Przejdź do treści

Czwartek, 22.2.2018

Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Powiat Sztumski

2015-05-14

WAŻNE TELEFONY

WAŻNE  TELEFONY

-         NUMER  ALARMOWY – 112
-         POLICJA – 997
-         STRAZ  POŻARNA – 998
-         POGOTOWIE  RATUNKOWE – 999
-         POGOTOWIE  ENERGETYCZNE  – 991

Osoba zgłaszająca zagrożenie (wypadek) powinna podać:

-          co się stało,
-          gdzie ma miejsce zdarzenie – adres , nazwa obiektu
-          czy są zagrożeni ludzie
-          swoje nazwisko oraz numer telefonu , z którego dzwoni


Nie należy odkładać słuchawki do chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora danej służby, który może mieć dodatkowe pytania istotne dla podjęcia szybkich działań ratowniczych.

O incydencie należy zawiadomić właściciela lub użytkownika budynku , w którym miało miejsca zdarzenia (Dyrektora , Kierownika itp.)

JAK  DZWONIĆ  NA  112


Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybierania numeru 112:
miejsce rozmowy powinno znajdować się w miejscu zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem,
jeśli jest to możliwe , połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się  bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobą będącą świadkiem danego zdarzenia,
należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora , nie odkładać słuchawki do czasu , gdy połączenie nie zostanie podjęte,(połączenie jest bezpłatne , więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
przedstawić się z imienia i nazwiska , krótko opisać zdarzenie lub sytuację , której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby,
wskazać miejsce przebywania /adresu , w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli jest to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
udzielić dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazywania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy , należy o tym szybko poinformować operatora numeru 112,
należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu , z którego dokonywano zgłoszenia  na  wypadek ,  gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia dodatkowych informacji.

CZEGO  MOŻESZ  SPODZIEWAĆ  SIĘ  DZWONIĄC  NA 112


Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej zdarzenie lub - w przypadku problemów z łącznością – może być przekierowane do następnego   centrum   powiadamiania   ratunkowego  ,  które   przyjmie   zgłoszenie i powiadomi właściwe służby.

Co robi operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112

zapyta o rodzaj zdarzenia , miejsce zdarzenia,
wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji , która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia ,
jeśli zajdzie taka potrzeba , operator może połączyć osobę zgłaszająca zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym,

KIEDY  DZWONIĆ POD  NR. 112

Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia , życia lub mienia , np.:
-          pożary,
-          wypadki drogowe,
-          kradzieże,
-          włamania,
-          w przypadku użycia przemocy,
-          nagłe omdlenia i utrata świadomości,
-          poważne uszkodzenia ciała i silne krwawienie,
-          przypadki porażenia prądem,
-          rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
-          inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu.

KIEDY  NIE  DZWONIĆ  POD  NR. 112


Nie należy dzwonić na numer 112 kiedy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia , życia lub mienia lub w innych sytuacjach , takich jak:
-          zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,
-          w celu poinformowania , że nie potrzebujesz pomocy,
-          w celi czy numer 112 naprawdę działa,
-          w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon , faks , cennik usług itp.),
-          w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,
-          w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji autobusowej , kolejowej lub  lotniczej,
-          w celu wezwania taksówki , zamówienia kwiatów itp.,
-          w celu wyrażenia opinii na dany temat , wydarzenia lub na temat osoby publicznej,
-          w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.


Pamiętaj! Dzwoniąc na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie , która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy , a nie może połączyć się z operatorem w CPR.

Zastanów się – TY też możesz kiedyś potrzebować pomocy!

wydruk, pdf

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Zarządzanie kryzysowe

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.