Przejdź do treści

Wtorek, 19.6.2018

Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2018-03-21

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2018 z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2018 z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.
Na zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej wpłynęły 4 oferty złożone przez:
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie na zadanie pod nazwą: „Flora i fauna Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku”;
- Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich na zadanie pod nazwą: „Zdrowy i aktywny mieszkaniec Powiatu Sztumskiego”;
- Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich na zadanie pod nazwą: „Zdobywanie nowych umiejętności muzycznych poprzez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Powiatu Sztumskiego”;
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu na zadanie pod nazwą: „Organizacja wycieczki Szczecin i okolice”.
Na podstawie protokołu przedłożonego przez Komisję Konkursową z dnia 13.03.2018 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego Uchwałą nr 246/2018 z dnia 19.03.2018 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej wybiera do realizacji zadania publicznego wszystkie w/w oferty w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.
Poniżej załączono Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów.

Uchwała NR 246/2018 Zarządu  Powiatu Sztumskiego z dnia 19marca 2018 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

czytaj całość: Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2018 z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

2018-03-21

Informacja

Uchwała NR 245/2018 ZARZĄDU  POWIATU SZTUMSKIEGO z  dnia 19 marca  2018 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała NR 246/2018 Zarządu  Powiatu Sztumskiego z dnia 19marca 2018 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

 

Uchwała NR 247/2018 ZARZĄDU  POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 19 marca 2018 ROKU

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 r. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

czytaj całość: Informacja

2018-03-20

XXXIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j
Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXVIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie za 2017 rok – referuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Bulkowska.
8. Informacja z działalności i realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie za 2017 rok – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie Agnieszka Mackiewicz  

czytaj całość: XXXIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2018-03-16

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Dnia 15 marca 2018 roku o godzinie 9:00 w sali Starostwa Powiatowego  w Sztumie odbył się już po raz XIII powiatowy etap Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

W konkursie wzięło udział 10 uczniów ze szkół średnich oraz 6 uczniów ze szkół gimnazjalnych i podstawowych. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, a kolejność na podium ustaliła dopiero dogrywka. Uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy. W kategorii gimnazjalistów zwyciężyli następujący uczniowie:
1.    Agata Kwiatkowska, Gimnazjum Publiczne im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku,
2.    Agata Lityńska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
3.    Zuzanna Walczak, Zespół Szkół im. św. Huberta w Czerninie.

czytaj całość: Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

2018-03-15

Informacja

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  dotyczące obowiązków i sankcji wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2016 r.
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.).

czytaj całość: Informacja

2018-03-14

X EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie:  http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2018 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

czytaj całość: X EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

2018-03-12

Informacja

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych

Uprzejmie informujemy, iż Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, na spotkanie z przedstawicielami Narodowego Instytutu Wolności, na którym zaprezentowany zostanie Regulamin konkursu FIO 2018 oraz zasady ubiegania się o dotację w ramach przedmiotowego konkursu.
Spotkanie odbędzie się w dniu 20 marca (wtorek) b.r. o godz. 10.00 w Historycznej Sali BHP, Gdańsk, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 (bud. 131A, dawniej ul. Doki 1).  Spotkanie to jest organizowane w ramach cyklu spotkań regionalnych na temat FIO 2018.
Poniżej program ww. spotkania i formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń elektronicznie na adres e-mail: fio@gdansk.uw.gov.pl.
Osoba do kontaktu Pan Jarosław Rutkowski – Koordynator Wojewody Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 30 77 227.

Program spotkania

czytaj całość: Informacja

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.