Zarząd Powiatu - Skład osobowy


Cymerys Wojciech
Starosta
starosta@powiatsztumski.pl

63e44762524d67926cde7e39e6a4400a.jpg


Downarowicz Antoni Ryszard
Wicestarosta
wicestarosta@powiatsztumski.pl

b3121306845e0f5d08a3cae552275d52.jpgWarunek Józef
Radny

78e61d44a58405d7a883ce2610590d66.jpg


Zwolenkiewicz Zbigniew
Radny
070c482482936f874b070f5907df9439.jpg