Przejdź do treści

Wtorek, 20.2.2018

Imieniny: Anety, Lehca, Leona

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2017-11-22

XXXVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku  poz. 814 z póź. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.10.2017 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XXXVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2017-11-21

Debata dotycząca kondycji pomorskiego szkolnictwa zawodowego

W dniu 16 listopada 2017 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyła się debata dotycząca kondycji pomorskiego szkolnictwa zawodowego, współorganizowana przez „Gazetę Wyborczą”. Na debatę zostali zaproszeni wszyscy starostowie z Województwa Pomorskiego. Podczas spotkania każdy ze starostów podpisał list intencyjny wyrażający wolę podjęcia ścisłej współpracy w celu podnoszenia jakości edukacji i efektywności kształcenia
z wykorzystaniem potencjału i zasobów samorządów lokalnych i regionu, na zasadach równości oraz wzajemnych korzyści.

czytaj całość: Debata dotycząca kondycji pomorskiego szkolnictwa zawodowego

2017-11-20

Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok.

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Rocznego Programu Współpracy Samorządu Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Konsultacje były prowadzone od dnia 16 października do 10 listopada 2017 r.;
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: edukacja@powiatsztumski.pl,

2) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,82-400 Sztum,

3)bezpośrednio poprzez złożenie formularza w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pokój nr 22.


W trakcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły uwagi do projektu uchwały.

czytaj całość: Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok.

2017-11-14

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

W dniu 13 listopada 2017r. Wojewoda Pomorski opublikował wstępną listę rankingową projektów, aplikujących o dofinansowanie w ramach środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Samorząd powiatu sztumskiego złożył wnioski o dofinansowanie 2 projektów w zakresie przebudowy dróg powiatowych, a mianowicie:
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” – wartość projektu 5 457 439,51 złotych,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” – wartość projektu 3 531 446,83 złotych.
Roboty budowlane w ciągu drogi nr 3105G na terenie gminy Sztum obejmą przebudowę ulicy Kochanowskiego i stanowić będą kontynuację inwestycji zrealizowanej w roku bieżącym. Na obszarze administracyjnym Gminy Stary Targ zaplanowano przebudowę odcinka drogi nr 3105G Łoza - Dąbrówka Malborska – Sztum do drogi wojewódzkiej nr 515.
W gminie Mikołajki Pomorskie zaplanowano przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki  Pomorskie – Balewo do miejscowości Dworek.
W efekcie przeprowadzonej oceny merytorycznej pierwszy z wymienionych projektów znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej, zaś drugi zajął 11 lokatę.
Przebudowa drogi nr 3105G została zaplanowana przy udziale finansowym Miasta i Gminy Sztum oraz gminy Stary Targ, z kolei przebudowa w ciągu drogi nr 3114G odbędzie się przy współudziale finansowym gminy Mikołajki Pomorskie.

czytaj całość: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

2017-11-07

ZMIANA NUMERU ALARMOWEGO

Starosta Powiatu Sztumskiego Pan Wojciech Cymerys przypomina wszystkim mieszkańcom o zmianach dotyczących numeru alarmowego sztumskiego pogotowia ratunkowego. Obecnie każdy potrzebujący pomocy ratunkowej jak i będący w stanie zagrożenia życia powinien korzystać z numeru 112


Podstawą funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego jest ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1635), która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2014 i określa zadania i zasady działania CPR-ów w Polsce.
20 maja 2014 weszło w życie rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 574)
Centrum powiadamiania ratunkowego to jednolity system, który obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane na numer alarmowy 112 umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych służb ratowniczych. Operatorzy numerów alarmowych odbierają połączenia, następnie przeprowadzają rozmowę w celu uzyskania odpowiednich informacji i drogą elektroniczną przekazują zgłoszenie do służb ratunkowych.

czytaj całość: ZMIANA NUMERU ALARMOWEGO

2017-10-31

Stypendium Starosty Sztumskiego

Lista uczniów, którzy otrzymali Stypendium Starosty Sztumskiego za II semestr roku szkolnego 2016/2017:

Tomasz Wilewski    Klara Omieczyńska
Katarzyna Kruszyńska    Żaneta Cegłowska
Konrad Abramczyk    Klaudia Długołęcka
Joanna Trzaska    Michalina Nenczak
Sylwia Budka    Rafał Kowal
Paulina Czupyt     Bartosz Mielniczek
Karolina Solka    Dawid Rutkowski
Klaudia Standarska    Agata Kucharska
Klaudia Jarzembińska    Michał Wróbel
Milena Bednarska    Łukasz Zieliński
Natalia Walkiewicz    Sara Gnatek
Amelia Kleina    Kamila Kosmowska
Agnieszka Rakoczy    Karolina Stolska
Justyna Aleksandrowicz    Jakub Nenczak
Anna Jarzembowska    Martyna Mirończuk
Agata Pliszka    Michał Sztandarski
Alicja Zasowska    Edyta Omieczyńska
Sandra Haber    Karolina Słowik
Agata Dunia    Weronika Orlich
Maria Kaczmarek    Anastazja Czarnak
Dominika Szutko    Emanuel Okrój
Natalia Wąsicka    Aleksandra Piecek
Szymon Marusiak    Grzegorz Pajor
Jacek Borkowski    Adrian Rychlewski
Krzysztof Dombrowski    Dominik Wiechowski
Roksana Jarzembińska    Maciej Borsuk
Natalia Westfal    Paulina Zimińska
Małgorzata Książak    Patrycja Kazimierska
Aleksandra Kwiatkowska    Julia Cieplińska
Paulina Magalska    Agata Markowicz
Julia Ossowska    Julia Przedpełska
Martyna Szulc    Szymon Niewdana
Paweł Tubaja     Aleksandra Wyrostek
Michael Witka    Michał Świderski
Zuzanna Domrzalska    Radosław Stankiewicz
Marek Zarański    Julia Kaczmarczyk
Patryk Szymczak    Cezary Kozubal


czytaj całość: Stypendium Starosty Sztumskiego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.