Przejdź do treści

Poniedziałek, 17.12.2018

Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2018-10-09

Równać Szanse

Fundacja Pokolenia Serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe dot. konkursu grantowego „Równać Szanse”:

10  października (środa) godz. 17:00 w biurze Fundacji Pokolenia
(ul. Obrońców Westerplatte 6, Tczew).

Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom: bibliotek, domów kultury, świetlic, organizacji pozarządowych (w tym OSP) i grup nieformalnych osób dorosłych, działających lub chcących działać na rzecz młodzieży z obszarów wiejskich i małych miast.
Podczas zajęć mowa będzie o tym jak ubiegać się o dotacje (do 8500zł) w ramach konkursu i jak planować projekty w ramach RS. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Operatora dla woj. pomorskiego – Stowarzyszenia Światowid z Wielkopolski.
Udział bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek w trakcie zajęć! Zgłoszenia poprzez formularz on-line.

Więcej szczegółów odnośnie spotkania i samego Programu "Równać Szanse" na stronie: http://fundacjapokolenia.pl/tczew-szkolenie-program-rownac-szanse/

czytaj całość: Równać Szanse

2018-10-05

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Powiatu Sztumskiego na rok 2019, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami, a Powiatem Sztumskim. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu sztumskiego.

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 5 października 2018 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na 19 października 2018 r.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie na formularzu określonym Uchwałą Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: edukacja@powiatsztumski.pl,

2) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,

3) bezpośrednio poprzez złożenie formularza w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pokój nr 22.

Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie www.powiatsztumski.pl w aktualnościach oraz zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”.

>> Pliki do pobrania:

Roczny Program Współpracy na rok 2019

Formularz do konsultacji rocznego programu współpracy

czytaj całość: Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-10-02

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

WOJEWODZTWO POMORSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 50
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:52 dnia 02.10.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia  SILNY WIATR 1
Obszar powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski
Ważność od godz. 21:00 dnia 02.10.2018 do godz. 16:00 dnia 03.10.2018
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich.
Prawdopodobieństwo 85%

czytaj całość: OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

2018-09-25

INFORMACJA

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO
DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE
STYPENDIUM STAROSTY SZTUMSKIEGO


Zgodnie z uchwałą nr XVI/99/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego informuję, iż istnieje możliwość składania wniosku o przyznanie stypendium Starosty Sztumskiego dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Sztumie w terminie do 8 października 2018 roku.


czytaj całość: INFORMACJA

2018-09-25

Dożynki Powiatowe

W dniu 23 września br. w Barlewiczkach odbyły się Dożynki Powiatowe oraz uroczyste otwarcie warsztatów. Dożynki Powiatowe rozpoczęły się Mszą Dożynkową w Kościele pod wezwaniem św. Anny w Sztumie.
Po mszy świętej Korowód Dożynkowy przeszedł do Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, gdzie uczniowie z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu obtańczyli wieńce dożynkowe. Starosta Powiatu Sztumskiego Wojciech Cymerys powitał przybyłych gości,a rolnikom podziękował za trud włożony w całoroczną pracę. Następnie Starostowie tegorocznych Dożynek: Maria i Ludwik Sander przekazali Tradycyjny Chleb Dożynkowy Gospodarzom, którymi byli: Wojciech Cymerys Starosta Powiatu Sztumskiego oraz Jolanta Szewczun Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego.
W tym dniu Wojciech Cymerys Starosta Powiatu Sztumskiego oraz Teresa Skolimowska Przewodnicząca Kapituły Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego wręczali Medale w Uznaniu Zasług dla Powiatu Sztumskiego: Danucie Barańskiej, Maciejowi Kopij, Stanisławowi Kuczyńskiemu, Józefowi Sarnowskiemu, Lucynie Bednarskiej, Marzenie Zawiszy oraz Wiesławowi Pawlikowskiemu.
Po tradycyjnych obrzędach dożynkowych zebrani goście przeszli pod nowo wybudowane warsztaty, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi i oficjalne ich otwarcie. Wstęgę przecięli: Wojciech Cymerys Starosta Powiatu Sztumskiego, Jolanta Szewczun Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego, Marzena Zawisza Dyrektor ZSZ w Barlewiczkach, Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Brygida Rutkowska – Piszcz Wicedyrektor ZSZ w Barlewiczkach,  Piotr Smolarczyk Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu w ZSZ w Barlewiczkach, Andrzej Wesołowski Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie, Jarosław Filipczak Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Mirosław Ksepka Zastępca Dyrektora Młodzieżowej Spółdzielni Pracy SMOK.
Podczas imprezy dla dzieci przygotowano liczne darmowe atrakcje tj.: elektryczne samochodziki, watę cukrową, popcorn, dmuchańce, zabawy i gry przygotowane przez animatorów oraz pokaz sprzętu strażackiego i policyjnego.
Całodzienne uroczystości uświetniły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.
Na zakończenie dożynek odbył się koncert zespołu Dual Voice and Girls.

 

czytaj całość: Dożynki Powiatowe

2018-09-17

XLV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j
Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XLIV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28.08.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XLV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.