Przejdź do treści

Czwartek, 17.1.2019

Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2018-12-13

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd Powiatu Sztumskiego złożył dziś kwiaty pod Pomnikiem Rodła dla uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego. W tym roku mija 37 lat od tych tragicznych wydarzeń.

czytaj całość: 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

2018-12-11

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTRY

Dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2019 roku”

Zarząd Powiatu Sztumskiego na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2018r poz. 450 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017r poz. 2030 ze zm.) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 roku zapoznał się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w w/w konkursie.

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

czytaj całość: Zawiadomienie

2018-12-11

Powiślański Konkurs Historyczny

Dnia 6 grudnia 2018r. w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie odbył się IV Powiślański Konkurs Historyczny pod nazwa „Armia Krajowa i powojenne losy jej żołnierzy – 70 rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego”. Konkurs zorganizowany został przez Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie pod patronatem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Pomorski oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Do konkursu przystąpiło 19 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z trzech powiatów: sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego.
Laureatami Konkursu w kategorii „Szkoła Ponadgimnazjalna” zostali:
I miejsce -  Daniel Ronowicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie
II miejsce - Michał Kłos uczeń z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie
III miejsce - Zuzanna Kasprzak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie
Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie wręczyli Wicestarosta Powiatu Sztumskiego Pan Kazimierz Szewczun oraz Radny Powiatu Sztumskiego Pan Zbigniew Pędziwilk. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.

czytaj całość: Powiślański Konkurs Historyczny

2018-12-10

Ogłoszenie

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W GDAŃSKU

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1631)

zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego nr  1/2019 na stanowisko:

-STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY – w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Zakład Karny w Sztumie, ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum –13 etatów,

Uwaga:  Zakład Karny w Sztumie, Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, Zakład Karny w Malborku,  Areszt Śledczy  w Starogardzie Gdańskim i Areszt Śledczy w Wejherowie to jednostki przeznaczone do odbywania w nich kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn.  Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i osobista osadzonych.

Służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,    z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej  średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego.

 

Więcej informacji: Ogłoszenie

czytaj całość: Ogłoszenie

2018-12-07

Aktywny samorząd

Dnia 29.11.2018 r. Starosta Powiatu Sztumskiego Sylwia Celmer i Wicestarosta Kazimierz Szewczun w siedzibie Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisali aneks do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,  którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier  ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Łączna wartość uzyskanego dofinansowania w roku 2018 ze środków PFRON wyniosła 127.246,08 zł.

czytaj całość: Aktywny samorząd

2018-12-05

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

Dnia 3 grudnia 2018r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbył się powiatowy finał olimpiady pod hasłem „HIV-AIDS-STOP” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Sztumie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów  z Zespołu Szkół w Sztumie, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i Zespołu Szkół w Dzierzgoniu. Olimpiada miała charakter  testu pisemnego z możliwością wielokrotnego wyboru. Spośród uczestników komisja wyłoniła trzech uczniów z najlepszymi  wynikami. Pierwsze miejsce zdobył  Szymon Kilian uczeń Zespołu Szkół w Sztumie, drugie Katarzyna Żyła również z Zespołu Szkół w Sztumie, natomiast trzecie miejsce zajął  Piotr Rzepka uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach . Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie wręczył Wicestarosta Sztumski Pan Kazimierz Szewczun. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w olimpiadzie.

czytaj całość: Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

2018-12-04

Mikołajki 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach Mikołajek zorganizowało dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej warsztaty świąteczne z Mikołajem orazy wyjazd do Jump City do Gdańska. W warsztatach świątecznych brało udział 19 wychownków. Główną atrakcją spotkania był Mikołaj, który odwiedził Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i wręczył dzieciom paczki świąteczne ze słodkościami. W wyjeździe do Jump City wzięło udział 43 wychowanków, gdzie główną atrakcją były zajęcia ruchowe oraz McDonald's.
W związku ze zbliżającymi się Mikołajkami Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie składa serdeczne życzenia dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

czytaj całość: Mikołajki 2018

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.