Przejdź do treści

Wtorek, 2.6.2020

Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2020-05-11

Rządowa i lokalna Tarcza Antykryzysowa. Wsparcie rodzimego biznesu i ochrona miejsc pracy

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu ustaw, które składają się na rządową Tarczę antykryzysową. Pierwsza część pakietu, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, weszła w życie 31 marca 2020 r., a kolejna – 18 kwietnia. Toczą się prace nad kolejnymi rozwiązaniami. Do tej pory przeznaczono ponad 212 mld na ochronę miejsc pracy i gospodarki.

Kolejne środki stanowi 100 mld w ramach Tarczy Finansowej. A wszystko w 5 obszarach działań: pracownicy, firmy, zdrowie, instytucje finansowe, inwestycje. Także samorząd Powiatu Sztumskiego przeznaczył środki na ochronę lokalnych miejsc pracy, które tworzą u nas przede wszystkim mali i mikroprzedsiębiorcy oraz sektor Małych i Średnich Firm.

Starostwo Powiatowe w Sztumie za pośrednictwem PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przekazało 1 110 lokalnych mikrofirm:

- 5 549 000 zł -nisko-oprocentowanych pożyczek;

- 121 478,42 zł - dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek ubez.społ.;

- 38 480 zł dla przedsiębiorców w formie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności, itp.

Rządowe koła ratunkowe dla firm

Tarczę tworzy ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (specustawa).

Tzw. Tarcza to również cały pakiet szczególnych ustaw, uchwalonych przez Sejm, by chronić miejsca pracy i przedsiębiorców przed bankructwami z powodu epidemii.

Obowiązuje także pakiet ustaw:

- o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR);

- ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2;

Ustawy zostały uchwalone przez poszczególne ministerstwa, zajmujące się sprawami społecznymi i gospodarczymi oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR), ZUS, Komisja Nadzoru Finansowego.

Szczegóły nt. tego na co składa się opisywana Tarcza znajdziemy pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa

 

Zwolnienia i postojowe

Warto pamiętać, że Państwo zwolni ze składek do ZUS na trzy miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) niektóre podmioty zarejestrowane przed 1 kwietnia br. To także świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców, który dochody spadły poniżej 15 proc. w stosunku do poprzedzającego miesiąca. Z tego tytułu otrzymują oni 3-krotność świadczenia postojowego wypłacanego przez ZUS.

Lokalne wsparcie

W  ostatnim czasie odbywały się kolejne nabory na formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu prowadził nabór wniosków dla mikro, małych i średnich firm o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne pracowników;

https://sztum.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12307138

oraz nabór wniosków dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;

https://sztum.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12307125

- nabór wniosków dla organizacji lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

https://sztum.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12307101

Opr. Promocja

 

czytaj całość: Rządowa i lokalna Tarcza Antykryzysowa. Wsparcie rodzimego biznesu i ochrona miejsc pracy

2020-05-07

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ponownie otwarta!

Zespoły Orzekające działają. Prosimy o zgłoszenia

Sztumska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wznawia swoją działalność diagnostyczną m.in. w zakresie badania gotowości szkolnej oraz diagnozowania uczniów z klas VIII. Funkcjonowanie placówki było ograniczone w związku z zagrożeniem COVID-19

 

Jak informuje placówka, w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu  oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 780) oraz Zarządzeniem Nr 25/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2020r.

- Wznawiamy naszą działalność w zakresie prowadzonej diagnozy, przede wszystkim na potrzeby Zespołów Orzekających Poradni oraz badania gotowości szkolnej, a także diagnozowania uczniów z kl. VIII, którzy nie ukończyli 15 lat. a wybierają szkołę branżową I stopnia – mówi Joanna Jachim- Poleszak, Dyrektor PPP w Sztumie. - Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Spotkania w Poradni będą umawiane telefonicznie:

Poradnia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1500,

tel. 55 247 23 14, e-mail: pppsztum@interia.pl

 

Wkrótce opublikujemy Procedury obowiązujące w Poradni od 4 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Poradnia pełni również dyżur telefoniczny w Powiatowej Linii Wsparcia codziennie w godzinach 800-1200, w piątek 800-2000, pod numerem telefonu: 889 350 314

 

Prosimy śledzić dalsze komunikaty na stronie Poradni oraz stronie Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz fan page Starostwa na Facebook’u.

(red.)

Fot. Gino Crescoli/pixabay

czytaj całość: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ponownie otwarta!

2020-05-04

Najlepsze życzenia z okazji Święta Strażaków

Walczą z ogniem i innymi żywiołami. Dziękujemy!

4 Maja jest Świętem wszystkich strażaków oraz osób, których praca związana jest zawodowo z ogniem. Z okazji Waszego święta życzymy wszystkim Strażakom powiatu sztumskiego, aby zawsze bezpieczni wracali ze służby. Abyście cieszyli się zdrowiem, szczęściem oraz wieloma skutecznymi akcjami. Dziękujemy za to, że w czasie każdej interwencji narażacie się dla naszego życia, zdrowia oraz ratowania mienia.

Życzymy Wam także, aby podczas licznych interwencji prowadził Was Św. Florian. Z okazji Dnia Strażaka słowa uznania, wszelkiej pomyślności i szczęścia składają Strażakom Zawodowym, Druhom i Druhnom: Starosta Powiatu Sztumskiego Sylwia Celmer oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Dodajmy, że w Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To czas podziękowania strażakom za ofiarną służbę na rzecz mieszkańców.
4 Maja na całym święcie obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Strażaka.

(WM)

czytaj całość: Najlepsze życzenia z okazji Święta Strażaków

2020-05-04

Zmarł znany działacz powiatu sztumskiego – Marian Formella

Dotarła do nas informacja o nagłej śmierci wieloletniego pracownika Powiatowej Rady Rynku Pracy (wcześniej Powiatowej Rady Zatrudnienia), a od 2019 wiceprzewodniczący PRZ.

- Odbieraliśmy go jako miłego, życzliwego i bardzo zaangażowanego człowieka, którego będzie nam bardzo brakować – przyznała Agnieszka Mackiewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

Marian Formella był też przewodniczącym Rady Nadzorczej RTI S.A. w Dzierzgoniu. Pełnił również społeczną funkcję przewodniczącego Dzierzgońskiej Rady Seniorów.
O śmierci 3 maja M. Formelli poinformowały gmina Dzierzgoń oraz Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu na swoich profilach w mediach społecznościowych.
Miał 70 lat.

Starosta Powiatu Sztumskiego Sylwia Celmer oraz pracownicy Starostwa i jednostek powiatowych, które współpracowały z ś.p. Marianem Formella składają najserdeczniejsze wyrazy współczucia Jego rodzinie i bliskim.

Pokój jego duszy!

czytaj całość: Zmarł znany działacz powiatu sztumskiego – Marian Formella

2020-04-30

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Sztumskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do programu Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym               w stopniu głębokim;
  7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW)

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW wnioski można złożyć osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

 

czytaj całość: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

2020-04-27

Pożyczka do 5000 zł nie tylko dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników

Pismem z 3 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o niezwłoczne udzielenie wiążącej informacji i wyjaśnień w kwestii wątpliwości, co do możliwości skorzystania z pożyczki w wysokości do 5 tys. zł, będącej elementem rządowej Tarczy Antykryzysowej, mającej na celu złagodzić skutki pandemii, która negatywnie wpływa na gospodarkę. Działania te szczególnie nastawione są na ochronę miejsc pracy.

Do Rzecznika MŚP docierały liczne wątpliwości przedsiębiorców, czy w przypadku, gdy posiadają status mikroprzedsiębiorcy a nie zatrudniają żadnego pracownika, mogą ubiegać się o tę pomoc. Odpowiedź jest pozytywna.

To ważna informacja dla tych przedsiębiorców, którzy nie mieli jasności w tej kwestii.
Ustawodawca postanowił przeciąć wątpliwości w tym zakresie i uściślić przepisy w kierunku wykładni zaproponowanej przez Rzecznika MŚP.

- Jak wskazuje uzasadnienie do projektu powyższej ustawy zmieniającej, celem takiego zabiegu jest rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. - tłumaczy Adam Abramowicz, rzecznik MŚP . - Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.

Dodatkowo ustawodawca wskazał wyraźnie, iż przychód z tytułu umorzenia tej pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Starosta Sylwia Celmer przypomina, że nabór wniosków o pożyczki trwa od 1 kwietnia w trybie ciągłym. Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie   z/s w Dzierzgoniu:
- elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl (do złożenia wniosku potrzebny jest elektroniczny podpis kwalifikowalny lub potwierdzony Profil Zaufany),
- w wersji papierowej wysyłając pocztą lub składając w kopercie do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynkach PUP w Sztumie lub PUP w Dzierzgoniu.
Szczegółowe informacje w zakładce Tarcza antykryzysowa COVID – 19  https://sztum.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Info: Biuro Rzecznika MŚP, PUP w Dzierzgoniu


czytaj całość: Pożyczka do 5000 zł nie tylko dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.