Przejdź do treści

Wtorek, 24.10.2017

Imieniny: Arety, Marty, Marcina

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2017-09-01

Udzielenie Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/184/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 sierpnia  2017 r.

w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu  pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. -  Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) rada Powiatu sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie  20.000 złotych ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na naprawę dróg po przejściu nawałnicy.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do podpisania umowy na udzielenie pomocy finansowej w kwocie określonej  w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

UZASADNIENIE

Starosta Powiatu Chojnickiego wystąpił z apelem o pomoc finansową do innych samorządów „ Noc z 11 na 12 sierpnia 2017 r. zapisała się czarnymi literami w historii powiatu chojnickiego, a także kilku innych powiatów województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W ciągu pół godziny kataklizm zmiótł z terenu powiatu chojnickiego blisko 16 tys. ha lasów, pozbawił dorobku całego życia kilkaset rodzin, pozostawił ogromne zniszczenia w tysiącach gospodarstw domowych i rolnych, pozrywał linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości. Nawałnica pociągnęła za sobą poważne straty gospodarcze, a co najgorsze - także ofiary śmiertelne i wielu rannych…”. W odpowiedzi na apel Powiat Sztumski postanowił udzielić pomocy finansowej w kwocie 20.000 zł. na remont dróg, które zostały zniszczone podczas nawałnicy.

czytaj całość: Udzielenie Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej

2017-08-31

Oficjalne otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej - ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – Etap II

W dniu 29.08.2017 r. odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – Etap II.
Uroczystego otwarcia drogi dokonali: Starosta Sztumski Wojciech Cymerys, przedstawiciel Wojewody Pomorskiego Ireneusz Szweda oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor.
W uroczystości uczestniczyli również: Wicestarosta Powiatu Sztumskiego Antoni Downarowicz, radni powiatu sztumskiego Zbigniew Zwolenkiewicz, Ryszard Mazerski, Adam Krupa, oraz Burmistrz Dzierzgonia Elżbieta Domańska.
W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną drogi na odcinku 0,899 km wraz z kolektorem odwodnieniowym do jeziora Barlewickiego, ścieżkę pieszo-rowerową o długości 1,166 km, oznakowanie pionowe i poziome drogi.
Inwestycja wykonana została w ramach projektu pn. „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” ze środków  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019  przy wsparciu finansowym Wojewody Pomorskiego oraz Miasta i Gminy Sztum.
Wartość wykonanych prac wyniosła 2 089 427,03 zł brutto.

czytaj całość: Oficjalne otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej - ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – Etap II

2017-08-31

Burze z gradem - ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB

Obszar: województwo pomorskie
Ważność: od 2017-08-31 14:00:00 do 2017-08-31 23:00:00
Przebieg: Prognozowane są burze lokalnie z gradem, w których wysokość opadów wyniesie do 15 mm, lokalnie do 30 mm. Porywy wiatru do 75 km/h.
Prawdopodobieństwo: 90% (Burze z gradem)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-08-31 07:18:00
Synoptyk IMGW-PIB: Marcin Czeczatka
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

OSTRZEŻENIE Nr 69
Burze z gradem/1

czytaj całość: Burze z gradem - ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB

2017-08-25

XXXIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 28 sierpnia 2017 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 28 sierpnia 2017 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.06.2017 roku.
5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XXXIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 28 sierpnia 2017 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

2017-08-23

APEL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO PRZEDSIĘBIORCÓW

W nocy z 11 na 12 sierpnia przez teren województwa pomorskiego przeszła nawałnica o niespotykanej sile, która zniszczyła wiele hektarów lasów, pól uprawnych, pozbawiła dobytku dziesiątki tysięcy mieszkańców naszego regionu.

Dotknięty do głębi rozmiarem szkód, jakie siły przyrody spowodowały na terenie naszego województwa, zwracam się do Państwa z gorącym APELEM O POMOC.

Ofiarami katastrofy zostali nasi sąsiedzi, pozbawieni prądu i wody, oczekują naszej pomocy i wsparcia. Pomóżmy najbardziej potrzebującym poprzez dar serca w formie pomocy rzeczowej lub finansowej. Nie pozostańmy obojętni na ludzką krzywdę, której nie są w stanie odzwierciedlić żadne zdjęcia i relacje telewizyjne. Wobec klęski żywiołowej, która dotknęła nasz region, konieczna jest solidarność i wspólne działania niwelujące szkodę. Samorząd Województwa Pomorskiego w swoim zakresie kompetencji w najbliższym czasie takie działania podejmie.

Głęboko wierzę, że wśród pomagających jak zwykle nie zabraknie pomorskich przedsiębiorców. Serdecznie proszę pomorskie organizacje przedsiębiorców i pracodawców o włączenie się w działania na rzecz poszkodowanych społeczności.

Jeśli chodzi o pomoc materialną, to obecnie najbardziej potrzebne rzeczy to środki czystości, kołdry, pościele, ręczniki, żywność o długim terminie ważności, art. sanitarne i budowlane, woda butelkowana (najlepiej 5 l), agregaty prądotwórcze, sprzęt do usuwania skutków katastrofy.

Proszę także Państwa organizacje, a za Państwa pośrednictwem pomorskich przedsiębiorców, o rozważenie objęcia indywidualną opieką lokalnych przedsiębiorców, którzy w wyniku klęski żywiołowej stracili możliwość normalnego funkcjonowania. Być może dzięki pomocy indywidualnie dobranej do ich specyficznych potrzeb, udzielonej przez innych przedsiębiorców, uda się szybko przywrócić ich firmy do normalnego funkcjonowania na rynku i uchronić zagrożone miejsca pracy.

Wreszcie, proszę o rozważenie, czy pomorscy przedsiębiorcy nie włączyliby się w inicjatywę zorganizowania dzieciom z rodzin poszkodowanych przez kataklizm kolonii poza miejscem zamieszkania, w szczególności na czas usuwania szkód oraz porządkowania ich rodzinnych gospodarstw domowych.

We wszystkich wskazanych wyżej sprawach osobą kontaktową będzie pan Michał Szczupaczyński, którego upoważniłem do koordynowania pomocy dla osób poszkodowanych przez kataklizm: m.szczupaczynski@pomorskie.eu, tel. 502 757 496. Proszę Państwa o wrażliwość ponad podziałami, o wsparcie w każdej możliwej formie już teraz.

Mieczysław Struk

czytaj całość: APEL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.