Przejdź do treści

środa, 24.5.2017

Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2017-03-24

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonych przez Komisję Konkursową protokołów
z dnia 2-3 marca 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następujące oferty w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Stowarzyszenie „Do życia przez życie” w Uśnicach.
2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska oddział w Sztumie.
3. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu;
Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich;
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie;  
Stowarzyszenie „Do Życia przez Życie” w Uśnicach;
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce”;
Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś”;
Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra;
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  Niepełnosprawnej Koniecwałd.
Poniżej załączono protokoły z obrad komisji oraz Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów.

>> Plik do pobrania:

Uchwała oraz protokoły

czytaj całość: OGŁOSZENIE

2017-03-23

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017r.

Starostwo Powiatowe w Sztumie informuje, iż na terenie Powiatu Sztumskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach:
od 27.03.2017r. do 07.04.2017r.
Początek kwalifikacji od godz. 800
Powiatowa Komisja Lekarska od godz. 900

Miejscem stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej jest:
Sala mieszcząca się w budynku na terenie kompleksu szpitalnego w Sztumie przy ul. Reja 12.

Dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej poszczególnych gmin powiatu wyznaczono następujące dni:
Miasto i Gmina Sztum:        27.03.2017r. – 30.03.2017r.
Miasto i Gmina Dzierzgoń:    31.03.2017r. – 03.04.2017r.
Gmina Stary Targ:            04.04.2017r.
Gmina Stary Dzierzgoń:        05.04.2017r.
Gmina Mikołajki Pomorskie:    06.04.2017r.
Kobiety:                07.04.2017r.

Zgłaszający się do kwalifikacji wojskowej winni posiadać:
1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Posiadaną dokumentację lekarską dotyczącą stanu zdrowia.
3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 (bez nakrycia głowy).
4. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

czytaj całość: KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017r.

2017-03-23

Licealiada

W dniu 21 marca 2017 roku w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie odbyła się Licealiada pod hasłem – „Cyberprzemoc – hejtom i agresji w internecie ”. Celem tegorocznej licealiady było zwrócenie uwagi uczniów na rosnący problem przemocy i agresji w sieci.
Po raz pierwszy Licealiadę zorganizowano w 2000 roku, pomysłodawczynią oraz wieloletnią organizatorką była Pani Leokadia Ćwirko-Zielińska, której to imieniem nazwano coroczny konkurs literacki odbywający się podczas trwania Licealiady.
W uroczystości wziął udział Starosta Sztumski Pan Wojciech Cymerys, który w imieniu samorządu powiatowego ufundował czek dla najlepszej klasy. Zwycięzcami okazała się klasa II A, której wychowawczynią jest Pani Beata Ostrowska-Nenczak.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!czytaj całość: Licealiada

2017-03-20

Dofinansowanie projektu - Przebudowa 4,489km dróg w powiecie sztumskim

W dniu 20 marca 2017r.  Zarząd Powiatu Sztumskiego zawarł umowę z Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelichem o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa 4,489km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” ze środków  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Wartość projektu wynosi 3 819 588,71 złotych brutto, z czego pozyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 1 909 794,71 złotych. Wkład własny projektu został zabezpieczony na podstawie porozumień partnerskich przez samorząd powiatowy oraz trzy samorządy gminne partycypujące finansowo w kosztach projektu, według poniższego zestawienia:

Miasto i Gmina Sztum
Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G Sztum, ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina etap II,  długość odcinka 0,899km

Miasto i Gmina Dzierzgoń
Przebudowa drogi powiatowej nr 3159G – ul. Reja w Dzierzgoniu,  długość odcinka 0,150km

Gmina Stary Dzierzgoń
Przebudowa drogi powiatowej nr 3145G DW 515 Górki – (Obrzynowo), odcinek Monasterzysko Wielkie - Górki,  długość odcinka 3,440km

czytaj całość: Dofinansowanie projektu - Przebudowa 4,489km dróg w powiecie sztumskim

2017-03-20

XXIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 27 marca  2017 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXVIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31.01.2017
5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XXIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2017-03-20

Budową obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 10 marca br. rozpoczęto prace budowlane związane z „Budową obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji powstaną następujące zadania infrastrukturalne:

•    budowa nowoczesnego obiektu dydaktycznego do kształcenia zawodowego dla potrzeb pracowni produkcji roślinnej, pracowni produkcji zwierzęcej, pracowni techniki rolniczej (branża środowisko), pracowni napraw pojazdów samochodowych, pracowni metrologii, linia diagnostyczna do badania pojazdów samochodowych (branża transport, logistyka i motoryzacja)
•    wyposażenie pracowni produkcji roślinnej, pracowni produkcji zwierzęcej, pracowni techniki rolniczej (branża środowisko), pracowni napraw pojazdów samochodowych, pracowni metrologii, linia diagnostyczna do badania pojazdów samochodowych (branża transport, logistyka i motoryzacja), pracownia urządzeń techniki komputerowej, robotyki i prototypownia układów elektronicznych, pracownia aplikacji internetowych i baz danych, pracownia sieci komputerowych i interfejsów HMI (branża ITC i elektronika).
Budowę budynku w kształcie litery „L” o pow. zabudowy 753 m² dla max 112 uczniów realizuje firma „MSP SMOK Sp.j.” ze Starogardu Gdańskiego.

Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec stycznia 2018 r.

Koncepcja

czytaj całość: Budową obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych

2017-03-20

VII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle w Starym Polu

W Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Oddział w Starym Polu,  w czwartek 16 marca 2017 r. odbył się VII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle. Turniej miał charakter eliminacji powiatowych do udziału w ,,XIV Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich”.

W turnieju wzięły udział koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia z Żuław i Powiśla. Powiat sztumski reprezentowany był przez Stowarzyszenie  ,,Forum Żuławskich Dziewczyn” z Żuławki Sztumskiej oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,,Mikołajczanki” z Mikołajek Pomorskich. W ramach zmagań turniejowych Panie uczestniczyły w pięciu konkurencjach m.in. taniec do piosenki z bajki czy własnoręcznie zrobiona tablica „Pokolenia”.

Komisja turniejowa wyłoniła laureatów z poszczególnych powiatów. Powiat sztumski w XIV Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich reprezentować będzie Stowarzyszenie ,,Forum Żuławskich Dziewczyn” z Żuławki Sztumskiej. Stowarzyszenia z terenu powiatu sztumskiego otrzymały upominki, które osobiście wręczył Starosta Powiatu Sztumskiego Pan Wojciech Cymerys. ,,Forum Żuławskich Dziewczyn” z Żuławki Sztumskiej otrzymało również specjalna nagrodę ufundowaną przez Pomorska Izbę Rolniczą.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

czytaj całość: VII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle w Starym Polu

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.