Przejdź do treści

Piątek, 24.5.2019

Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2019-04-30

Dnia 26 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III i IV szkół ponadgimnazjalnych.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Sztumski, Zarząd Powiatu wręczył Stypendia Starosty Sztumskiego za najlepsze wyniki w nauce, przyznane na I semestr roku szkolnego 2018/2019. Spośród złożonych 56 wniosków, wszyscy uczniowie spełnili kryteria formalne określone w załączniku do Uchwały nr XVI/99/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sztumskiego.

Wszystkim serdecznie gratulujemy, a absolwentom życzymy pomyślności na dalszych etapach kształcenia.

czytaj całość: Dnia 26 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III i IV szkół ponadgimnazjalnych.

2019-04-30

Transmisja - VII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Transmisja z VII sesji Rady Powiatu Sztumskiego będzie dostępna od godz. 15:30 po kliknięciu w poniższe zdjęcie oraz pod adresem:

http://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=pomorskie&rada=rada_powiatu_sztumskiego

 

czytaj całość: Transmisja - VII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2019-04-25

Posiedzenia rady pedagogicznej

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w szkołach prowadzonych przez powiat sztumski tj. w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu oraz Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach odbyły się  posiedzenia rady pedagogicznej, na których podjęto uchwały w sprawie wyników klasyfikacji  i promocji uczniów klas programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników. W dniu 26 kwietnia uczniom z w/w placówek oświatowych zostaną wręczone świadectwa ukończenia szkoły. Z informacji przekazanych od dyrektorów wynika, iż egzaminy maturalne nie są zagrożone.

czytaj całość: Posiedzenia rady pedagogicznej

2019-04-25

XII Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich

W sali Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu odbył się XII Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu sztumskiego pt. “Stół Wielkanocny”. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, sołectwa, placówki oświatowe i opiekuńcze przygotowały świąteczne stoły z tradycyjnymi potrawami. Jurorzy oceniali wystrój stołu, wielkanocne koszyki ze święconką, uczestnicy prezentowali też piosenki oraz kreacje mody. W łącznej punktacji najlepsi okazali się gospodarze – Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, wyprzedzając “MIkołajczanki” z Mikołajek Pomorskich. Na trzecim miejscu Koło Gospodyń Wiejskich w Dworku (Gmina Mikołajki Pomorskie) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu. Zwycięzcom gratulowali starosta powiatu sztumskiego Sylwia Celmer i wicestarosta Kazimierz Szewczun. Kanclerz Wielkiej Konfraterni Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła ,,Witold Cyranowicz" ufundował nagrodę za najlepszy mazurek. Wręczono też nagrody ,,Norwida” w konkursie “Ryby, Raki i Ślimaki”.

czytaj całość: XII Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich

2019-04-24

Powiat stawia na zdrowie

Dnia 17 kwietnia odbyło się uroczyste przekazanie karetki pogotowia, której darczyńcą była firma LEIER POLSKA S.A. na rzecz Spółki Karetki Sztumskie, której powiat jest współudziałowcem.

Wilhelm Hipsag oraz Mirosław Rogaczewski reprezentujący LEIER POLSKA S.A wyjaśnili, że karetkę udało się pozyskać dzięki właścicielowi firmy Michaelowi Leierowi, a w historii firmy przekazano już kilkanaście takich pojazdów. Karetka, która została przekazana używana była przez austriacki Czerwony Krzyż.

– To dar nie tylko finansowy, ale i dar serca. Dzięki tej darowiźnie w tej chwili dysponujemy kolejna karetką, która usprawni pracę szpitala. Podziękowania kieruje do samorządu powiatowego oraz firmy Leier za ten dar – podkreślała dyrektor Szpitala Polskiego w Sztumie, prezes spółki Karetki Sztumskie Marzanna Kaczanowska.

Starosta Sylwia Celmer składając podziękowania podkreśliła jak wielkie znaczenie ma współpraca samorządu ze środowiskiem przedsiębiorców, a wspólne działania w efekcie pozwalają na realizację zadań, które skierowane są do i dla  mieszkańców. Przekazana karetka to wkład w bezpieczeństwo mieszkańców i przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zaznaczyła, że powiat w nowej kadencji „stawia na zdrowie” o czym świadczą dotychczasowe decyzje i inwestycje jakie samorząd powiatowy już realizuje. Serdeczne podziękowania w imieniu mieszkańców powiatu, zarządu spółki, pracowników pogotowia na ręce darczyńców złożyli Dyrektor Szpitala Polskiego Marzanna Kaczanowska, Ordynator Oddziału Ratunkowego Paweł Szajda, Starosta Sylwia Celmer, Wicestarosta Kazimierz Szewczun, członkowie Zarządu Powiatu Sylwia Kubik oraz Ludwik Butkiewicz, Radni Powiatu Sztumskiego w obecności mieszkańców, dzieci oraz młodzieży przybyłych na uroczystość.

czytaj całość: Powiat stawia na zdrowie

2019-04-23

VII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) zwołuję VII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr V z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 08.03.2019 roku.
5. Przyjęcie Protokołu nr VI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11.03.2019 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2018 rok- referuje przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Malborku.
7. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego za 2018 rok- referuje przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitaro-Epidemiologicznej w Malborku.
8. Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej  Sztumie za 2018 rok- referuje Kierownik ZAZ w Sztumie Anna Cielas.
9. Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2018 rok z uwzględnieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej wraz z informacją z realizacji PFRON i rodzin zastępczych. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej  – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
10. Informacja z realizacji rocznego Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi za 2018 roku- referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata 2019- 2021” – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021” – referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska,
c)w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pod firmą „Pętla Żuławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umorzenie udziałów – referuje inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota,
d) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu  sztumskiego na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020r. - referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska,
e) w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2019 r. - referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
f) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok– referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
g) w sprawie zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028– referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.             
14. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

czytaj całość: VII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2019-04-10

Uroczystość upamiętniające 79 - rocznicę zbrodni katyńskiej , 9 - rocznicę ofiar katastrofy smoleńskiej w powiecie sztumskim.

Wspólną modlitwą za zmarłych, przy Głazie Pamięci w Sztumie, którą celebrował ks. dziekan kan. mgr Andrzej Starczewski rozpoczęła się powiatowa uroczystość obchodów Dnia Pamięci Ofiar w 79-rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 9 rocznicy Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.
Zarys historyczny wydarzeń z kwietnia 1940 r. oraz katastrofy smoleńskiej w której zginęło 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią w kwietniu 2010, przedstawił Pan Mariusz Krause nauczyciel z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, kierując tym samym podziękowania do samorządu za organizację oficjalnych obchodów tego dnia. Pani Starosta Sylwia Celmer podkreśliła jak ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach odgrywa historia i akcentowanie pamięci o ludziach, którzy odeszli w służbie ojczyźnie.  Składając tym samym podziękowanie zebranym za ich obecność, która jest świadectwem pamięci o ofiarach.
O godz. 8.41 dźwiękiem syreny alarmowej, złożeniem kwiatów uczczono pamięć o ofiarach.
W uroczystości udział wzięli: Starosta Sztumski Sylwia Celmer, Wicestarosta Kazimierz Szewczun, ks. dziekan kan. mgr Andrzej Starczewski, Członkowie Zarządu Powiatowego, radni powiatu sztumskiego, przedstawiciele służb mundurowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej  Policji, Zakładu Karnego, Ochotniczych Straży Pożarnych,  przedstawiciele; samorządów gminnych, KRUS oraz ARiMR, jednostek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz  mieszkańcy powiatu sztumskiego.

czytaj całość: Uroczystość upamiętniające 79 - rocznicę zbrodni katyńskiej , 9 - rocznicę ofiar katastrofy smoleńskiej w powiecie sztumskim.

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.