Przejdź do treści

Poniedziałek, 27.1.2020

Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2020-01-03

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 71/2019  z dnia 19.11.2019 r. ustalił termin na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2020.

Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także w warsztatach terapii zajęciowej,
obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie do dnia 7 lutego 2020 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk,
w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.

Ewelina Łęgowska
Kierownik
PCPR w Sztumie

czytaj całość: OGŁOSZENIE

2020-01-03

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie udziela wsparcia wszystkim zainteresowanym konsumentom, przede wszystkim z terenu powiatu sztumskiego.
Rzecznik przyjmuje interesantów w biurze zlokalizowanym w pokoju numer 15:
– I piętro budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie (po lewej stronie w głębi korytarza)

Osobiście najlepiej kontaktować się w specjalnie dedykowanych dniach, tj:
- w wtorki i w czwartki w godz.  od 10:00 – 13:00 oraz
- w środy w godz. 15:00 – 16:00.
Zalecane jest przyniesienie na konsultacje wszystkich posiadanych dokumentów związanych z problemem konsumenckim do wglądu.
Ponadto kontakt z Rzecznikiem możliwy jest poprzez telefon oraz pocztę tradycyjną lub elektroniczną. Z uwagi na dużą ilość zgłaszających się osób, sugerowane jest poprzedzenie spotkania stosowną awizacją poprzez Punkt Podawczy Starostwa (parter budynku), które czynne jest codziennie :
- poniedziałki, wtorki  i czwartki w godz. 7:30.00 – 15:30;
- w środy w godz. 7:30 – 17:00;
- w piątki w godz. 7:30-14:00.
Telefonicznie można kontaktować się wybierając nr (0 55) 26-77-431 oraz elektronicznie z wykorzystaniem adresu email: rzecznik.konsumentow@powiatsztumski.pl.
W pierwszej kolejności Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie udziela odpowiedzi konsumentom zamieszkałym na terenie powiatu sztumskiego zgłaszającym się osobiście (także telefonicznie), a także emaile zawierające pełne dane personalne.
Korespondencja tradycyjna - winna być kierowana na adres Starostwa Powiatowego w Sztumie - ul. Mickiewicza 21, 82-400  Sztum,  z dopiskiem Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie.

Zgłaszając problem konsumencki należy przynieść ze sobą wszystkie dokumenty związane ze sprawą do wglądu (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, wszelkiego rodzaju regulaminy etc.). W przypadku gdy dokument ma stanowić załącznik do zgłoszenia powinien on być w formie kserokopii.
Analiza dokumentacji w znaczący sposób ułatwi rozpoznanie problemu i rodzaju naruszonego prawa oraz umożliwi wskazanie skutecznej drogi dochodzenia roszczeń konsumenckich.
czytaj całość: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

2020-01-02

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy w roku 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2020 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1)    Joanna Wojniło - adwokat
według harmonogramu:
- od poniedziałku do czwartku – w godz. od 11.00 do 15.00,
- w piątek – w godz. od 10.00 do 14.00.

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu OVUM z siedzibą w  Gdyni 81-388, ul. Traugutta 2. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie według harmonogramu:
1)    poniedziałek, wtorek, piątek - adwokat/doradca Agata Lizińska,
2)    środa - adwokat/doradca Piotr Dworak,
3)    czwartek - doradca/mediator Krzysztof Urban,

- od poniedziałku do piątku  – w godz. od 7.30 do 11.30

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50

Starosta Sztumski
Sylwia Celmer


czytaj całość: INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

2019-12-23

Konkurs Fotograficzny „Powiat Sztumski – tu jest pięknie”

Uprzejmie informujemy, iż Konkurs Fotograficzny „Powiat Sztumski – tu jest pięknie” został rozstrzygnięty.
Komisja Konkursowa po dokonaniu analizy prac wykonanych przez 29 autorów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu sztumskiego wyłoniła następujących laureatów:
Kategoria:
1. Miasto/wieś
a) Beniamin Rogowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi;
b) Karolina Falkowska – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

2. Architektura/zabytek
a) Agata Złotnik – uczennica Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich;
b) Kacper Laskowski – uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

3. Przyroda/krajobraz
a) Szymon Gręda – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie;
b) Ofelia Wróblewska – uczennica Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi na początku 2020 r.

czytaj całość: Konkurs Fotograficzny „Powiat Sztumski – tu jest pięknie”

2019-12-20

XIV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.11.2019 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2020 – referuje Przewodniczący Komisji Teresa Skolimowska,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2020 – referuje Przewodniczący Komisji Grzegorz Kostrzewa,
c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2020– referuje Przewodniczący Komisji Łukasz Merchut,
d) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2020 – referuje Przewodnicząca Komisji Zbigniew Pędziwilk.
e) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2020 rok – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Dobrosława Frączek,
f) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok.- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
g) w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2020 r - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
h) w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
i) w sprawie o zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020 - 2028. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
9. Przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2020 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
10.  Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
b) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

czytaj całość: XIV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.