Przejdź do treści

Sobota, 20.7.2019

Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2019-07-02

XXXIII MIĘDZYNARODOWE REGATY KAJAKOWE O MEMORIAŁ JANA RAABE - 22.06.2019 SZTUM

22 czerwca 2019. na Jeziorze Zajezierskim odbyły się po raz kolejny Międzynarodowe Regaty Kajakowe o Memoriał Jana Raabe. Jan Raabe był inicjatorem wyczynowego kajakarstwa w Sztumie i wychowawcą wielokrotnego Mistrza Świata i Olimpijczyka Grzegorza Śledziewskiego oraz Olimpijek: Jadwigi Bering i Izabeli Antonowicz – Szuszkiewicz.
Regaty o memoriał Jana Raabe cieszą się wśród zawodników oraz sympatyków kajakarstwa dużym uznaniem. Zawody tradycyjnie przeprowadzane są w kategoriach wiekowych: juniorzy starsi - seniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy,dzieci i mastersi. W tym roku memoriałowi przyświecało hasło „I ty możesz być mistrzem! „w 58 wyścigach w szranki stanęło ponad 250 sportowców z 19 klubów z województw: warmińsko - mazurskiego, kujawsko – pomorskiego, zachodnio – pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego ,pomorskiego i zawodnicy z Macedonii.
Regaty są największym sprawdzianem dla zawodników przygotowujących się do takich imprez jak: Mistrzostwa Polski Juniorów i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Młodzieżowych Mistrzostw Polski, są to również jedyne regaty w kraju organizowane nieprzerwanie przez Klub Sportowy ,,Victoria Sztum” przy współorganizacji ze Starostwem Powiatowym w Sztumie oraz lokalnymi darczyńcami i sponsorami.

czytaj całość: XXXIII MIĘDZYNARODOWE REGATY KAJAKOWE O MEMORIAŁ JANA RAABE - 22.06.2019 SZTUM

2019-07-01

Po raz kolejny wręczono nagrody i stypendia sportowe za wysokie wyniki!

Celem stypendiów sportowych lub nagród jest podniesienie poziomu wyszkolenia zawodnika. Podstawą do przyznania w/w wyróżnień jest osiągnięcie przez sportowca wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Kryteria przyznawania gratyfikacji reguluje Uchwała Nr VI/39/2011 rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23.02.2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych lub nagród za wysokie wyniki sportowe.
W dniu 26 czerwca b.r., podczas sesji Rady Powiatu uroczyście wręczono stypendia i nagrody zawodnikom Klubu Sportowego „Victoria”. Wyróżnienia otrzymali: Kamil Jesionkowski, Konrad Draus, Bartłomiej Moszoński oraz Kacper Traczewski, którzy w 2018 r. uzyskali medalowe miejsca podczas Mistrzostw Polski LZS w Wolsztynie. Listy gratulacyjne nagrodzonym sportowcom w imieniu Zarządu Powiatu Sztumskiego wręczyła Starosta Sylwia Celmer i Przewodniczący Komisja Edukacji Adam Krupa.
Serdecznie gratulujemy!

czytaj całość: Po raz kolejny wręczono nagrody i stypendia sportowe za wysokie wyniki!

2019-06-28

Delegacja z Niemiec

20.06. br. na zaproszenie władz samorządowych Powiatu Sztumskiego w  naszym powiecie  gościła 18 osobowa grupa delegatów z partnerskiego powiatu Rotenburg z Niemiec. Delegacji przewodniczył Pan Torsten Lühring – Wicestarosta powiatu Rotebnurg, gości reprezentował Pan Michael Meyer - organizator wyjazdu oraz Pan Stanisław Wiesbaum. Wśród członków delegacji obecny był również Pan Helmut Kropidłowski – przedstawiciel mniejszości niemieckiej w Sztumie.
Program wizyty był dość napięty, gdyż delegaci chcieli zwiedzić jak najwięcej miejsc w naszym powiecie. Po uroczystym przywitaniu gości w budynku Starostwa, złożono kwiaty pod pomnikiem Rodła w Sztumie oraz na dawnym cmentarzu ewangelickim, znajdującym się przy ul. Kochanowskiego. Największym zainteresowaniem cieszyło się Centrum Kultury Chrześcijańskiej „Alyem” , gdzie można było, dzięki uprzejmości pana Sławomira Michalika, poznać historię dawnego Sztumu i zwiedzić stałą wystawę muzealną: „Sztum i Ziemia Sztumska”. Następnie delegacja udała się do mniejszości niemieckiej, mieszczącej się przy ul. Reja w Sztumie, gdzie została gorąco podjęta przez organizatorów spotkania. Nasi goście mieli okazję także zwiedzić Polsko-Amerykańską Klinikę Serca, Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne przy Szpitalu Polskim w Sztumie.  Wizyta zakończyła się uroczystą kolacją, w czasie której obydwie strony zadeklarowały nie tylko chęć kontynuacji współpracy, ale również jej poszerzenie. Reprezentanci Starostwa Powiatowego w Sztumie w najbliższym czasie dokonają rewizyty w partnerskim powiecie Rotenburg.

 

czytaj całość: Delegacja z Niemiec

2019-06-26

Transmisja - IX sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Sztumskiego

Transmisja z IX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Sztumskiego będzie dostępna od godz. 13:00

czytaj całość: Transmisja - IX sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Sztumskiego

2019-06-26

Transmisja - X sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Transmisja z X sesji Rady Powiatu Sztumskiego będzie dostępna od godz. 15:00

czytaj całość: Transmisja - X sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2019-06-25

IX sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.7 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 511) zwołuję IX sesję nadzwyczajną Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie  odwołania Przewodniczącej Rady Powiatu Sztumskiego:
a)    Przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodniczącej Rady Powiatu Sztumskiego,
b)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania tajnego
c)    Wybór Komisji Skrutacyjnej
d)    Głosowanie i ogłoszenie wyników  głosowania
4.    Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego:
a)    Zgłaszanie kandydatur
b)    Wybór Komisji Skrutacyjnej
c)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wyborów
d)    Głosowanie i ogłoszenie wyników wyborów
5.    Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o odwołanie Wicestarosty Powiatu Sztumskiego:
a)    Przedstawienie wniosku o odwołanie Wicestarosty Powiatu Sztumskiego
b)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania tajnego
c)    Wybór Komisji Skrutacyjnej
d)    Głosowanie i ogłoszenie wyniku  głosowania
6.    Wybór Wicestarosty Powiatu Sztumskiego: (w przypadku, gdy wynik głosowania tajnego wskaże na odwołanie wicestarosty):
a) zgłoszenie przez Starostę kandydata na stanowisko Wicestarosty Powiatu
Sztumskiego,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie regulaminu wyboru Wicestarosty Powiatu  Sztumskiego,
d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów,

7.    Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o odwołanie Sylwii Kubik z funkcji członka zarządu Powiatu Sztumskiego i przeprowadzenie głosowania nad tym wnioskiem:
a) przedstawienie wniosku o odwołanie członka zarządu,
b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania tajnego,
c) wybór Komisji Skrutacyjnej,
d) głosowanie i ogłoszenie wyniku  głosowania,
8.    Wybór nowego członka zarządu powiatu sztumskiego (w przypadku gdy wynik głosowania tajnego wskaże na odwołanie Sylwii Kubik z funkcji członka zarządu),
a) zgłoszenie przez Starostę kandydata na stanowisko członka zarządu Powiatu Sztumskiego,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie regulaminu wyboru członka zarządu Powiatu  Sztumskiego,
d) głosowanie i ogłoszenie wyników wyborów
9.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Sztumskiego – referuje radny Zbigniew Zwolenkiewicz.     
10.     Wnioski i oświadczenia.
11.     Sprawy różne.             
12.    Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

czytaj całość: IX sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Sztumskiego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.