Przejdź do treści

Piątek, 24.5.2019

Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2019-04-10

Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:
1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem: „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.
Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:
1)    imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 3 do Trybu);
2)    oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 1 do uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019).
Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów;
Załącznik nr 1 do Trybu;
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019 r.;
Załącznik nr 3 do Trybu;

czytaj całość: Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego

2019-04-10

Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

9 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Sztumie na zaproszenie Starosty Sztumskiego – Sylwii Celmer odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sztumski oraz przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Przedmiotem spotkania było omówienie problemów dotyczących odbywającego się strajku nauczycieli w podległych placówkach. Ogólnopolski strajk pracowników oświaty objął również placówki powiatowe, za wyjątkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu. Liczba strajkujących nauczycieli na dzień spotkania wynosiła 55 osób, co stanowi 34 procent  wszystkich zatrudnionych, natomiast gotowość do pracy zgłosiło  50 nauczycieli. Podczas akcji strajkowej dyrektorzy zapewniają dzieciom i uczniom niezbędną opiekę.  Tam, gdzie z uwagi na zaistniałą sytuację, nie mogą odbywać się zajęcia edukacyjne zgodnie z planem, prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Mając na uwadze powyższe nadzwyczajne okoliczności, Starosta Sztumski monitoruje na bieżąco sytuację i podejmuje wszelkie możliwe działania związane z zapewnieniem dzieciom i uczniom należytej opieki w trakcie strajku.

czytaj całość: Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

2019-04-09

Uroczystość upamiętniająca 79-rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9-rocznicę katastrofy Smoleńskiej

Starostwo Powiatowe w Sztumie pragnie zaprosić wszystkich Mieszkańców Powiatu na uroczystość upamiętniającą 79-rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9-rocznicę katastrofy Smoleńskiej, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 8.30 przy Głazie Pamięci, znajdującym się przy budynku PKO Bank Polski S.A.

czytaj całość: Uroczystość upamiętniająca 79-rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9-rocznicę katastrofy Smoleńskiej

2019-04-05

Dzień Grzeczności za Kierownicą

Każdy z nas pewnie nie raz zatrąbił bez powodu na innego kierowcę. Życie w ciągłym biegu powoduje, że stale brakuje nam czasu. Żyjemy szybko, spieszymy się do pracy, do domu i z tego powodu, często kultura jazdy kierowców pozostawia wiele do życzenia. Dziś, 5 kwietnia, w Dniu Grzeczności za Kierownicą apelujemy do mieszkańców powiatu o zachowanie rozsądku i zrozumienia dla kierowców poruszających się po naszych drogach wolniej, niż pozwalają na to przepisy o ruchu drogowym. Odrobina życzliwości wobec innych uczestników ruchu drogowego na pewno zaowocuje tym, że będziemy mogli poczuć się bezpieczniej za kierownicą.

czytaj całość: Dzień Grzeczności za Kierownicą

2019-04-04

Święto Wojskowej Służby Zdrowia

Jak powszechnie wiadomo żołnierze czuwają nad naszym bezpieczeństwem, ale czy ktoś czuwa nad nimi? Jak najbardziej! Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2013 roku, 4 kwietnia ustanowiono Świętem Wojskowej Służby Zdrowia. Wojskowa Służba Zdrowia utrzymuje i wzmacnia stan zdrowotny naszych żołnierzy. Zajmuje się również zabezpieczeniem sanitarno-higienicznym i przygotowuje nowych żołnierzy do służby.

Z okazji przypadającego dziś święta Starostwo Powiatowe w Sztumie pragnie serdecznie podziękować WSZ za ich profesjonalną służbę i przypomnieć mieszkańcom o ludziach, którzy dbają o zdrowie naszych żołnierzy.

czytaj całość: Święto Wojskowej Służby Zdrowia

2019-04-03

Przekazanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego

W piątek 29 marca b.r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Mikołajkach Pomorskich. Zakup w kwocie 858.540 zł został sfinansowany przez: Gminę Mikołajki Pomorskie (528.540 zł.), Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy (230.000 zł), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (13.000 zł), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (87.000 zł). Wóz marki MAN, który przekazano, jest sprzętem najwyższej jakości, dzięki niemu nasi strażacy nie będą odbiegali jakościowo od zagranicznych partnerów. W uroczystości przekazania pojazdu wzięło udział wielu zaproszonych gości, m.in. Wicewojewoda Pomorski – Mariusz Łuczyk, Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP- Piotr Socha, Starosta Powiatu Sztumskiego- Sylwia Celmer, Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie - Maria Pałkowska-Rybicka, Komendant Powiatowy PSP w Sztumie - Tomasz Banach, Komendant Powiatowy Policji w Sztumie- Tomasz Czaja Dyrektor ZK Sztum - Jan Morozowski. Starosta Powiatu Sztumskiego wręczając symboliczny upominek dla OSP podkreśliła jaką ważną rolę odgrywają wszyscy strażacy dbając o bezpieczeństwo
i zdrowie mieszkańców.

 

czytaj całość: Przekazanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego

2019-04-02

Światowy Dzień Autyzmu

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Autyzmu. Głównym przesłaniem w tym dniu jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, a charakterystycznym motywem jest kolor niebieski. Z tej okazji Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.  K. Jankowskiej w Uśnicach wraz ze Stowarzyszenie „Do Życia przez Życie” zorganizował Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Sztumskim Centrum Kultury. W uroczystościach wzięli udział Wicestarosta Powiatu Sztumskiego Kazimierz Szewczun oraz Członek Zarządu Powiatu Sztumskiego Sylwia Kubik. W geście solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem Starosta Sylwia Celmer wraz  z pracownikami Starostwa Powiatowego w Sztumie także symbolicznie włączyli się do świętowania tego dnia ubierając się na niebiesko.

czytaj całość: Światowy Dzień Autyzmu

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.