Wykaz wydziałów Starostwa Powiatowego


Nazwa Wydziału
Naczelnik Wydziału

Telefon
e-mail

Godziny pracy
pon. - piątek
Numer pokoju

SEKRETARIAT

tel. (055) 267 74 41
fax. (055) 267 74 42
sekretariat@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr: 22

Starosta
Sylwia Celmer

7.30 - 15.30
Pokój nr : 23
(sekretariat)

Wicestarosta
Kazimierz Szewczun

(055) 267 74 41
wicestarosta@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr : 24
(sekretariat)

Sekretarz Powiatu
HALINA GIERAŁA

(055) 267 74 32
sekretarz@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr : 16

Wydział Finansowy
Skarbnik Powiatu

LUCYNA BEDNARSKA

(055) 267 74 40
skarbnik@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr : 21

Wydział
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

ADRIANA DOBRZYŃSKA

(055) 267 74 33
ochrona.srodowiska@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr : 17

Wydział Komunikacji,
Transportu i Dróg

MACIEJ DERBICH

Prawo Jazdy - (055) 267 74 50

Rejestracja Pojazdów - (055) 267 74 48

Utrzymanie dróg - (055) 267 74 51

Maciej Derbich - (055) 267 74 52
komunikacja@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr : 32

Wydział Edukacji,
Ochrony Zdrowia,
Kultury i Sportu

ANETA KWIATKOWSKA

(055) 267 74 45
edukacja@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr : 25

Wydział Organizacji,
Nadzoru i Kadr

(055) 267 74 29
organizacyjny@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr : 13

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
HALINA GIERAŁA

(055) 267 74 32
rzecznik.konsumentow@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr : 16

Wydział Architektury,
Budownictwa
i Rozwoju Powiatu

WOJCIECH BABALSKI

(055) 267 74 53
architektura@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr : 33

Wydział Geodezji,
Kartografii,
Katastru i Nieruchomości

Krystyna Szczepanek – Geodeta Powiatowy

(055) 267 74 81
geodezja@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
budynek przy
ul. Mickiewicza 39a

Stanowisko
ds. Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych

RENATA RUDA

(055) 267 74 26
zarzadzanie.kryzysowe@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr : 15

Radca prawny
STANISŁAW ZIĘTEK

(055) 267 74 31

wtorek i czwartek
9.00 - 14.00
Pokój nr : 12

Stanowisko
ds. Pozyskiwania
Środków Pozabudżetowych

SEBASTIAN SZOTA

(055) 267 74 56
powiatsztumski@wp.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr : 35

Biuro Rady Powiatu

Lilianna Andrzejczuk - Wyłupska

(055) 267 74 23
biuro.rady@powiatsztumski.pl

7.30 - 15.30
Pokój nr : 07

Biuro
Obsługi Interesantów

(055) 267 74 20

7.30 - 15.30
Pokój nr : 03