Przejdź do treści

Wtorek, 18.9.2018

Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2018-08-29

POWIATOWE OBCHODY 79 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Starosta Powiatu Sztumskiego Wojciech Cymerys oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Jolanta Szewczun zapraszają mieszkańców powiatu sztumskiego do udziału w obchodach 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, organizowanych dnia 1 września 2018r. w Dzierzgoniu.
Program uroczystości:
•    godz. 4.45   apel pamięci oraz złożenie kwiatów pod głazem pamięci,
•    godz. 5.15 „Bieg Pamięci” ku uczczeniu pamięci bohaterów II Wojny Światowej,
W ramach „Biegu Pamięci” przewiduje się:
1.    Bieg K i M na 13,4 km /według poniższych kategorii/ limit czasowy - 2 godziny;
2.    Rekreacyjny bieg K i M na dystansie 5 km na trasie Dzierzgoń – Nowiny – Dzierzgoń;
3.    Rekreacyjny marsz Nordic Walking – ok. 5 km na trasie j. w.;
4.    Rajd rowerowy na dystansie 13,4 km.
Na trasie biegu na 13,4 km przewiduje się następujące kategorie wiekowe:
a)    Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
b)    Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:
-    K i M – 20 (18 – 29 lat),
-    K i M – 30 (30 - 39 lat),
-    K i M – 40 (40 - 49 lat),
-    K i M – 50 (50 - 59 lat),
-    K i M – 60 (60 – 69 lat),
-    K i M – 70+ (70 lat i więcej),
Zapisów na w/w zawody, można dokonać na niżej podanej stronie:
https://elektronicznezapisy.pl/event/3030/strona.html

Trasa „Biegu Pamięci”:
START: ul. Żurawia (droga gminna nr 220022G) Plac Wolności (droga wojewódzka nr 515 chodnik) – przecina drogę wojewódzką nr 527;
ul. Elbląska (droga wojewódzka nr 515 chodnik) do drogi gminnej nr 220028G do Nowin skrzyżowanie do drogi powiatowej nr 3125G Nowiec – Bągart;
droga powiatowa nr 3126G Bągart – Święty Gaj do drogi wewnętrznej nr 721;
od drogi nr 721 poprzez drogi wewnętrzne gminne nr 735 i 745, drogi Skarbu Państwa (Wody Polskie) nr 289, 295 i 352 do drogi wojewódzkiej nr 527;
od drogi wojewódzkiej nr 527 do Dzierzgonia;
ul. Żeromskiego (droga powiatowa nr 3158G) do ul. Krzywej (droga gminna nr 220023G) – META
Film z przebiegiem trasy „Biegu Pamięci”, można znaleźć na poniższej stronie:
https://pl-pl.facebook.com/nadwislanskafundacjarozwoju/

czytaj całość: POWIATOWE OBCHODY 79 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

2018-08-29

Informacja - uruchomione zostaną przewozy

Starosta Sztumski informuje,
że z dniem 03 września 2018 r.
uruchomione zostaną przewozy
w zakresie drogowego, publicznego transportu drogowego
na linii komunikacyjnej
Sztum PKP – Mikołajki Pomorskie - Cieszymowo.
Przewozy wykonywane będą przez przedsiębiorcę
AŻ Rydwan Sp. z o.o.
z siedzibą w Malborku ul. Zieleniecka 14A.

czytaj całość: Informacja - uruchomione zostaną przewozy

2018-08-21

XLIV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j
Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XLII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19.06.2018 roku.
5. Przyjęcie Protokołu nr XLIII z sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.06.2018 roku.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
7. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XLIV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2018-07-30

Informacja

Informujemy, że od dnia 01.08.2018 r. Bank Spółdzielczy w Sztumie
(oddział mieszczący się w budynku Starostwa Powiatowego)
czynny będzie od godziny 8:00.

 

czytaj całość: Informacja

2018-07-25

Sygnał akustyczny 1 sierpnia 2018 r.

Dla uczczenia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018r. o godzinie 17.00 (środa), nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)– ciągły dźwięk syreny trwający jedną minutę.

czytaj całość: Sygnał akustyczny 1 sierpnia 2018 r.

2018-07-12

Informacja

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje, że w dniu 05.07.2018 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu, złożona na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania zleconego z pominięciem otwartego konkursu ofert: Spotkania integracyjne, Wyjazd do Krynicy Morskiej.
Uwagi do oferty można zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 19 lipca 2018 roku osobiście w Starostwie Powiatowym w Sztumie pok. 26 lub drogą elektroniczną na adres: edukacja@powiatsztumski.pl (skan z podpisem).

>> Pliki do pobrania

Formularz

Oferta

czytaj całość: Informacja

2018-07-05

Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G na odcinkach ul. Kochanowskiego w Sztumie oraz Dąbrówka Malborska – Czerwony Dwór.

 

Trwają prace budowlane w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”, Powiat Sztumski podpisał umowę na realizację robót z firmą Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. z Kwidzyna.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 3105G na odcinkach:

- ul. Kochanowskiego w Sztumie o długości 0,807 km, obejmująca wykonanie:

- przebudowy istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej na sieć z rur PE oraz sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowy sieci elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych oraz sieci telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową pasa drogowego,

- przebudowy skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego na typ „Małe rondo”,

- nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ściany oporowej na krawędzi ciągu pieszo-rowerowego i skarpy nasypowej z koszy gabionowych z siatki stalowej i barier ochronnych  o długość 210 m,

-  ścieżki pieszo rowerowej z kostki brukowej betonowej,

- zjazdów indywidualnych z kostki betonowej,

- oznakowania drogowego pionowego i poziomego,

 

- Dąbrówka Malborska – Czerwony Dwór o długości 2,121 km, obejmująca wykonanie:

- przebudowy przepustów pod drogą w km 0+068 i 2+110,

- oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu,

- zjazdów na pola z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- zjazdów indywidualnych na posesje z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie chodnika o szer. 2,00 m z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie parkingu dla 10 samochodów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej   przy cmentarzu,

- oznakowania pionowego,

 

Wartość zadania wynosi:

Roboty budowlane:   5 900 361,18 zł brutto,

Inspektor nadzoru:         41 082,00 zł brutto.

Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację inwestycji w kwocie 2 432 836,00 ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, kwota finansowana z budżetu Powiatu Sztumskiego wynosi 2 262 758,18 zł, wkład partnerów projektu do odcinków drogi przebiegających przez teren gmin wynosi:

-        Miasta i Gminy Sztum – 845 849,00 zł,

-        Gminy Stary Targ – 400 000,00 zł.

 

czytaj całość: Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G na odcinkach ul. Kochanowskiego w Sztumie oraz Dąbrówka Malborska – Czerwony Dwór.

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.