Przejdź do treści

Wtorek, 28.3.2017

Imieniny: Anieli, Kasrota, Soni

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2016-12-05

Otwarcie sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu

Dnia 2 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu. W ramach inwestycji dobudowano nowoczesną salę sportową wraz z łącznikiem do istniejącej części Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu.
Ponadto powstały 4 dodatkowe sale dydaktyczne, zaplecze sanitarno-szatniowe oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy oraz pomieszczenia: techniczne, gospodarcze i garaż dwustanowiskowy. Dodatkowo wybudowano zbiornik p. pożarowy, chodniki, drogi oraz miejsca parkingowe.
Główna część budynku – sala sportowa, oprócz ćwiczeń gimnastycznych pozwala na uprawianie m.in. gry w: koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, piłkę halową i tenisa ziemnego na boisku o pow. 290 m². Cały dwukondygnacyjny obiekt uzyskał powierzchnię użytkową 740 m² i kubaturę 3.700 m³, przy wysokości całkowitej ponad 9,0 m.
Koszt całkowity inwestycji, w całości pokryty z budżetu Powiatu Sztumskiego, nie przekroczył 2,7 ml. zł i powstał w ciągu 9 miesięcy, dzięki sprawnemu działaniu firmy wykonawczej ROMBUD z Olsztyna, pod ścisłym nadzorem autora projektu firmie A.M. Nieruchomości z Dzierzgonia.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Władze samorządowe Powiatu Sztumskiego, Radni Powiatu Sztumskiego, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie a także Dyrektorzy Jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.  
W czasie trwania uroczystości Starosta Powiatu Sztumskiego pogratulował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego jakże pięknego obiektu oraz przeczytał list gratulacyjny od Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha. Całość uroczystości uświetniły liczne występy wychowanków ośrodka. Na uwagę zasłużyły również przepiękne ozdoby świąteczne, które można było zauważyć na każdym kroku.

 

 

czytaj całość: Otwarcie sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu

2016-12-01

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały
nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia  29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

czytaj całość: Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

2016-11-23

III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Biegu na Orientację

W "Lasku Betoniarskim", w Dzierzgoniu, 05 listopada 2016 roku odbyły  się III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego, IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Dzierzgoń oraz II Otwarte Mistrzostwa Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w Biegu na Orientację. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, współorganizatorem Powiat Sztumski a partnerem Stowarzyszenie Norwid w Dzierzgoniu przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, LGD ”Kraina Dolnego Powiśla”, PUP w Dzierzgoniu, RTI w Dzierzgoniu oraz Pośrednictwa Ubezpieczeniowego s.c. E. i K. Nazarewicz. Bieg odbywał się w jedenastu kategoriach, do których zgłosiło się 100 zawodników z powiatu sztumskiego, elbląskiego i ostródzkiego. Na pokonanie  trasy wyznaczonej na mapie „Norwidówka” uczestnicy mieli godzinę.

czytaj całość: III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Biegu na Orientację

2016-11-21

XXVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się  29 listopada  2016 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.10.2016
5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XXVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2016-11-14

Umowy na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 9 listopada  2016r. w Gdańsku zostały podpisane umowy  na realizację projektów w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”.
W ramach umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

czytaj całość: Umowy na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.