Przejdź do treści

środa, 8.7.2020

Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2020-06-17

Luzowanie obostrzeń. Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają działalność !

 

Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe będą mogli je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii. Podajemy komu przysługuje leczenie uzdrowiskowe.

Leczenie uzdrowiskowe na podstawie potwierdzonego w oddziale wojewódzkim skierowania będzie przysługiwać tym pacjentom, którzy:

- mają potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca - realizacja odbywa się na podstawie tego skierowania,

- mieli rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca,

- musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii (turnus leczniczy trwał poniżej 15 dni),

oraz kolejnym pacjentom oczekującym na rozpoczęcie leczenia.

Osoby, które przerwały leczenie uzdrowiskowe po 15 marca, które trwało poniżej 15 dni, będą mogły kontynuować je na podstawie dotychczasowego skierowania, na takich samych zasadach, jak poprzednio, z uwzględnieniem dni już spędzonych w sanatorium.  Uzdrowisko skontaktuje się z danym pacentem i uzgodni termin, od którego będzie można wznowić leczenie. Termin ten nie może być późniejszy niż 30 września br.

Ważne!

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

 

Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobrań zwanych drive-thru. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Wynik testu przed wyjazdem przekaże pacjentowi uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu - uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590.

 

PUNKT POBRAŃ DLA MIESZKAŃCÓW POW. SZTUSMKIEGO ZNAJDUJE SIĘ Szpitale Polskie spółka akcyjna, ul. Reja 12, tel. 661 944 642, w godz. 08:00 – 10:00.

 

Info: Pomorski NFZ

czytaj całość: Luzowanie obostrzeń. Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają działalność !

2020-06-17

Pomoc Powiatu na opiekę przedszkolną dla dziecka

W ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Powiat Sztumski udzielił dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”. Program poprzez zapewnienie opieki dziecku mieszkanki naszego powiatu, zapewnił możliwość aktywności zawodowej. Kwota dofinansowania wyniosła 3 tys. zł.

Pomoc ta jest udzielana w celu wyeliminowania lub zmniejszenia barier ograniczających  uczestnictwo opiekuna  w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.  
Dzięki temu opiekun uzyskał zorganizowanie opieki przedszkolnej dla swojego dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Na Słonecznej Górce”. Odbyło się to przy wkładzie własnym wynoszącym 15 proc. poniesionych przez opiekuna kosztów.


czytaj całość: Pomoc Powiatu na opiekę przedszkolną dla dziecka

2020-06-17

UWAGA! Piąty nabór. Tarcza antykryzysowa - pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu informuje, że w ramach rządowej Tarczy antykryzysowej wprowadzono piąty już nabór wniosków dla organizacji pozarządowych o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

  1. Tarcza antykryzysowa - pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.

Nabór wniosków od 1 kwietnia 2020r. - w trybie ciągłym.

  1. Tarcza antykryzysowa - piąty nabór wniosków dla organizacji pozarządowych o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Nabór wniosków 16 - 29 czerwca 2020r.

  1. Tarcza antykryzysowa - piąty nabór wniosków dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabór wniosków 16 - 29 czerwca 2020r.

  1. Tarcza antykryzysowa - piąty nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

Nabór wniosków 16 - 29 czerwca 2020r.Dodatkowo prowadzone są nabory wniosków:

  1. Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  • Termin składania wniosków: 15.06.2020r. do 26.06.2020r.
  1. Nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w ramach środków PFRON

Termin składania wniosków: 16.06.2020r. do 29.06.2020r.

czytaj całość: UWAGA! Piąty nabór. Tarcza antykryzysowa - pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.

2020-06-15

Dokonajcie jak najtrafniejszych wyborów!

Drodzy Ósmoklasiści!

Wkrótce w Waszym życiu rozpocznie się nowy etap – nauka w szkole ponadpodstawowej. Może ona potrwać trzy, cztery lub pięć lat. Rekrutacja do szkół powiatu sztumskiego po raz kolejny przeprowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego. Mam nadzieję, że ten sposób naboru zaoszczędzi Wam niepotrzebnego stresu. Skróci też do minimum czas oczekiwania na wyniki.

Oferta szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski, została dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz możliwości przyszłego zatrudnienia. Nasze szkoły mają dobrze wyposażone pracownie, wykwalifikowaną kadrę i oferują wiele zajęć pozalekcyjnych, wspierających przygotowania do egzaminów zewnętrznych oraz umożliwiających rozwijanie zainteresowań. Zależy nam, aby uczniowie zdobywali wiedzę i wykształcenie dające satysfakcję oraz „dobry start” w dalszą edukację na uczelniach wyższych, a co równie ważne - gwarancję pracy.
Drodzy Ósmoklasiści, dokonując wyboru szkoły, powinniście przeanalizować swoje zainteresowania i umiejętności oraz zastanowić się nad tym, co zamierzacie robić w przyszłości aby zrealizować swoje pasje i marzenia. Wybór szkoły ponadpodstawowej to trudna, odpowiedzialna i ważna decyzja. Może ona zaważyć na całym Waszym późniejszym życiu.  
Szczegółowe informacje o szkołach, naborze i elektronicznej rekrutacji znajdują się
na stronie internetowej: www.nabor.pcss.pl/sztum
Życzę Wam trafnych wyborów.

Starosta Powiatu Sztumskiego
Sylwia Celmer


czytaj całość: Dokonajcie jak najtrafniejszych wyborów!

2020-06-15

Egzamin ósmoklasisty – to musisz wiedzieć!

Za Ministerstwem Edukacji Narodowej podajemy informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 16 do 18 czerwca 2020 r. (w terminie głównym).

W 2020 r. egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzany od 16 do 18 czerwca (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem. W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:
- o 60 minut – w przypadku języka polskiego
- o 50 minut – w przypadku matematyki oraz
- o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.
W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych.
Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju arkuszy, w tym:
- 77 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim
- 60 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych.
Największa grupa ósmoklasistów (95,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5 poc. ósmoklasistów.
Ze względu na zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu ósmoklasisty, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w kwietniu 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.).Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.
W plikach zdjęciowych drukujemy szczegółowy harmonogram.
Info: MEN


czytaj całość: Egzamin ósmoklasisty – to musisz wiedzieć!

2020-06-15

Dofinansowanie na zorganizowanie stołówek i kuchni

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” w roku 2020 Powiat Sztumski otrzymał ok. 64 tys. zł dofinansowania. W Polsce w dalszym ciągu można zetknąć się z problemem niedożywienia dzieci. Ponad pół miliona dzieci w Polsce jest głodnych lub niedożywionych - to szacunki Polskiego Czerwonego Krzyża.  Nie mniej ważna jest pomoc szkołom w zorganizowaniu stołówek i wyposażenia o wysokim standardzie.
Problem jest tym groźniejszy, bo niedożywiony młody człowiek nie rozwija się. Fakt niedożywienia dzieci jest nadal aktualny i wciąż dotyka dużą grupę rodzin. Temu wchodzi naprzeciw program, o którym wspomnieliśmy na wstępie. Celem jest wzmocnienie funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków, umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu dziecka w szkole.
Łącznie w województwie pomorskim w ramach tego programu dla samorządów przekazano 2 321 754,76 zł. W lutym 2018 r. Uchwałą Rady Ministrów został ustanowiony wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

PROGRAM UMOŻLIWI:
- Dofinansowanie umożliwi doposażenie i poprawę standardu stołówek.
- Umożliwi zakup niezbędnego wyposażenia w tym umywalek z instalacją ciepłej i zimnej wody.
- Pozwoli na doposażenie stanowisk służących sporządzaniu potraw i napojów.
Szkoły będą mogły także zakupić zestaw garnków i innych naczyń kuchennych oraz narzędzi i urządzeń takich jak: piekarnik z termoobiegim czy roboty kuchenne. Ważna jest także możliwość zorganizowania miejsc wydawania posiłków oraz stanowiska do mycia naczyń.
Z takiego rozwiązania skorzystała Szkoła Podstawowa w Specjalnym Osrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Wojewody Pomorskiego. Do Starostwa Powiatowego w Sztumie wpłynęła informacja o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy. Szkoła otrzymała pełną kwotę, o którą wnioskowała, tj. 63 998,59 zł. W ramach Programu, Organ Prowadzący ma obowiązek zapewnienia wkładu własnego, który w tym przypadku wynosi 15 999,66. Wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na doposażenie kuchni  nowoczesne sprzęty i wymianę mebli, urządzeń, które w znaczny sposób usprawnią pracę Ośrodka.    
czytaj całość: Dofinansowanie na zorganizowanie stołówek i kuchni

2020-06-10

Warsztaty Terapii Zajęciowej wznowiły działanie w pełnym wymiarze

W ostatni wtorek Starosta Sylwia Celmer z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Eweliną Łęgowską odwiedziły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu oraz Koniecwałdzie. Okazją do tego spotkania było wznowienie pełnego zakresu działalności po okresie przerwy, trwającej od 12 marca br. Kierownicy ośrodków otrzymali także umowy o dofinansowanie.

Dodajmy, że w najtrudniejszym okresie kontakt z uczestnikami zajęć utrzymywany był poprzez internet. Zajęcia w placówce zostały zawieszone zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Starosta i Dyrektor zapoznali się ze wszystkimi obowiązującymi procedurami sanitarnymi, których należy dopełnić. Przekazano również Warsztatom płyny do dezynfekcji.

- Warsztaty finansowane są ze środków PFRON oraz Starostwa Powiatowego w Sztuie. Stwarzają osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej – tłumaczy Dyrektor Ewelina Łęgowska. - Obejmują opieką 51 osób niepełnosprawnych. Ze względu na ograniczoną powierzchnię, by sprostać wszystkim wymogom uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Zajęcia prowadzone są w cyklach tygodniowych – podczas, gdy uczestnicy pierwszej grupy pracują i korzystają z rehabilitacji w placówce, druga grupa działa pozostając w domu.

Pani Starosta po zapoznaniu się z funkcjonowaniem warsztatów życzyła wszystkim, w tym trudnym czasie, dużo zdrowia i wytrwałości w działaniu.

Podczas wizyty zostały również przekazane Kierownikom WTZ umowy o dofinansowanie ich działalności. W roku 2020 r. dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie wyniesie 532 896 zł i 59 211zł ze środków Powiatu Sztumskiego, natomiast WTZ Dzierzgoń w bieżącym roku otrzymają 512 400 zł z PFRON i 56 933zł ze środków Starostwa.

czytaj całość: Warsztaty Terapii Zajęciowej wznowiły działanie w pełnym wymiarze

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.