Statut Starostwa Powiatowego w Sztumie


Uchwała Nr XII/54/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego

Statut Starostwa Powiatowego w Sztumie - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/54/2003

Uchwała Nr XVI/77/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego.

Uchwała Nr XLV/285/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 27 kwietnia 2010 roku. W sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA Nr XLVII/294/2010 Rady Powiatu Sztumskiego W sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego.

Uchwała Nr XV/94/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 pazdziernika 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego.