Przejdź do treści

Wtorek, 20.10.2020

Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2020-09-30

Szkolenia, mieszkania chronione, kolonie… Szerokie wsparcie dla pieczy zastępczej i wychowanków

Rozstrzygnięto konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług. Głównym celem jest poprawa sytuacji i wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej.

czytaj całość: Szkolenia, mieszkania chronione, kolonie… Szerokie wsparcie dla pieczy zastępczej i wychowanków

2020-09-29

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu z/s w Sztumie ogłosił nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

To już III nabór wniosków o  przyznanie finansowania ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. UWAGA! Wnioski można składać od dnia 21.09.2020r. do dnia 02.10.2020r.

czytaj całość: Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu z/s w Sztumie ogłosił nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2020-09-29

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na dobrostan rolnika, jako jeden z trzech filarów Wizji Zero, obok bezpieczeństwa i zdrowia, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy rolników.

czytaj całość: II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

2020-09-17

81. rocznica agresji ZSRR na Polskę. Szkoły Powiatu Sztumskiego oddały cześć bohaterom...

Z okazji 81 rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 r. oraz Dnia Sybiraka w szkołach Powiatu Sztumskiego miało miejsce upamiętnienie tego tragicznego rozdziału historii.

czytaj całość: 81. rocznica agresji ZSRR na Polskę. Szkoły Powiatu Sztumskiego oddały cześć bohaterom...

2020-09-15

XVIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15zzx Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 22 września 2020r. o godz. 13.00. Zarządzam obradowanie w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

Porządek sesji przewiduje:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu nr XVII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.06.2020 roku.

5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- przygotowana przez Starostę p. Sylwię Celmer i przesłana drogą elektroniczną.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu za I półrocze 2020 roku –przygotowane przez Dyrektor PUP p. Agnieszkę Mackiewicz i przesłane drogą elektroniczną.

7. Stan przygotowań do roku szkolnego 2020/2021- informacja o wynikach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Powiatu Sztumskiego na rok szkolny 2020/2021 – przygotowane przez Dyrektorów Szkół i przesłane drogą elektroniczną.

8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Elblągu i Tczewie ( Nadzór Wodny Elbląg, Malbork, Tczew, Kwidzyn) z działań ustawowych podejmowanych w 2019 roku na terenie powiatu sztumskiego – przygotowane przez Kierowników Nadzorów Wodnych i przesłane w wersji elektronicznej.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przygotowane przez Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Marcina Jarockiego i przesłane drogą elektroniczną.

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku – przygotowane przez  Skarbnika Powiatu Sztumskiego p. Gabrielę Smolińską i przesłane drogą elektroniczną.

11. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 za I półrocze 2020 r. – przygotowane przez  Skarbnika Powiatu Sztumskiego p. Gabrielę Smolińską i przesłane drogą elektroniczną.

12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:

a) w sprawie udzielenia Powiatowi Przemyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie szkód wyrządzonych przez żywioł- referuje Skarbnik Powiatu Sztumskiego p. Gabriela Smolińska

b) o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia 30.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028- referuje Skarbnik Powiatu Sztumskiego p. Gabriela Smolińska

c) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok-referuje Skarbnik Powiatu Sztumskiego   p. Gabriela Smolińska

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/2019 z 30.12.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2020 r.-referuje Skarbnik Powiatu Sztumskiego p. Gabrielę Smolińską

e) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu- referuje Dyrektor PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu p. Agnieszka Mackiewicz

f) zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku- referuje Dyrektor PCPR w Sztumie p. Ewelina Łęgowska

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku przy ul. Reja 8, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego na rzecz Szpitali Polskich S.A. z siedzibą w Katowicach- referuje Wicestarosta p. Kazimierz Szewczun

h) w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/118/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Sztumski Samorządowej Karty Praw Rodzin- referuje radny Powiatu Sztumskiego p. Dariusz Browarczyk

13. Wnioski i oświadczenia.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca

Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek


Wyjaśnienie:

Materiały wskazane w pkt. 4-11 porządku obrad nie będą przedstawiane indywidualnie przez wykonawców na zdalnym posiedzeniu Rady Powiatu Sztumskiego, jedynie przesłane w wersji elektronicznej.

Pytania w przedmiotowych obszarach należy składać w wersji papierowej lub elektronicznej na adres Biura Rady.

>> Plik do pobrania:

Sprawozdania

czytaj całość: XVIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2020-09-15

II Ogólnopolski Dzień Promocji Elewarr – Dożynki 2020

18 września (piątek) odbędzie się II Ogólnopolski Dzień Promocji Elewarr – Dożynki 2020. Elewarr sp. z o.o. jest  spółką Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do 2017 r. Agencji Rynku Rolnego. Zajmuje się magazynowaniem i przechowywaniem zbóż, rzepaku i innych surowców pochodzenia rolniczego oraz obrotem tymi surowcami. Świadczy usługi przechowywania dla podmiotów komercyjnych oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Dodajmy, że oddział spółki znajduje się w Malborku.

czytaj całość: II Ogólnopolski Dzień Promocji Elewarr – Dożynki 2020

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.