Przejdź do treści

Piątek, 5.6.2020

Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

Powiat Sztumski

2013-12-18

Dobry zawód gwarancją lepszego startu - Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach - Opis Projektu

Projekt nr WND-POKL.09.02.00-22-159/12 pn.:
„Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Cel główny projektu: Podniesienie poziomu edukacji  w obszarze kompetencji kluczowych i zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach u 75 uczniów poprzez wdrożenie do 31.07.2015r. programu rozwojowego

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cykl zajęć pozalekcyjnych
Zadanie polegać będzie na 2-letnim cyklu zajęć pozalekcyjnych dla 14dziewcząt i 61chłopców chcących rozwijać swoje indywidualne zainteresowania, szczególnie w zakresie przedsiębiorczości, informatyki, oraz OZE. Działanie będzie wdrażane przez ZSZ Barlewiczki w okresie wrzesień 2013- czerwiec 2014 oraz wrzesień 2014 – czerwiec 2015.
Zaplanowano zajęcia doradcze dla 75 uczniów  w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej obejmujące swym zakresem m.in. przedsiębiorczość rolniczą oraz doradztwo zawodowe, w trakcie których uczniów nabędą praktyczne umiejętności związane z obowiązującymi w obrocie gospodarczym procedurami administracyjno-prawnymi, księgowymi i podatkowymi w wymiarze 162h (12h- warsztaty grupowe i 150h warsztaty indywidualne po 2h na ucznia).

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze
Działanie polegać będzie na prowadzeniu 2-letniego cyklu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla 14dziewczati 61chłopców z problemami w nauce ukierunkowanych na kompetencje kluczowe.
Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli szkoły i obejmie swym zakresem 480h zajęć dydaktycznych.

Cykl wyjazdów dydaktycznych
W ramach programu rozwojowego szkoły zaplanowano współpracę z pracodawcami w formie 2-letniego cyklu 7 wyjazdów dydaktycznych, które mają komplementarny charakter względem w/w zajęć i stanowią praktyczną formę kształcenia zawodowego uczniów w wybranej dziedzinie. Uczniowie kierunków hotelarsko-gastronomicznego będą mieli unikalną możliwość zapoznania się z profesjonalnymi usługami hotelarskimi oferowanymi przez hotel 4 gwiazdkowy.  Uczniowie kierunków rolniczych będą mieli sposobność zapoznania się z m.in. plantacjami roślin energetycznych, biogazownią, zakładem produkującym pelet. Głównym celem działania jest wzbogacenie programu naucz. o poglądowe, innowacyjne metody prezentacji wiedzy, interesujące dla wszystkich beneficjentów projektu.

Okres realizacji projektu: 30 sierpnia 2013r. – 31 lipca 2015r.

wydruk, pdf

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Projekty > Wykształcenie oraz dobry zawód

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.