00+01:00 2018-02-23T11:39:31+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ii-sesja-mlodziezowej-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie §1. ust. 1 Regulaminu Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku  stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały NR XIII/84/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku, zwołuję II sesję Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 5 marca 2018 roku o godzinie 13.00 w sali nr 8 w Starostwie Powiatowym w Sztumie.Porządek sesji przewiduje:1.    Otwarcie obrad2.    Stwierdzenie prawomocności obrad3.    Przyjęcie porządku obrad4.    Złożenie  ślubowania przez radnych, którzy jeszcze nie ślubowali.5.    Rozmowy z zaproszonymi gośćmia)    w sprawie zaproszenia MRPS do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach.b)    w sprawie włączenia się MRPS w sportowe obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja  organizowanych przez klub sportowy Zantyr Sztumc)    w sprawie współpracy z Restartem Młodościd)    w sprawie pomocy przy „krwiobusie” z regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Gdańska6.    Sprawy różne 7.  Zakończenie obrad <![CDATA[Rekordowe XIX Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych 2017/18]]> 2018-02-21T00:00:00+01:00 2018-02-21T10:58:23+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/rekordowe-xix-zimowe-grand-prix-sztumu-w-biegach-przelajowych-2017-18.html Niezwykle udane było XIX Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych 2017/18, w których wystartowało ponad 600 osób, w tym ponad 330 w biegu głównym osób K i M na dystansie 9,2 km,  60 w biegu juniorów na dystansie 4,6 km, 150 dzieci,  ponad 50 w marszu Nordic Walking oraz pierwszy raz 17 osób w canicross, czyli w biegu z psem na smyczy. W imprezie startowało bardzo dużo osób  z Powiatu Sztumskiego. To jedna z największych imprez sportowych w naszym powiecie. W biegu głównym kobiet i mężczyzn pierwsze piątki otrzymały nagrody finansowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. W zakończeniu imprezy w sali sztumskiego Kino-Teatru uczestniczył  Wojciech  Cymerys Starosta Sztumski i Ryszard Mazerski – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Sztumskiego  a w biegu na dystansie 9,2 km uczestniczyła Jolanta Szewczun -Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego.   <![CDATA[XXXVIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-02-19T00:00:00+01:00 2018-02-23T11:38:27+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2018xxxviii-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje: 1. Otwarcie obrad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XXXVII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28.12.2017 roku.5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.6. Interpelacje i zapytania. <![CDATA[INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY SZTUMSKIEGO]]> 2018-02-16T00:00:00+01:00 2018-02-16T15:48:42+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2018informacja-starosty-sztumskiego-dotyczaca-terminu-skladania-wniosku-o-przyznanie-stypendium-starosty-sztumskiego.html Zgodnie z uchwałą nr XVI/99/2011 Rady Powiatu Sztumskiego  z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego informuję, iż istnieje możliwość składania wniosku o przyznanie stypendium Starosty Sztumskiego dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego.Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie w terminie do dnia 6 marca 2018 roku.Starosta SztumskiWojciech Cymerys <![CDATA[Zaproszenie]]> 2018-02-15T00:00:00+01:00 2018-02-15T12:08:14+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zaproszenie20180215.html Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie organizuje cykl spotkań samorządowych w ramach akcji "Masz głos, masz wybór". Drugie  z kolei debata poświęcona będzie samorządowi powiatowemu. Odbędzie się ona 15.02.2018 roku o godz. 17.00 w Sali Narad w Starostwie Powiatowym w Sztumie (ul. Mickiewicza 31). Chcemy, aby w spotkaniu z mieszkańcami  o kwestiach funkcjonowania samorządu powiatowego opowiedzieli: Starosta Sztumski Wojciech Cymerys, Radny Powiatu Leszek Sarnowski oraz Przewodnicząca MRPS Agata Markowicz. <![CDATA[Informacja]]> 2018-02-14T00:00:00+01:00 2018-02-14T19:15:09+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20180214.html <![CDATA[VIII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich - Żuławy i Powiśle]]> 2018-02-12T00:00:00+01:00 2018-02-14T19:20:01+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/viii-turnieju-kol-gospodyn-wiejskich-zulawy-i-powisle.html Dnia 8 lutego w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu odbył się VIII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich - Żuławy i Powiśle, który był eliminacjami do finału pomorskiego. W turnieju brały udział koła i stowarzyszenia z powiatów: malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego i nowodworskiego. Panie, zaprezentowały się w pięciu konkurencjach, między innymi odbył się pokaz mody ekologicznej oraz zmagania wokalne i taneczne, jedno z zadań dotyczyło również przygotowania wypieków i dekoracji wielkanocnych.