Przejdź do treści

Wtorek, 20.2.2018

Imieniny: Anety, Lehca, Leona

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2017-12-07

Informacja w sprawie utrudnia w ruchu drogowym na ul. Polnej w Sztumie

Informujemy, że w dniu 08.12.2017 r. w godzinach przedpołudniowych w związku z  awaryjną naprawą nawierzchni przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 3171G ul. Polna w Sztumie, będzie wyłączony jeden pas ruchu. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w okolicy przejazdu kolejowego.

czytaj całość: Informacja w sprawie utrudnia w ruchu drogowym na ul. Polnej w Sztumie

2017-12-04

I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Złożenie  ślubowania przez nowo wybranych radnych
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przemówienie Starosty Sztumskiego Wojciecha Cymerysa

czytaj całość: I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego

2017-12-04

Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym

Rada Powiatu Sztumskiego krytycznie ocenia niektóre zmiany w Kodeksie Wyborczym zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Za szczególnie niewłaściwe uważamy likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w małych gminach i wprowadzenie wyborów proporcjonalnych.  W znacznym stopniu wpłynie to na upolitycznienie wyborów w tych samorządach i pozbawi szansy na zasiadanie w organach stanowiących, lokalnych liderów i działaczy społecznych. W małych gminach wyborcy kierują się przede wszystkim znajomością konkretnego kandydata a nie preferencjami partyjnymi.

Poważne zastrzeżenia mamy też do zmniejszenia okręgów wyborczych i mniejszej liczby mandatów. Rodzi to podejrzenie, że mandaty będą uzyskiwały komitety wyborcze partii politycznych  o znacznym poparciu społecznym, natomiast komitety obywatelskie, lokalne nie będą brały udziału w podziale mandatów. Będzie to miało negatywny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i samorządności.

Wiele wątpliwości budzi zamiar wprowadzenia  wojewódzkich i powiatowych komisarzy wyborczych, których będzie powoływała Państwowa Komisja Wyborcza wybierana przez polityków. Komisarze uzyskają uprawnienia pozwalające na ingerowanie w pracę organów samorządu terytorialnego w trakcie kampanii wyborczej, będą mogli oceniać i uchylać decyzję rady, wójta, burmistrza i prezydenta. Komisarze będą mieli nieograniczony i niekontrolowany wpływ na tworzenie okręgów wyborczych, bez konsultacji z lokalnymi społecznościami.

W przedłożonym projekcie zniesiono wymóg by kandydat do rady określonej jst był mieszkańcem tej jednostki. Za wystarczające uznano zamieszkiwanie w danym województwie. Uważamy, że lokalna społeczność powinna wybierać rządzących spośród siebie a nie wybierać osoby „przywożone w teczkach”.

Niezależna i sprawnie działająca administracja wyborcza jest fundamentem zaufania obywateli do uczciwości wyborów. Propozycje zgłoszone w projekcie niosą ryzyko upolitycznienia instytucji odpowiadających za przygotowanie i przebieg wyborów. Podważają też stabilność reguł wyborczych i bez odpowiedniej debaty zmieniają drastycznie reguły rywalizacji o władzę w samorządzie terytorialnym tuż przed wyborami.

Apelujemy do posłów, senatorów, Rządu RP i Prezydenta RP o zaniechanie wprowadzenia tych zmian w Kodeksie Wyborczym, które szkodzą zasadom demokracji.


Sztum, 29.11.2017 r.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun

czytaj całość: Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym

2017-12-01

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

Dnia 1 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbył się powiatowy finał olimpiady pod hasłem „HIV – AIDS STOP.” Organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Sztumie i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Malborku. Uczestnikami olimpiady byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów: z Zespołu Szkół w Sztumie, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i Zespołu Szkół w Dzierzgoniu. W pierwszym etapie pisemnym uczniowie rozwiązywali test, do drugiego zakwalifikowało się pięć osób z najwyższymi wynikami, gdzie udzielali odpowiedzi ustnych na wylosowane przez siebie pytania. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy. Pierwsze miejsce zdobył Paweł Tubaja - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, drugie Nikola Dankowska z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, a trzecie Magdalena Paluch z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Sztumie. Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim pozostałym dziękujemy za udział
w konkursie.

czytaj całość: Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

2017-12-01

Plebiscyt Nauczyciel Pomorza 2017

W dniu 29.11.2017 r. podczas sesji Rady Powiatu Sztumskiego Starosta Sztumski, Pan Wojciech Cymerys  i Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego, Pani Jolanta Szewczun wręczyli gratulacje Pani Beacie Ostrowskiej – Nenczak za znalezienie się w prestiżowej dziesiątce plebiscytu Nauczyciel Pomorza 2017 roku.
Konkurs został ogłoszony przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Do udziału w konkursie można było zgłaszać kandydatury pedagogów i wychowawców wszechstronnie kształtujących osobowość młodych obywateli naszego regionu. Samorząd uczniowski Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie zgłosił do konkursu kandydaturę Pani Beaty Ostrowskiej – Nenczak, nauczycielki języka polskiego tutejszej szkoły. Pani Beata znalazła się
w prestiżowym  gronie finalistów plebiscytu Nauczyciel Pomorza z liczbą 24 punktów.

Serdecznie gratulujemy.

czytaj całość: Plebiscyt Nauczyciel Pomorza 2017

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.