Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2018-05-25T16:58:27+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Informacja]]> 2018-05-25T00:00:00+02:00 2018-05-25T08:16:55+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20180525.html <![CDATA[Informacja]]> 2018-05-23T00:00:00+02:00 2018-05-25T08:15:45+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20180523a.html <![CDATA[Rozstrzygnięcie ponownego Otwartego Konkursu Ofert 2018 z zakresu edukacji, oświaty i wychowania]]> 2018-05-23T00:00:00+02:00 2018-05-24T13:15:06+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2018rozstrzygniecie-ponownego-otwartego-konkursu-ofert-2018-z-zakresu-edukacji-oswiaty-i-wychowania.html Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sne edukacji, oświaty i wychowania. Na zadanie z zakresu działań na rzecz osób nosprawnych wpłynęły 3 oferty złożone przez:- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Malbork, na zadanie pod nazwą: „ Indianie z Uśnic – obóz harcerski”;-  Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Kwidzyn, na zadanie pod nazwą: „Obóz harcerski”;- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Malbork na zadanie pod nazwą: „Obóz harcerski i kolonia zuchowa”. Na podstawie protokołu przedłożonego przez Komisję Konkursową z dnia 18.05.2018 r. z opiniowania ofert w ramach ponownego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego Uchwałą nr 257/2018 z dnia 21.05.2018 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania wybiera do realizacji zadania publicznego dwie spośród w/w ofert w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji. Oferta ZHP Chorągiew Gdańska, Hufiec Malbork na zadanie pod nazwą: „ Indianie z Uśnic – obóz harcerski” nie spełniała wszystkich warunków określonych w ogłoszeniu w związku z czym nie mogła zostać dopuszczona do oceny merytorycznej i została odrzucona.Poniżej załączono Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów. Uchwała NR 257/2018 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 21.05.2018 r.w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. <![CDATA[Drodzy Gimnazjaliści!]]> 2018-05-22T00:00:00+02:00 2018-05-22T11:45:42+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/drodzy-gimnazjalisci2018.html Wkrótce w Waszym życiu rozpocznie się nowy etap – nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Może on potrwać trzy lub cztery lata. Rekrutacja do szkół powiatu sztumskiego po raz kolejny przeprowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego. Mam nadzieję, że ten sposób naboru zaoszczędzi Wam niepotrzebnego stresu. Skróci też do minimum czas oczekiwania na wyniki.Poniżej możecie zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 przygotowaną przez szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Sztumski. Oferta szkół została dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz możliwości przyszłego zatrudnienia. Nasze szkoły mają dobrze wyposażone pracownie, wykwalifikowaną kadrę i oferują wiele zajęć pozalekcyjnych wspierających przygotowania do egzaminów zewnętrznych oraz umożliwiających rozwijanie zainteresowań. Zależy nam, aby uczniowie zdobywali wiedzę i wykształcenie dające im satysfakcję oraz umożliwiające „dobry start” w dalszą edukację na uczelniach wyższych lub gwarancję pracy. Nadmieniam, że zakończyły się prace związane z „Budową obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach budowy powstał nowoczesny obiekt dydaktyczny do kształcenia zawodowego dla potrzeb pracowni produkcji roślinnej, pracowni produkcji zwierzęcej, pracowni techniki rolniczej (branża środowisko), pracowni napraw pojazdów samochodowych, pracowni metrologii, linia diagnostyczna do badania pojazdów samochodowych (branża transport, logistyka i motoryzacja). Obecnie trwa wyposażenie pracowni produkcji roślinnej, pracowni produkcji zwierzęcej, pracowni techniki rolniczej (branża środowisko), pracowni napraw pojazdów samochodowych, pracowni metrologii, linia diagnostyczna do badania pojazdów samochodowych (branża transport, logistyka i motoryzacja), pracowni urządzeń techniki komputerowej, robotyki i prototypownia układów elektronicznych, pracowni aplikacji internetowych i baz danych, pracownia sieci komputerowych i interfejsów HMI (branża ICT i elektronika).Drodzy Gimnazjaliści, dokonując wyboru szkoły, powinniście przeanalizować swoje zainteresowania i umiejętności oraz zastanowić się nad tym, co zamierzacie robić  w przyszłości, aby zrealizować pasje i marzenia. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to trudna, odpowiedzialna i ważna  decyzja. Może ona zważyć na całym Waszym późniejszym życiu.  Szczegółowe informacje o szkołach, naborze i elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: www.nabor.pcss.pl/sztum . Dodatkowe informacje na temat oferty edukacyjnej znajdują się na stronach internetowych poszczególnych szkół. Życzę Wam trafnych wyborów. Starosta Powiatu Sztumskiego Wojciech Cymerys   Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach   <![CDATA[XLI sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-05-22T00:00:00+02:00 2018-05-22T15:13:51+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2018xli-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XLI sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje:1. Otwarcie obrad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XL z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.04.2018 roku.5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.6. Interpelacje i zapytania. <![CDATA[Powiatowy Dzień Dziecka]]> 2018-05-18T00:00:00+02:00 2018-05-18T15:36:05+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/powiatowy-dzien-dziecka.html <![CDATA[KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO]]> 2018-05-18T00:00:00+02:00 2018-05-18T15:41:42+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/konwent-powiatow-wojewodztwa-pomorskiego.html Dnia 17 maja 2018 roku na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach odbył się kolejny Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego, którego gospodarzem był Starosta Sztumski. Podczas spotkania poruszane były bardzo istotne tematy szczebla powiatowego dotyczące między innymi ochrony przeciwpożarowej Żuław, stanu i zmian organizacji pomocy doraźnej oraz sytuacji w ratownictwie medycznym. Omawiano także aktualną sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim oraz o podnoszeniu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa Pomorskiego na rzecz integracji imigrantów.   <![CDATA[Fotorelacja - wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy]]> 2018-05-08T00:00:00+02:00 2018-05-08T09:33:55+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/fotorelacja-wizyta-prezydenta-andrzeja-dudy.html <![CDATA[Wideorelacja - XXIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego ]]> 2018-05-07T00:00:00+02:00 2018-05-07T00:16:33+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2018wideorelacja-xxix-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Cz. 1/6   Cz. 2/6   Cz. 3/6   Cz. 4/6   Cz. 5/6     Cz. 6/6 <![CDATA[Powiatowe Targi Edukacji i Pracy]]> 2018-05-07T00:00:00+02:00 2018-05-10T15:26:31+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/powiatowe-2018targi-edukacji-i-pracy.html W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu odbyły się Powiatowe Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przy współpracy Starostwa Powiatowego w Sztumie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu oraz Zespołu Szkół w Dzierzgoniu. Przedsięwzięcie przyciągnęło ponad 30 wystawców oraz kilkaset osób poszukujących zatrudnienia lub zainteresowanych podjęciem kształcenia. Targi adresowane były przede wszystkim do uczniów klas III gimnazjów. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą kształcenia zawodowego oraz ogólnokształcącego szkół: Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.  Na targach można było znaleźć oferty pracy m.in. na stanowiskach: pracowników produkcji, operatorów maszyn, ślusarzy, spawaczy, stolarzy, pracowników ochrony, opiekunów osób starszych i wiele innych. W trakcie targów była również możliwość zapoznania się z pracą w służbach mundurowych: Policji, Straży Pożarnej oraz Zakładu Karnego. Oprócz firm i szkół na targach swoją ofertę przedstawiły również inne instytucje związane z rynkiem pracy.Wszystkim wystawcom oraz odwiedzającym dziękujemy za uczestnictwo w tegorocznych targach. <![CDATA[Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw]]> 2018-05-07T00:00:00+02:00 2018-05-10T15:29:44+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/1komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-placow-zabaw.html Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.  Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert  KsiążekWarszawa, maj 2018 <![CDATA[UWAGA STOWARZYSZENIA ZWYKŁE]]> 2018-04-20T00:00:00+02:00 2018-04-20T15:36:51+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2018uwaga-stowarzyszenia-zwykle.html Informujemy, iż zgodnie z art. 10 pkt 1 Ustawy z dnia 25 września 2015 r o zmianie Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923), stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 210). W związku z powyższym  stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane do dnia 20 maja 2016 roku mają obowiązek przerejestrować się do nowej ewidencji do dnia 20 maja 2018 roku. Po tym czasie, brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Aby stowarzyszenie mogło dalej działać należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń <![CDATA[NASZE DRUGIE JA, CZYLI UŚNICKIE SMYKAŁKI]]> 2018-04-20T00:00:00+02:00 2018-04-20T15:45:19+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/nasze-drugie-ja-czyli-usnickie-smykalki.html Dnia 17 kwietnia 2018 roku w Sztumskim Centrum Kultury odbyło się wydarzenie pt. „NASZE DRUGIE JA, CZYLI UŚNICKIE SMYKAŁKI”, zorganizowane przez Społeczność Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach. Nauczyciele Ośrodka w Uśnicach przygotowali spektakl pt. „Bajka o szczęściu”, który był wystawiany w sali kinowej Sztumskiego Centrum Kultury. Adresatami przedstawienia byli podopieczni ośrodka, dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. W drugiej części wydarzenia odbył się wernisaż prac plastycznych i rękodzieł pracowników i wychowanków Ośrodka w Uśnicach połączony z koncertem. Wernisaż otworzył dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach Zenon Chrześcijański oraz dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury Adam Karaś. Gościem wernisażu był Starosta Powiatu Sztumskiego Wojciech Cymerys.   <![CDATA[zwołuję XL sesję Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2018-04-16T00:00:00+02:00 2018-04-16T15:54:09+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zwoluje-xl-sesje-rady-powiatu-sztumskiego2018.html Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje: 1. Otwarcie obrad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XXXIX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.03.2018 roku.5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.6. Interpelacje i zapytania. <![CDATA[Wizyta studyjna ]]> 2018-04-16T00:00:00+02:00 2018-04-16T16:02:23+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wizyta-studyjna.html W dniu 13 kwietnia 2018r. samorząd powiatu sztumskiego gościł w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach Komisję działającą przy Kierowniku Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie”. Komisji przewodniczyła Pani Teresa Szakiel Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wizyta studyjna Komisji obejmowała monitoring postępu realizacji projektu zintegrowanego realizowanego przez powiat sztumski w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkól zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” . W ramach przedsięwzięcia strategicznego, o którym mowa powyżej w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wdrażane są niżej wymienione projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: 1. Projekt nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej, 2. Projekt nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”, współfinansowany ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. W ramach projektu inwestycyjnego powstał nowoczesny obiekt warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, w którym powstanie 6 pracowni i warsztatów dydaktycznych w branży Transport, logistyka i motoryzacja oraz branży Środowisko: Pracownia Diagnostyki Samochodowej Pracownia Metrologii Pracownia Napraw Pojazdów Samochodowych Pracownia Produkcji Roślinnej Pracownia Produkcji Zwierzęcej Pracownia Techniki Rolniczej Ponadto w ramach projektu zostaną także wyposażone 3 pracownie w branży ICT i elektronika, a mianowicie: Pracownia Aplikacji Internetowych i Baz Danych Pracownia Sieci Komputerowych i Interfejsów HMI Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej, Robotyki i Prototypowania Układów Elektronicznych Z kolei w ramach projektu „miękkiego”, uczniowie szkoły uczestniczą w cyklach ponadprogramowych zajęć zawodowych, szkoleniach zawodowych w zakresie obsługi wózków widłowych, kombajnu oraz programowania robotów, a także ponadprogramowych stażach i praktykach zawodowych. W zakresie doskonalenia kadry dydaktycznej placówki prowadzone są branżowe kursy i szkolenia zawodowe oraz studia podyplomowe.