Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg


Pierwsza rejestracja pojazdu zakupionego na terenie RP

1. Wymagane dokumenty:
a) wniosek;
b) dowód własności pojazdu;
c) karta pojazdu;
d) wyciąg ze świadectwa homologacji lub decyzja o zwolnieniu pojazdu z homologacji;
e) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy;
f) oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów;
g) dowód osobisty.

2. Opłaty:
a) Samochód (178,50 zł – opłata komunikacyjna, 2,00 zł - opłata ewidencyjna);
b) Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl (120,00 zł – opłata komunikacyjna, 1,50 zł – opłata
ewidencyjna);
c) Motorower (110,00 zł – opłata komunikacyjna, 1,50 zł – opłata ewidencyjna)

3. Termin załatwienia sprawy:
W dniu złożenia wniosku Interesant otrzymuje tymczasowy dowód rejestracyjny (PC), stały
dowód rejestracyjny otrzymuje w ciągu 30 dni.

4. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział: Wydział Komunikacji
Nr telefonu: (055) 267 74 48
Godziny pracy:
- poniedziałk, wtorek, środa w godzinach od 7.30 do 15.00
- czwartek, piątek od 7.30 do 14.00