Przejdź do treści

Niedziela, 23.9.2018

Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2018-06-21

ĆWICZENIA: "Pożar obiektu Starostwa Powiatowego wraz z sytuacją kryzysową - groźbą użycia niebezpiecznego materiału w stosunku do osób i mienia"

W dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca odbyłby się ćwiczenia obronne we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu sztumskiego. W ramach szkolenia obronnego przeprowadzono powiatowo-gminne ćwiczenie pod nazwą „Działanie sił porządkowych i ratowniczych w akcjach ratunkowych na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń czasu pokojowego pt.: „Pożar obiektu Starostwa Powiatowego wraz z sytuacją kryzysową – groźbą użycia niebezpiecznego materiału w stosunku do osób i mienia”.

czytaj całość: ĆWICZENIA: "Pożar obiektu Starostwa Powiatowego wraz z sytuacją kryzysową - groźbą użycia niebezpiecznego materiału w stosunku do osób i mienia"

2018-06-18

Wizyta delegacji z Niemiec i Gruzji w powiecie sztumskim

Dnia 16.06.2018 roku Powiat Sztumski gościł na swoim terenie delegację z partnerskich powiatów Niemiec i Gruzji. Delegację podejmowali: Starosta Sztumski Wojciech Cymerys, Wicestarosta Antoni Downarowicz, Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Jolanta Szewczun oraz Skarbnik Powiatu Sztumskiego Lucyna Bednarska. W czasie wizyty goście odwiedzili ciekawe miejsca oraz zabytki na terenie powiatu sztumskiego. Dzień rozpoczął się od przywitania gości na Przystani Żeglarskiej w Białej Górze następnie zwiedzano nowoczesną halę udojową w Gospodarstwie Rolnym w Cieszymowie, Basztę w Przezmarku oraz Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim.

czytaj całość: Wizyta delegacji z Niemiec i Gruzji w powiecie sztumskim

2018-06-12

XLII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XL z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.04.2018 roku.
5. Przyjęcie Protokołu nr XLI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.05.2018 roku.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
7. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XLII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2018-06-08

Ogólnopolskie Pogotowie Protestacyjne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce zostaje zawieszone do września 2018 roku

 

Dnia 7 czerwca 2018 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej z Panią Minister Elżbietą Rafalską i Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem. Podczas prowadzonych rozmów uzyskano porozumienie dotyczące zwiększenia środków finansowania na Warsztaty. W związku z powyższym przygotowywane jest Rozporządzenie dotyczące zwiększenia środków finansowych na działalność i funkcjonowanie WTZ od 01 lipca 2018 roku, dlatego też wdrożone już Ogólnopolskie Pogotowie Protestacyjne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce zostaje zawieszone do września 2018 roku.

czytaj całość: Ogólnopolskie Pogotowie Protestacyjne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce zostaje zawieszone do września 2018 roku

2018-06-06

II sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie §1. ust. 1 Regulaminu Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku  stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały NR XIII/84/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku, zwołuję II sesję Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku o godzinie 1300 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Porządek sesji przewiduje:
1.    Otwarcie obrad
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad
3.    Przyjęcie porządku obrad
4.    Obchody Dni Ziemi Sztumskiej – referuje Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Agata Markowicz
5.    Sprawozdanie ustne z Dnia Kolorów – referuje Sekretarz Młodzieżowej Rady Dominik Płotka
6.    Złożenie mandatów przez radnych kończących kadencję
7.     Sprawy różne
8.  Zakończenie obrad

Przewodnicząca Młodzieżowej  
Rady Powiatu Sztumskiego
Agata Markowicz

czytaj całość: II sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.