Przejdź do treści

Niedziela, 18.3.2018

Imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2017-12-20

XXXVII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku  poz. 814 z póź. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXVI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.11.2017 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.


czytaj całość: XXXVII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2017-12-18

Wigilia Środowiskow

W dniu 14 grudnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach odbyła się coroczna Wigilia Środowiskowa. Gościł na niej Starosta Sztumski Wojciech Cymerys. W uroczystości wzięli udział rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły, pracodawcy, absolwenci, przedstawiciele współpracujących ze szkołą organizacji i instytucji.  Spotkanie rozpoczęło przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez szkolną grupę teatralną i wokalno-muzyczną.
Goście mieli również okazję spróbować tradycyjnych potraw wigilijnych, przygotowanych przez uczniów szkoły. Obdarowani również zostali drobnym upominkiem w postaci świątecznych pierników.

czytaj całość: Wigilia Środowiskow

2017-12-08

Jubileusz 70 – lecia działalnośći Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie

Dnia 24.11.2017 r. odbyła się uroczystość obchodów 70 – lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Anny w Sztumie. Na uroczystość zostali zaproszeni goście m. in. Senator RP Leszek Czarnobaj, Starosta Sztumski Wojciech Cymerys, Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Jolanta Szewczun. Po mszy świętej zebrani goście i poczty sztandarowe udały się bulwarem sztumskim pod budynek cechu na odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Poświęcenia dokonał kapelan Rzemiosła Sztumskiego ks. Andrzej Starczewski. Kolejnym punktem programu był przemarsz bulwarem zamkowym wszystkich zebranych do Sztumskiego Centrum Kultury na dalszy ciąg uroczystości. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu oraz przywitaniu gości wręczone zostały odznaczenia regionalne i rzemieślnicze. Starosta Sztumski wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Sztumskiego wręczyli Medale Honorowe „W Uznaniu Zasług dla Powiatu Sztumskiego”. Medale otrzymali: Andrzej Wesołowski, Zbigniew Laskowski, Wiesław Szajda, Gerhard Radtke i Waldemar Wiśniewski.
Serdecznie gratulujemy osobom odznaczonym

 

czytaj całość: Jubileusz 70 – lecia działalnośći Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie

2017-12-07

Informacja w sprawie utrudnia w ruchu drogowym na ul. Polnej w Sztumie

Informujemy, że w dniu 08.12.2017 r. w godzinach przedpołudniowych w związku z  awaryjną naprawą nawierzchni przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 3171G ul. Polna w Sztumie, będzie wyłączony jeden pas ruchu. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w okolicy przejazdu kolejowego.

czytaj całość: Informacja w sprawie utrudnia w ruchu drogowym na ul. Polnej w Sztumie

2017-12-04

I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Złożenie  ślubowania przez nowo wybranych radnych
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przemówienie Starosty Sztumskiego Wojciecha Cymerysa

czytaj całość: I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego

2017-12-04

Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym

Rada Powiatu Sztumskiego krytycznie ocenia niektóre zmiany w Kodeksie Wyborczym zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Za szczególnie niewłaściwe uważamy likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w małych gminach i wprowadzenie wyborów proporcjonalnych.  W znacznym stopniu wpłynie to na upolitycznienie wyborów w tych samorządach i pozbawi szansy na zasiadanie w organach stanowiących, lokalnych liderów i działaczy społecznych. W małych gminach wyborcy kierują się przede wszystkim znajomością konkretnego kandydata a nie preferencjami partyjnymi.

Poważne zastrzeżenia mamy też do zmniejszenia okręgów wyborczych i mniejszej liczby mandatów. Rodzi to podejrzenie, że mandaty będą uzyskiwały komitety wyborcze partii politycznych  o znacznym poparciu społecznym, natomiast komitety obywatelskie, lokalne nie będą brały udziału w podziale mandatów. Będzie to miało negatywny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i samorządności.

Wiele wątpliwości budzi zamiar wprowadzenia  wojewódzkich i powiatowych komisarzy wyborczych, których będzie powoływała Państwowa Komisja Wyborcza wybierana przez polityków. Komisarze uzyskają uprawnienia pozwalające na ingerowanie w pracę organów samorządu terytorialnego w trakcie kampanii wyborczej, będą mogli oceniać i uchylać decyzję rady, wójta, burmistrza i prezydenta. Komisarze będą mieli nieograniczony i niekontrolowany wpływ na tworzenie okręgów wyborczych, bez konsultacji z lokalnymi społecznościami.

W przedłożonym projekcie zniesiono wymóg by kandydat do rady określonej jst był mieszkańcem tej jednostki. Za wystarczające uznano zamieszkiwanie w danym województwie. Uważamy, że lokalna społeczność powinna wybierać rządzących spośród siebie a nie wybierać osoby „przywożone w teczkach”.

Niezależna i sprawnie działająca administracja wyborcza jest fundamentem zaufania obywateli do uczciwości wyborów. Propozycje zgłoszone w projekcie niosą ryzyko upolitycznienia instytucji odpowiadających za przygotowanie i przebieg wyborów. Podważają też stabilność reguł wyborczych i bez odpowiedniej debaty zmieniają drastycznie reguły rywalizacji o władzę w samorządzie terytorialnym tuż przed wyborami.

Apelujemy do posłów, senatorów, Rządu RP i Prezydenta RP o zaniechanie wprowadzenia tych zmian w Kodeksie Wyborczym, które szkodzą zasadom demokracji.


Sztum, 29.11.2017 r.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun

czytaj całość: Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.