Przejdź do treści

Poniedziałek, 16.9.2019

Imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2019-08-09

6 sierpnia br. podpisano wniosek o dofinansowanie!

Powiat Malborski wraz z Powiatem Sztumskim złożyli wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim  i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II)” w ramach Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. szans na zatrudnienie 320 osób bezrobotnych w wieku  30  lat i więcej z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (spełniających jedno z n/w kryteriów: kobieta, osoba w wieku 50 lat i więcej, osoba długotrwale bezrobotna, osoba niepełnosprawna, osoba o niskich kwalifikacjach).
Uczestnikom/Uczestniczkom zaoferowane zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wynikające z opracowanego na początkowym etapie ich udziału w projekcie Indywidualnego Planu Działania, uwzględniające:
-    indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym identyfikację potrzeb uczestników,
-    poradnictwo grupowe, w tym warsztaty: "Pokonywanie trudności w poszukiwaniu pracy- rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy";
-    szkolenia i kursy, prowadzące do podniesienia, uzupełniania lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
-    staże służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,
-    organizacja subsydiowanego zatrudnienia.
W celu wspierania mobilności przestrzennej uczestnicy/uczestniczki będą mogli/mogły skorzystać z możliwości zwrotu kosztów dojazdu w przypadku podejmowania działań poza miejscem zamieszkania oraz refundacji kosztów opieki na dzieckiem/osobą zależną.

 

czytaj całość: 6 sierpnia br. podpisano wniosek o dofinansowanie!

2019-08-07

OSTRZEŻENIE

Powiat sztumski Ostrzeżenie: Silny deszcz z burzami/2 woj. pomorskie Od godz. 18:00 dnia 07.08.2019 do godz. 08:00 dnia 08.08.2019 prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami od 25 mm do 40 mm, miejscami 60 mm. Będą również występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

czytaj całość: OSTRZEŻENIE

2019-08-02

75. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godz. 17.00 w Sztumie zawyły syreny. Starosta Sztumski Sylwia Celmer wraz z Przewodniczącym Komisji Edukacji Adamem Krupą oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego i mieszkańcami uczcili 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Złożono kwiaty pod Głazem Pamięci oraz Pomnikiem Rodła oddając w ten sposób hołd bohaterom walczącym o wolność. Starosta Sylwia Celmer podziękowała przybyłym za obecność oraz wspomniała, „że dzień 1 sierpnia 1944 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. W godzinę „W”, o 17:00, minutą ciszy i dźwiękiem syren każdego roku upamiętniamy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz czcimy pamięć tych, którzy zginęli za wolność stolicy i jednocześnie niepodległość Polski. To z postawy powstańców, ich poczucia obowiązku, patriotyzmu i niezwykłej odwagi powinniśmy wszyscy brać przykład. Naszymi czynami pokażmy, że pamiętamy o ich poświęceniu i heroizmie. Bohaterowie tamtych dni, są wśród nas. W Powstaniu Warszawskim polegli także mieszkańcy powiatu sztumskiego”.
Starosta przypomniała również, „że to dzięki śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zapadły ostateczne decyzje o budowie Muzeum Powstania Warszawskiego”. Przeznaczono na siedzibę Muzeum zabytkowy budynek dawnej Elektrowni Tramwajowej, powołano Radę Honorową i Radę Programową Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum zostało otwarte 31 lipca 2004, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania, prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego.

czytaj całość: 75. rocznica Powstania Warszawskiego

2019-08-01

Informacja

Informujemy, że w ramach treningu systemu alarmowania na obszarze powiatu, celem jednoczesnego upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu   1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny.

czytaj całość: Informacja

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.