Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2018-07-19T19:19:28+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Informacja]]> 2018-07-12T00:00:00+02:00 2018-07-12T15:40:30+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20180712.html Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje, że w dniu 05.07.2018 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu, złożona na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania zleconego z pominięciem otwartego konkursu ofert: Spotkania integracyjne, Wyjazd do Krynicy Morskiej. Uwagi do oferty można zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 19 lipca 2018 roku osobiście w Starostwie Powiatowym w Sztumie pok. 26 lub drogą elektroniczną na adres: edukacja@powiatsztumski.pl (skan z podpisem). >> Pliki do pobrania Formularz Oferta <![CDATA[Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G na odcinkach ul. Kochanowskiego w Sztumie oraz Dąbrówka Malborska – Czerwony Dwór.]]> 2018-07-05T00:00:00+02:00 2018-07-05T15:35:15+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-3105g-na-odcinkach-ul-kochanowskiego-w-sztumie-oraz-dabrowka-malborska-czerwony-dwor.html   Trwają prace budowlane w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”, Powiat Sztumski podpisał umowę na realizację robót z firmą Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. z Kwidzyna. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 3105G na odcinkach: - ul. Kochanowskiego w Sztumie o długości 0,807 km, obejmująca wykonanie: - przebudowy istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej na sieć z rur PE oraz sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowy sieci elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych oraz sieci telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową pasa drogowego, - przebudowy skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego na typ „Małe rondo”, - nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, - ściany oporowej na krawędzi ciągu pieszo-rowerowego i skarpy nasypowej z koszy gabionowych z siatki stalowej i barier ochronnych  o długość 210 m, -  ścieżki pieszo rowerowej z kostki brukowej betonowej, - zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, - oznakowania drogowego pionowego i poziomego,   - Dąbrówka Malborska – Czerwony Dwór o długości 2,121 km, obejmująca wykonanie: - przebudowy przepustów pod drogą w km 0+068 i 2+110, - oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu, - zjazdów na pola z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - zjazdów indywidualnych na posesje z kostki brukowej betonowej, - wykonanie chodnika o szer. 2,00 m z kostki brukowej betonowej, - wykonanie parkingu dla 10 samochodów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej   przy cmentarzu, - oznakowania pionowego,   Wartość zadania wynosi: Roboty budowlane:   5 900 361,18 zł brutto, Inspektor nadzoru:         41 082,00 zł brutto. Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację inwestycji w kwocie 2 432 836,00 zł ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, kwota finansowana z budżetu Powiatu Sztumskiego wynosi 2 262 758,18 zł, wkład partnerów projektu do odcinków drogi przebiegających przez teren gmin wynosi: -        Miasta i Gminy Sztum – 845 849,00 zł, -        Gminy Stary Targ – 400 000,00 zł.   <![CDATA[Informacja ]]> 2018-07-02T00:00:00+02:00 2018-07-02T14:55:18+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja201807.html W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym,  z dniem 1 lipca 2018 roku zakończono ogólnopolską akcję pogotowia protestacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce. Wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej będzie podwyższona o 100,00zł na uczestnika od 1 lipca 2018 roku o 100,00zł i w następnych latach po 100,00zł w roku 2019, 2020. Serdecznie dziękujemy za wsparcie dla dorosłych niepełnosprawnych osób będących uczestnikami warsztatu. Danuta SengerKierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie <![CDATA[Wideorelacja - XLIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-06-28T00:00:00+02:00 2018-06-28T15:35:41+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wideorelacja-xliii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html <![CDATA[Wojska Obrony Terytorialnej]]> 2018-06-27T00:00:00+02:00 2018-06-27T09:15:17+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wojska-obrony-terytorialnej.html Na terenie administrowanym przez WKU w Malborku rozpoczęto tworzenie jednego z pododdziałów 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Więcej informacji: http://malbork.wku.wp.mil.pl/pl/16302.html <![CDATA[XLIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-06-26T00:00:00+02:00 2018-06-26T16:37:11+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/xliii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie §11 ust 1 i ust 4 statutu Rady Powiatu Sztumskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/51/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22.06.2015r. ( Dz. U. W. P. z 2015r. poz.2362) zwołuję XLIII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje:1. Otwarcie obrad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Interpelacje i wolne wnioski5. Sytuacja w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Sztumie – przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę kierownikowi ZAZ Annie Serockiej 6. Informacja na temat kontroli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu. 7. Wnioski i oświadczenia.8. Sprawy różne.             9. Zakończenie obrad. Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Jolanta Szewczun     <![CDATA[Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-06-26T00:00:00+02:00 2018-06-26T16:39:46+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/201806stanowisko-rady-powiatu-sztumskiego.html <![CDATA[Wideorelacja - XLII sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-06-22T00:00:00+02:00 2018-06-22T00:13:47+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wideorelacja-xlii-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html <![CDATA[ĆWICZENIA: "Pożar obiektu Starostwa Powiatowego wraz z sytuacją kryzysową - groźbą użycia niebezpiecznego materiału w stosunku do osób i mienia"]]> 2018-06-21T00:00:00+02:00 2018-06-21T14:16:06+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/cwiczenia-pozar-obiektu-starostwa-powiatowego-wraz-z-sytuacja-kryzysowa-gorzba-uzycia-niebezpiecznego-materialu-w-stosunku-do-osob-i-mienia.html W dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca odbyłby się ćwiczenia obronne we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu sztumskiego. W ramach szkolenia obronnego przeprowadzono powiatowo-gminne ćwiczenie pod nazwą „Działanie sił porządkowych i ratowniczych w akcjach ratunkowych na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń czasu pokojowego pt.: „Pożar obiektu Starostwa Powiatowego wraz z sytuacją kryzysową – groźbą użycia niebezpiecznego materiału w stosunku do osób i mienia”. <![CDATA[Termomodernizację budynków użytecznosci publicznej ]]> 2018-06-21T00:00:00+02:00 2018-06-21T15:22:44+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/termomodernizacje-budynkow-uzytecznosci-publicznej.html W ramach poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław – Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.2. Efektywność energetyczna, Powiat Sztumski obecnie realizuje Termomodernizację budynków użytecznosci publicznej stanowiących własność tutejszego samorządu powiatowego. Aktualnie dobiegają końca  prace przy Zespole Szkół im. Kasprowicza w Sztumie, gdzie zmodernizowano elweację sali gimnastycznej oraz zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 12kW.  Zaawansowane prace trwają na obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu ora Starostwa Powiatowego w Sztumie, których docieplane elewacje nabierają nowego wygladu.W listopadzie 2017 r. w ramach niniejszego projektu zakończono termomodernizację budynku internatu w ZSZ w Barlewiczkach, gdzie zamontowano system fotowoltaicznej energii odnawialnej o łącznej mocy 38 kW.  Zakończono także montaż systemu fotowoltaicznego na budynku Zespołu Szkół im. Kamila Cypriana Norwida w Dzierzgoniu o mocy 9 kW.Niebawem nowy wygląd zyskają także kolejne dwa obiekty  tj. budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu oraz budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na oś. Sierakowskich 15 w Sztumie. Całkowita kwota, którą częściowo Powiat Sztumski pozyskał na sfinansowanie zdania ze środków Unii Europejskiej wyniosła 3 595 900,00 zł.   <![CDATA[Wizyta delegacji z Niemiec i Gruzji w powiecie sztumskim]]> 2018-06-18T00:00:00+02:00 2018-06-18T12:18:31+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wizyta-delegacji-z-niemiec-i-gruzji-w-powiecie-sztumskim.html Dnia 16.06.2018 roku Powiat Sztumski gościł na swoim terenie delegację z partnerskich powiatów Niemiec i Gruzji. Delegację podejmowali: Starosta Sztumski Wojciech Cymerys, Wicestarosta Antoni Downarowicz, Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Jolanta Szewczun oraz Skarbnik Powiatu Sztumskiego Lucyna Bednarska. W czasie wizyty goście odwiedzili ciekawe miejsca oraz zabytki na terenie powiatu sztumskiego. Dzień rozpoczął się od przywitania gości na Przystani Żeglarskiej w Białej Górze następnie zwiedzano nowoczesną halę udojową w Gospodarstwie Rolnym w Cieszymowie, Basztę w Przezmarku oraz Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim. <![CDATA[Informacja]]> 2018-06-18T00:00:00+02:00 2018-06-18T12:38:26+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20180618.html Plik do pobrania: Zarządzenie <![CDATA[XLII sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-06-12T00:00:00+02:00 2018-06-12T15:09:49+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2018xlii-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje:1. Otwarcie obrad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XL z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.04.2018 roku.5. Przyjęcie Protokołu nr XLI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.05.2018 roku.6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.7. Interpelacje i zapytania. <![CDATA[Zaproszenie]]> 2018-06-12T00:00:00+02:00 2018-06-12T15:12:37+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/Zaproszenie201806.html <![CDATA[Ogólnopolskie Pogotowie Protestacyjne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce zostaje zawieszone do września 2018 roku]]> 2018-06-08T00:00:00+02:00 2018-06-08T15:20:22+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ogolnopolskie-pogotowie-protestacyjne-warsztatow-terapii-zajeciowej-w-polsce-zostaje-zawieszone-do-wrzesnia-2018-roku.html   Dnia 7 czerwca 2018 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej z Panią Minister Elżbietą Rafalską i Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem. Podczas prowadzonych rozmów uzyskano porozumienie dotyczące zwiększenia środków finansowania na Warsztaty. W związku z powyższym przygotowywane jest Rozporządzenie dotyczące zwiększenia środków finansowych na działalność i funkcjonowanie WTZ od 01 lipca 2018 roku, dlatego też wdrożone już Ogólnopolskie Pogotowie Protestacyjne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce zostaje zawieszone do września 2018 roku.